Головна

РОЗДІЛ VIПАССІВНИЕ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ | Стаття 185. Вкладники і їх права | Стаття 190. Вклади (депозити) на ім'я інших осіб | Стаття 191. Банківський вклад (депозит) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів | Стаття 192. Ощадна книжка | Стаття 196. Ощадний і депозитний сертифікати | Стаття 200. Порядок розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на поточному (розрахунковому) банківському рахунку | Стаття 203. Винагорода (плата) за послуги банку та небанківської кредитно-фінансової організації | Стаття 206. Припинення зобов'язань за договором поточного (розрахункового) банківського рахунку | Стаття 2071. Договір спеціального рахунку, договір субрахунку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Стаття 232. Проведення розрахунків у безготівковій формі у вигляді банківського переказу на підставі платіжних інструкцій

  1. I. Проспрягай в позитивної і негативної формі
  2. II. проведення заняття
  3. Special Events - організація і проведення спеціальних заходів
  4. А) Поняття про форму і розміри Землі. Б) Вплив кривизни Землі на визначення горизонтальних відстаней і висот точок.
  5. Акредитивна форма розрахунків.
  6. Аналіз вихідних даних. Проведення оцінки значущості екологічної ситуації
  7. Банківський контроль (моніторинг) банківського кредитування.

Розрахунки в безготівковій формі у вигляді банківського переказу проводяться на підставі платіжних інструкцій за допомогою:

подання розрахункових документів (платіжного доручення, платіжної вимоги, платіжного ордера);

використання платіжних інструментів (чека, банківської платіжної картки та інших інструментів) і засобів платежу при здійсненні відповідних операцій;

уявлення і використання інших документів і інструментів у випадках, передбачених Національним банком.

Розрахунки в безготівковій формі у вигляді банківського переказу можуть бути проведені також на підставі договору між банком і клієнтом, що містить відомості, необхідні для здійснення банківського переказу. У договорі може бути передбачена можливість передачі клієнтом в банк платіжних інструкцій, необхідних для здійснення банківського переказу за допомогою систем дистанційного банківського обслуговування, за умови забезпечення надійності та безпеки передачі інформації.

Вимоги до форми і змісту платіжних інструкцій і порядку здійснення операцій при проведенні розрахунків у безготівковій формі встановлюються Національним банком.

Підставою для проведення банком розрахунків в безготівковій формі є укладений між ним і клієнтом договір (договір банківського вкладу (депозиту), договір поточного (розрахункового) банківського рахунку, договір кореспондентського рахунку або інший договір), якщо обов'язок прийняття банком до виконання (акцепту) платіжних інструкцій не встановлена ??нормативними правовими актами Національного банку.

Зобов'язання, що випливають з укладеного між банком і клієнтом договору, є самостійними по відношенню до зобов'язань, що випливають з договору, укладеного між клієнтом і його контрагентом, для виконання якого здійснюється банківський переказ (далі - основний договір). Банки не пов'язані умовами основного договору, а також об'ємом зобов'язань сторін по ньому, в тому числі і при наявності посилання на основний договір в платіжних інструкціях клієнта. Банки не мають права контролювати виконання сторонами своїх зобов'язань за основним договором, якщо інше не передбачено Президентом Республіки Білорусь, а також втручатися у відносини сторін основного договору.

Банк має право відмовити клієнту в проведенні розрахунків у безготівковій формі в разі:

відсутності між банком і клієнтом укладеного договору, за винятком випадку, коли обов'язок прийняття банком до виконання (акцепту) платіжних інструкцій встановлена ??нормативними правовими актами Національного банку;

якщо укладеним договором проведення розрахунків в даній формі не передбачено;

відсутності у клієнта достатньої суми коштів у валюті платежу, якщо у нього немає кредитного договору;

неподання документів, необхідних для реєстрації фінансової операції, що підлягає особливому контролю відповідно до законодавства про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування терористичної діяльності.

Банк відмовляє в проведенні розрахунків у безготівковій формі в разі:

якщо за рішенням уповноваженого державного органу (посадової особи) на грошові кошти, що знаходяться на рахунку клієнта, накладено арешт і (або) припинені операції за рахунком (в цьому випадку розрахунки в безготівковій формі можуть бути проведені не раніше виконання відповідного рішення уповноваженого державного органу (посадової особи)). Законодавчими актами Республіки Білорусь можуть встановлюватися випадки і порядок здійснення розрахунків в безготівковій формі при накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку клієнта, і (або) припинення операцій за рахунком;

якщо виконання (акцепт) платіжних інструкцій є порушенням законодавства Республіки Білорусь з боку банку;

якщо форма і зміст платіжних інструкцій не відповідають вимогам, встановленим нормативними правовими актами Національного банку, або в банку є обґрунтовані доводи вважати, що платіжні інструкції не є справжніми.

Після прийняття рішення про відмову в проведенні розрахунків у безготівковій формі банк зобов'язаний повідомити про це клієнта не пізніше наступного банківського дня після отримання платіжних інструкцій, якщо інше не передбачено законодавством Республіки Білорусь або договором.Стаття 210. Договір благодійного рахунку | Стаття 233. Форма платіжних інструкцій