На головну

Стаття 176. Припинення зобов'язання гаранта по банківській гарантії та принципала за основним зобов'язанням | РОЗДІЛ VIПАССІВНИЕ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ | Стаття 185. Вкладники і їх права | Стаття 190. Вклади (депозити) на ім'я інших осіб | Стаття 191. Банківський вклад (депозит) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів | Стаття 192. Ощадна книжка | Стаття 196. Ощадний і депозитний сертифікати | Стаття 200. Порядок розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на поточному (розрахунковому) банківському рахунку | Стаття 203. Винагорода (плата) за послуги банку та небанківської кредитно-фінансової організації | Стаття 206. Припинення зобов'язань за договором поточного (розрахункового) банківського рахунку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Стаття 210. Договір благодійного рахунку

  1. A - тільки якщо це передбачено законом або договором страхування;
  2. B - право страховика вимагати визнання договору недійсним;
  3. IV. 4. Власник спеціального рахунку.
  4. V Операції по міжнародних розрахунках. пов'язані з експортом і імпортом товарів і послуг
  5. VIII.2.1) Договори: поняття та види.
  6. VIII.2.2) Умови дійсності договору (угоди).
  7. VIII.2.3) Воля в договорі.

За договором благодійного рахунку банк або небанківська кредитно-фінансова організація зобов'язуються відкрити фізичній або юридичній особі банківський рахунок для збору, зберігання і використання грошових коштів, що надходять у вигляді безоплатної (спонсорської) допомоги або пожертвувань.

Стаття 211. Виключена

Стаття 212. Виключена

ГЛАВА 23ДОВЕРІТЕЛЬНОЕ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ

Стаття 213. Договір довірчого управління грошовими коштами

За договором довірчого управління грошовими коштами фізична або юридична особа (вверітель) передає банку або небанківської кредитно-фінансової організації (довірчому керуючому) на певний термін грошові кошти в довірче управління, а довірчий керуючий зобов'язується за винагороду здійснювати управління переданими коштами в інтересах вверітеля або зазначеного їм особи (вигодонабувача).

Стаття 214. Правове регулювання довірчого управління грошовими коштами

До відносин, що виникають при довірчому управлінні коштами і не врегульованих цим Кодексом та іншими актами банківського законодавства, застосовуються норми цивільного законодавства про довірче управління майном.Стаття 2071. Договір спеціального рахунку, договір субрахунку | Стаття 232. Проведення розрахунків у безготівковій формі у вигляді банківського переказу на підставі платіжних інструкцій