Головна

Стаття 1341. Заходи впливу, що застосовуються Національним банком | Стаття 135. Відповідальність банку і небанківської кредитно-фінансової організації за шкоду, заподіяну вкладників та інших кредиторів | Стаття 145. Відсотки за користування кредитом | Стаття 149. Переведення на кредитодавця правового титулу на майно | Стаття 152. Міжбанківський кредитний договір | Стаття 162. Відповідальність кредитора перед фактором | Стаття 164. Поняття банківської гарантії | Стаття 176. Припинення зобов'язання гаранта по банківській гарантії та принципала за основним зобов'язанням | РОЗДІЛ VIПАССІВНИЕ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ | Стаття 185. Вкладники і їх права |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Стаття 191. Банківський вклад (депозит) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів

  1. Синтез І ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ
  2. I. Основи теорії корозії металів.
  3. II.2.6. Банківський менеджмент. Банківський маркетинг
  4. А) виділення металів з нафтової золи.
  5. Абсолютні нормальні потенціали деяких металів
  6. Атомно-кристалічна будова металів
  7. Банківський контроль (моніторинг) банківського кредитування.

Під банківським вкладом (депозитом) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів розуміються дорогоцінні метали і (або) дорогоцінне каміння, розміщувані фізичними і юридичними особами в банку або небанківської кредитно-фінансової організації з метою отримання доходу на термін, до запитання або настання (ненастання ) визначеного в договорі обставини (події). Дохід за банківським вкладом (депозитом) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів виплачується у вигляді відсотків на умовах і в порядку, визначених договором банківського вкладу (депозиту) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів.

Відсотки за банківським вкладом (депозитом) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів можуть бути виплачені у вигляді грошових коштів, дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів за домовленістю сторін з дотриманням вимог законодавства Республіки Білорусь.

Дохід за вкладом (депозитом) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів може виплачуватися також в іншій формі на умовах та в порядку, визначених договором банківського вкладу (депозиту) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів.

Положення цієї глави застосовуються до банківського вкладу (депозиту) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів, якщо інше не передбачено законодавством Республіки Білорусь або не випливає із суті зобов'язань за договором банківського вкладу (депозиту) дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів.Стаття 190. Вклади (депозити) на ім'я інших осіб | Стаття 192. Ощадна книжка