На головну

Стаття 162. Відповідальність кредитора перед фактором | Стаття 164. Поняття банківської гарантії | Стаття 176. Припинення зобов'язання гаранта по банківській гарантії та принципала за основним зобов'язанням | РОЗДІЛ VIПАССІВНИЕ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ | Стаття 185. Вкладники і їх права | Стаття 190. Вклади (депозити) на ім'я інших осіб | Стаття 191. Банківський вклад (депозит) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів | Стаття 192. Ощадна книжка | Стаття 196. Ощадний і депозитний сертифікати | Стаття 200. Порядок розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на поточному (розрахунковому) банківському рахунку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Стаття 206. Припинення зобов'язань за договором поточного (розрахункового) банківського рахунку

  1. IV. 4. Власник спеціального рахунку.
  2. V Операції по міжнародних розрахунках. пов'язані з експортом і імпортом товарів і послуг
  3. V. Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни і навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів
  4. VI. Ускладнення, пов'язані з припиненням лікування ГКС
  5. VIII ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
  6. VIII.1.1) Поняття, реквізити та підстави зобов'язання.
  7. VIII.1.2) Сторони в зобов'язанні.

Зобов'язання за договором поточного (розрахункового) банківського рахунку підлягають припиненню на вимогу власника рахунку протягом терміну, встановленого угодою сторін.

Банк або небанківська кредитно-фінансова організація має право припинити зобов'язання за договором поточного (розрахункового) банківського рахунку, попередивши власника рахунку за місяць, якщо інше не визначено договором поточного (розрахункового) банківського рахунку:

при відсутності грошових коштів на поточному (розрахунковому) банківському рахунку протягом трьох місяців з дня останнього перерахування з нього грошових коштів;

при відсутності протягом одного року операцій за поточним (розрахунковим) банківського рахунку та коштів на ньому або в разі, якщо за відсутності протягом одного року операцій залишок грошових коштів на банківському рахунку менше мінімального розміру, встановленого договором поточного (розрахункового) банківського рахунку;

при невиконанні власником рахунку умов договору поточного (розрахункового) банківського рахунку;

при ненаданні власником рахунку документів (відомостей), необхідних для ідентифікації учасників фінансової операції відповідно до законодавства про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування терористичної діяльності;

в інших випадках, передбачених законодавством Республіки Білорусь і (або) договором.

Термін накладення арешту на грошові кошти на поточному (розрахунковому) банківському рахунку, зупинення операцій по поточному (розрахунковому) банківському рахунку не враховується протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті.

При припинення зобов'язань за договором поточного (розрахункового) банківського рахунку, а також в інших випадках, передбачених цим договором, залишок грошових коштів на рахунку видається на вимогу його власника не пізніше наступного банківського дня після пред'явлення такого вимоги чи перераховується на інший визначений ним банківський рахунок в відповідно до платіжної інструкцією власника рахунку, якщо інше не передбачено законодавством Республіки Білорусь.Стаття 203. Винагорода (плата) за послуги банку та небанківської кредитно-фінансової організації | Стаття 2071. Договір спеціального рахунку, договір субрахунку