На головну

Стаття 121. Банківська таємниця | Стаття 122. Обмеження діяльності банків і їх участі в статутних фондах інших юридичних осіб | Стаття 123. Вимоги, що висуваються до керівника банку, його заступникам, членам колегіального виконавчого органу банку і іншим особам при придбанні акцій банку | Стаття 130. Накладення арешту на грошові кошти та інше майно банку | Стаття 134. Заходи наглядового реагування, що застосовуються Національним банком | Стаття 1341. Заходи впливу, що застосовуються Національним банком | Стаття 135. Відповідальність банку і небанківської кредитно-фінансової організації за шкоду, заподіяну вкладників та інших кредиторів | Стаття 145. Відсотки за користування кредитом | Стаття 149. Переведення на кредитодавця правового титулу на майно | Стаття 152. Міжбанківський кредитний договір |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Стаття 164. Поняття банківської гарантії

  1. I. ПОНЯТТЯ І ФУНКЦІЇ КОНФЛІКТУ
  2. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 1 сторінка
  3. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 2 сторінка
  4. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 3 сторінка
  5. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 4 сторінка
  6. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 5 сторінка
  7. I.2.1) Поняття права.

В силу банківської гарантії банк або небанківська кредитно-фінансова організація (гарант) дають на прохання іншої особи (принципала або іншої особи, яка інструктує боку) від свого імені письмове зобов'язання сплатити кредитору принципала (бенефіціару) відповідно до умов гарантії грошову суму (здійснити платіж).

Під інструктує стороною розуміються принципал, якщо інше не передбачено законодавчими актами Республіки Білорусь, а також банк або інша особа, відмінні від гаранта (контргаранта), які дають інструкції банку або небанківської кредитно-фінансової організації на видачу гарантії (контргарантії) і є відповідальними за відшкодування виплачених сум по гарантії (контргарантії) гаранту (контргарантії).

Залежно від складу сторін, що беруть участь у зобов'язанні, банківська гарантія може бути контргарантією або консорциальной гарантією.

Під контргарантією розуміється зустрічне зобов'язання, надане контргарант банку або небанківської фінансово-кредитної організації для забезпечення видачі первісної гарантії.

Під консорциальной гарантією розуміється банківська гарантія, що видається бенефіціару декількома гарантами через основні банк-гарант або небанківську кредитно-фінансову організацію - гаранта.

Особливості видачі банківської гарантії як забезпечення виконання зобов'язань за облігаціями встановлюються законодавством про цінні папери.Стаття 162. Відповідальність кредитора перед фактором | Стаття 176. Припинення зобов'язання гаранта по банківській гарантії та принципала за основним зобов'язанням