Головна

Стаття 232. Проведення розрахунків у безготівковій формі у вигляді банківського переказу на підставі платіжних інструкцій | Стаття 233. Форма платіжних інструкцій | Стаття 234. Покладення обов'язку по виконанню платіжних інструкцій на інший банк | Стаття 237. Відповідальність банку за невиконання або неналежне виконання платіжних інструкцій | Стаття 238. Випадки звільнення банку від відповідальності за невиконання або неналежне виконання платіжних інструкцій | Стаття 245. Прийняття до виконання (акцепт) платіжного доручення банком-одержувачем | Стаття 249. Зміна та відкликання платіжного доручення | Стаття 250. Списання коштів, зарахованих на рахунок в результаті технічної помилки | Стаття 257. Безвідкличний акредитив. підтверджений акредитив | Стаття 260. Відносини між наказодавцем і банком-емітентом |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Стаття 267. Поняття та види інкасо

  1. I. ПОНЯТТЯ І ФУНКЦІЇ КОНФЛІКТУ
  2. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 1 сторінка
  3. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 2 сторінка
  4. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 3 сторінка
  5. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 4 сторінка
  6. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 5 сторінка
  7. I.2.1) Поняття права.

Під інкасо розуміється здійснення банками операцій з документами на підставі одержаних інструкцій клієнта, в результаті яких платнику передаються фінансові документи, що не супроводжуються комерційними документами (чисте інкасо), або фінансові документи, супроводжувані комерційними документами, або тільки комерційні документи (документарне інкасо) з метою отримання платежу і (або) акцепту платежу або на інших умовах.

Інкасо здійснюється банком (банком-ремітентом) за дорученням клієнта (принципала) або від свого імені. У здійсненні операцій по інкасо крім банку-ремітента може брати участь будь-який інший банк (інкасуючий). Банк, який представляє документи платнику, є представляють банком.

Під фінансовими документами розуміються векселі, чеки та інші використовувані для одержання платежу документи, виписані з метою виконання зобов'язань в грошовій формі.

Під комерційними документами розуміються транспортні документи, рахунки, товаророзпорядчі та інші документи, які не є фінансовими.

Представляє банк має право списати кошти з рахунку платника з умовою передачі документів, або за згодою платника (акцептная форма), або самостійно (безакцептному форма). Умови, при яких допускається безакцептному форма інкасо, а також застосовуються різні форми акцепту (попередній акцепт який наступний акцепт), визначаються законодавством Республіки Білорусь, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, а також угодами платника і представляє банку.

Окремі види інкасо, засновані на податкових, бюджетних, адміністративних та інших відносинах, регулюються цим Кодексом, якщо інше не передбачено спеціальним законодавством Республіки Білорусь.

Особливості обігу документів і окремих видів інкасо визначаються нормативними правовими актами Національного банку.Стаття 261. Відносини між банком-емітентом (підтверджуючим банком) і бенефіціаром | Стаття 269. Обов'язки представляє банку