Головна

Гурова А. І., Дрожжина Н. А., Максименко Л. В., Півень Е. А. | Вступ | Гігієнічні вимоги до території населених місць | Гігієнічні вимоги до площі | Характеристика метеорологічних факторів атмосфери | Лабораторна робота | При різних температурах повітря в приміщенні | Приклад санітарно-гігієнічної оцінки мікроклімату приміщення | Гігієнічна характеристика атмосферного повітря | Житлових і громадських будівель |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Тема 2. Гігієнічна оцінка мікроклімату приміщення

  1. II. Соціально-економічна ситуація Карелії і оцінка конкурентоспроможності республіки
  2. PIMS оцінка і ефективності маркетингових стратегій
  3. " Послухайте, хлопці, нам треба Заповнити щось броді анкеми rf вона називається «Оцінка
  4. SUMMARIZE R2 BY (Дисципліна, Оцінка) ADD COUNT AS Кількість
  5. SUMMARIZE R2 BY (Оцінка) ADD COUNT AS Кількість
  6. VII. Результати реалізації Стратегії та оцінка її ефективності
  7. VII. РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

мета заняття: Вивчення впливу мікрокліматичних факторів на організм людини, вимірювання параметрів мікроклімату, гігієнічна оцінка окремих показників і мікроклімату в цілому.

Питання теорії:фізичні властивості повітря, їх гігієнічне значення; клімат і здоров'я людини; акліматизація і її гігієнічне значення; погода, медична класифікація типів погоди; періодичні та аперіодичні зміни погоди; геліотропного реакції та їх профілактика; мікроклімат і його гігієнічне значення; комплексний вплив метеорологічних факторів навколишнього середовища на організм, його оцінка; теплообмін організму з навколишнім середовищем; індекс теплового навантаження (ТНС); гігієнічні нормативи мікроклімату приміщень різного призначення.

Студент повинен:

знати:методікуопределенія і гігієнічні принципи оцінки мікроклімату приміщень; визначення та оцінку комплексного впливу метеорологічних факторів навколишнього середовища на організм людини.

вміти:оцінити ймовірність несприятливого дії умов перебування в житлових і громадських будівлях за показниками мікроклімату на організм; оцінити ймовірність несприятливого дії на організм умов праці персоналу лікарень за параметрами мікроклімату; використовувати основні нормативні документи та інформаційні джерела довідкового характеру для розробки гігієнічних рекомендацій щодо оздоровлення мікроклімату лікарняних приміщень.

 



Лабораторна робота | Гігієнічна характеристика і вимоги до клімату