Головна

Стаття 196. Ощадний і депозитний сертифікати | Стаття 200. Порядок розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на поточному (розрахунковому) банківському рахунку | Стаття 203. Винагорода (плата) за послуги банку та небанківської кредитно-фінансової організації | Стаття 206. Припинення зобов'язань за договором поточного (розрахункового) банківського рахунку | Стаття 2071. Договір спеціального рахунку, договір субрахунку | Стаття 210. Договір благодійного рахунку | Стаття 232. Проведення розрахунків у безготівковій формі у вигляді банківського переказу на підставі платіжних інструкцій | Стаття 233. Форма платіжних інструкцій | Стаття 234. Покладення обов'язку по виконанню платіжних інструкцій на інший банк | Стаття 237. Відповідальність банку за невиконання або неналежне виконання платіжних інструкцій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Стаття 245. Прийняття до виконання (акцепт) платіжного доручення банком-одержувачем

  1. Ill етап. Ухвалення конкурсного рішення про присудження контракту
  2. VI.3.4) Прийняття спадщини; особливі спадкові права.
  3. АНАЛІЗ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНИХ СИЛАХ
  4. У вступній статті
  5. Вибір електродвигунів за конструктивним виконанням. Вимоги до монтажу електродвигунів.
  6. ГРУПОВЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

Платіжне доручення вважається прийнятим до виконання (акцептованим) банком-одержувачем у разі:

напрямки банком-одержувачем повідомлення банку-відправнику про акцепт платіжного доручення;

отримання банком-одержувачем платіжного доручення, якщо банк-відправник і банк-отримувач домовились, що банк-одержувач буде виконувати платіжні доручення банку-відправника за їх отриманні;

дебетования банком-одержувачем кореспондентського рахунку банку-відправника для здійснення платежу за платіжним дорученням;

кредитування банком-одержувачем рахунку бенефіціара для виконання платіжного доручення або надання іншим чином грошових коштів в розпорядження бенефіціара;

використання банком-одержувачем коштів для погашення боргу бенефіціара перед банком або використання їх відповідно до виконавчим документом;

напрямки банком-одержувачем повідомлення бенефіціару про те, що той має право розпорядження отриманими коштами;

використання банком-одержувачем отриманих грошових коштів відповідно до вказівок платіжного доручення;

ненаправлення банку-відправнику в установлений строк повідомлення про відмову від акцепту його платіжного доручення.Стаття 238. Випадки звільнення банку від відповідальності за невиконання або неналежне виконання платіжних інструкцій | Стаття 249. Зміна та відкликання платіжного доручення