На головну

Стаття 210. Договір благодійного рахунку | Стаття 232. Проведення розрахунків у безготівковій формі у вигляді банківського переказу на підставі платіжних інструкцій | Стаття 233. Форма платіжних інструкцій | Стаття 234. Покладення обов'язку по виконанню платіжних інструкцій на інший банк | Стаття 237. Відповідальність банку за невиконання або неналежне виконання платіжних інструкцій | Стаття 238. Випадки звільнення банку від відповідальності за невиконання або неналежне виконання платіжних інструкцій | Стаття 245. Прийняття до виконання (акцепт) платіжного доручення банком-одержувачем | Стаття 249. Зміна та відкликання платіжного доручення | Стаття 250. Списання коштів, зарахованих на рахунок в результаті технічної помилки | Стаття 257. Безвідкличний акредитив. підтверджений акредитив |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Стаття 261. Відносини між банком-емітентом (підтверджуючим банком) і бенефіціаром

  1. B. МІЖНАРОДНА КОНСУЛЬТАТИВНА ГРУПА З ПИТАНЬ ПОШУКУ І ПОРЯТУНКУ (ІНСАРАГ)
  2. B. По колу в якомусь порядку виписані числа від 1 до 77 [до 88, до 99]. Яка мінімально можлива сума модулів різниць між сусідніми числами?
  3. F. МІЖНАРОДНІ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ
  4. F3.2.1 Структура міжнародного ПСО
  5. II Міжнародний фестиваль народних промислів
  6. II. Паризька мирна конференція 1919 р р Створення Версальської системи міжнародних відносин в Європі.
  7. III Міжнародні документи

Банк-емітент (підтверджуючий банк) зобов'язаний здійснити платіж бенефіціару тільки при поданні документів, за зовнішніми ознаками відповідають умовам акредитива.

Банк-емітент (підтверджуючий банк) зобов'язаний розглянути документи і ухвалити рішення про їх прийняття або відхилення протягом п'яти банківських днів, наступних за днем ??отримання документів. У разі відмови від прийняття документів повідомлення із зазначенням їх розбіжностей з умовами акредитива має бути негайно відправлено стороні, від якої були отримані документи.

Правила перевірки документів на предмет їх відповідності умовам акредитиву встановлюються нормативними правовими актами Національного банку.

Стаття 262. Правове становище виконуючого банку

Якщо в акредитиві не обумовлено, що він виконується банком-емітентом, в ньому має бути вказаний виконуючий банк.

Якщо виконуючий банк не є банком, що підтверджує акредитив, то обов'язки з перевірки документів та виконання акредитива можуть бути покладені на такий банк тільки на підставі інструкцій банку-емітента.

Якщо виконуючий банк не є банком, що підтверджує акредитив, бенефіціар має право пред'являти вимоги, що випливають з акредитива, тільки банку-емітенту.Стаття 260. Відносини між наказодавцем і банком-емітентом | Стаття 267. Поняття та види інкасо