Головна

Гігієнічні вимоги до площі | Лабораторна робота | Тема 2. Гігієнічна оцінка мікроклімату приміщення | Гігієнічна характеристика і вимоги до клімату | Характеристика метеорологічних факторів атмосфери | Лабораторна робота | При різних температурах повітря в приміщенні | Приклад санітарно-гігієнічної оцінки мікроклімату приміщення | Гігієнічна характеристика атмосферного повітря | Житлових і громадських будівель |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Вступ

  1. A1 Введення
  2. F1.1 Введення
  3. F11.1 Введення
  4. F14.1 Введення
  5. F3.1 Введення
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

 Гігієна - основна профілактична дисципліна медицини, наука про збереження та зміцнення громадського та індивідуального здоров'я шляхом розробки заходів профілактики порушень здоров'я. Гігієна вивчає закономірності впливу факторів середовища і виробничої діяльності на здоров'я людини, досліджує ризики ушкодження здоров'я, розробляє гігієнічні нормативи і регламенти, методи профілактики захворювань і оздоровлення населення.

В гігієні використовуються методи, що дозволяють кількісно виміряти як інтенсивність факторів навколишнього середовища, так і реакції індивідуального організму, окремих соціальних груп і населення на зовнішні впливи. Поряд з методом санітарного опису гігієною використовуються методи, що дозволяють визначити інтенсивність впливу факторів навколишнього середовища (методи санітарної експертизи - хімічні, фізичні та інші), методи оцінки реакцій людини і суспільства на ці дії (експериментальні на тваринах, фізіологічні, біохімічні, морфологічні, клінічні, соціологічні), санітарної статистики, епідеміологічний, оцінки ризиків і збитків здоров'ю населення, оцінки медико-економічної ефективності заходів профілактики та інші.

Предметом вивчення комунальної гігієни є умови життя населення різних населених місць; забезпечення якості життя і санітарно-епідеміологічного благополуччя населення міських і сільських поселень шляхом створення комфортних умов проживання і мінімізації впливу шкідливих факторів на навколишнє середовище та здоров'я населення.

Завданням цього навчального посібника є навчання майбутніх лікарів основам гігієни з метою виховання профілактичного мислення, що має величезне соціально-економічне значення для будь-якої країни світу, а в першу чергу для країн Азії, Африки і Латинської Америки. Вироблення у майбутніх лікарів усвідомленого ставлення до проблеми взаємозв'язку здоров'я населення з навколишнім середовищем, чинниками і умовами життя, трудовою діяльністю є необхідною передумовою для їх активної участі в проведенні науково-обгрунтованих і ефективних лікувально-профілактичних заходів та пропаганди здорового способу життя серед населення. В даному посібнику представлені основні методи і способи виявлення, ідентифікації, вимірювання факторів середовища в умовах населених місць і в приміщеннях, надаються практичні підходи до гігієнічної оцінки в залежності від фактора ризику; обгрунтовані способи гігієнічної регламентації та профілактики шкідливого впливу.
Гурова А. І., Дрожжина Н. А., Максименко Л. В., Півень Е. А. | Гігієнічні вимоги до території населених місць