На головну

Стаття 192. Ощадна книжка | Стаття 196. Ощадний і депозитний сертифікати | Стаття 200. Порядок розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на поточному (розрахунковому) банківському рахунку | Стаття 203. Винагорода (плата) за послуги банку та небанківської кредитно-фінансової організації | Стаття 206. Припинення зобов'язань за договором поточного (розрахункового) банківського рахунку | Стаття 2071. Договір спеціального рахунку, договір субрахунку | Стаття 210. Договір благодійного рахунку | Стаття 232. Проведення розрахунків у безготівковій формі у вигляді банківського переказу на підставі платіжних інструкцій | Стаття 233. Форма платіжних інструкцій | Стаття 234. Покладення обов'язку по виконанню платіжних інструкцій на інший банк |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Стаття 238. Випадки звільнення банку від відповідальності за невиконання або неналежне виконання платіжних інструкцій

  1. II. Неторгові операції комерційного банку
  2. II.2.2. Вивчення роботи відділів банку
  3. II.3.3. Знайомство з методикою проведення різних видів страхування (особистого, майнового, страхування відповідальності, підприємницьких ризиків)
  4. III.3.1) Мета покарання і загальні принципи відповідальності.
  5. III.4.1) Загальні особливості зобов'язання відповідальності.
  6. IV. Система ціноутворення, коли немає відповідальності за шкоду
  7. IV. Умови і порядок обробки персональних даних, необхідних у зв'язку з наданням державних послуг і виконанням державних функцій

Банк не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання прийнятих платіжних інструкцій клієнта в разі:

вказівки клієнтом невірних реквізитів платіжних інструкцій;

втрати платіжних інструкцій організаціями зв'язку або спотворення ними електронних повідомлень;

поломок або аварій використовуваних банком технічних систем, що сталися не з вини банку;

в інших випадках, передбачених частинами другою і третьою статті 242, частиною першою статті 246 та частиною другою статті 247 цього Кодексу та іншими законодавчими актами Республіки Білорусь.

Стаття 239. Платіжне доручення

Платіжне доручення є платіжною інструкцією, згідно з якою один банк (банк-відправник) за дорученням клієнта (платника) здійснює за винагороду переказ грошових коштів в інший банк (банк-одержувач) особі, вказаній в дорученні (бенефіціару).

Якщо рахунки платника і бенефіціара відкриті в одному банку або якщо бенефіціар не має рахунку в банку і йому банком-відправником видаються готівкові грошові кошти, то банк-відправник і банк-одержувач збігаються в одній особі.

Бенефіціар при розрахунках платіжними дорученнями не має права вимагати від банку-відправника здійснення платежу.Стаття 237. Відповідальність банку за невиконання або неналежне виконання платіжних інструкцій | Стаття 245. Прийняття до виконання (акцепт) платіжного доручення банком-одержувачем