Головна

Контрольна робота № 1. | Рішення прямої геодезичної задачі. | Переклад дирекційних кут в румби. Знаки збільшень координат. | Обробка відомості обчислення координат вершин теодолітного ходу. | Обробка тахеометрического журналу. | Контрольна робота № 2. | Розбивка на консолях осей рейкового шляху | Складання профілю траси дороги. | Обробка пікетажного журналу | Обробка журналу геометричного нівелювання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Нанесення на поздовжній профіль проектної лінії.

  1. В) Наявність навичок розробки проектної документації (ПК-43);
  2. Винесення на місцевість лінії заданого ухилу і проектної площині.
  3. Винесення на місцевість точки з проектною відміткою.
  4. Виявлення радіаційної обстановки і нанесення її на карту
  5. Завдання 1.9 Побудова профілю лінії.
  6. Зміна розподілу трудовитрат через режим проштовхування

Проектну лінію наносимо відповідно до заданих вихідними даними. Всі необхідні розрахунки виробляємо в «Зошити для виконання контрольної роботи № 2».

1. Заповнюємо графу 3 «Ухили». Прокреслюючи в ній в місцях переломів (зміни ухилів) проектної лінії вертикальні перегородки. У кожної перегородки, зліва і справа уздовж неї, вертикально записуємо відстані в метрах на місцевості від цієї точки до найближчого заднього і переднього пікетів. Якщо це зміна ухилу відбувається на пікеті, то по обидва боки пишемо нулі.

Усередині кожного вузького прямокутника, на які буде розбита графа «Ухили», проводимо діагональ: з лівого верхнього кута в правий нижній, якщо ухил негативний (лінія йде на зниженні), або з нижнього лівого в правий верхній, якщо ухил позитивний. На горизонтальних відрізках траси посередині графи «Ухили» проводимо горизонтальну риску. Над діагоналлю або горизонтальною лінією вказуємо значення проектного ухилу в тисячних. А під нею - довжину закладення в метрах, на яке цей ухил поширюється.

2. Обчислюємо проектні відмітки точок ПК 0. ПК 1 + 80. ПК 4 і ПК 5, в яких запроектовані переломи проектної лінії. На початку траси на ПК0. На якому запроектована насип висотою 0,50 м, записуємо проектну відмітку, рівну позначці поверхні землі на ПК 0 плюс 0,50 м. Відмітки інших точок обчислюємо за формулою:

Hn = Hn-1 + id

тут Нn - обумовлена ??проектна відмітка; Нn-1 відома проектна відмітка попередньої точки; i - проектний ухил; d - горизонтальне відстань (закладення) між точкою, в якій визначається проектна відмітка.

Обчислені проектні відмітки визначаємо до сотих часток метра, після чого записуємо в графу 2 «Проектні позначки» на профілі.

3. За обчисленим проектних позначок точок переломів проектну лінію наносимо на профіль.

4. Обчислюємо проектні відмітки всіх інших пікетів і плюсових точок профілю по тій же формулі, що і в пункті 2. З метою уникнення помилок в обчисленнях за попередню точку з відміткою Нn-1 завжди беремо початок даного елемента проектної лінії, враховуючи у формулі відстань від цієї початкової точки до точки, позначка якої обчислюється. Обчислені позначки записуємо в графу 2 профілю.

Щоб переконається в правильності розрахунків і графічних побудов, все обчислені проектні відмітки використовуємо для контролю побудови проектного профілю траси. Очевидно, що якщо і обчислення, і побудови виконані правильно, то точки ПК 1. ПК 1 + 44, ПК2, ПК 2 + 56, ПК 2 + 70, ПК 2 + 91, ПК 3, побудовані по їх проектних позначок, повинні точно потрапити на проектну лінію, проведену раніше.

5. Обчислюємо позначку поверхні землі в точці ПК 1 + 80, яка при нівелюванні на місцевості не визначалася. Для цього обчислюємо ухил ската місцевості на відрізку від ПК 1 + 44 до ПК 2:

i = h / d,

де h - різниця відміток поверхні землі в найближчих до ПК 1 + 80 передній і задній точок профілю, тобто на ПК 2 і в плюсової точці ПК 1 + 44; d - горизонтальне відстань між цими точками.

За обчисленому ухилу ската і по горизонтальному відстані d до точки ПК 1 + 80 від найближчої задньої точки профілю (ПК 1 + 44) знаходимо шукану позначку. Знайдену розрахунковим шляхом позначку точки ПК 1 + 80 записуємо в дужках в графу 4 профілю.

6. На всіх пікетах і плюсових точок профілю обчислюємо робочі позначки (висота насипів або глибина виїмок) як різниця проектної позначки земляного полотна і позначки поверхні землі. На виїмках робочі позначки записуємо під проектної лінією, а на насипах - над нею. Над точками перетинів проектної лінії і лінії профілю поверхні землі, званими точками нульових робіт (або перехідними), записуємо робочі позначки, рівні 0,00 м.

7. З точки нульових робіт опускаємо перпендикуляр (ординату) на лінію умовного горизонту і обчислюємо горизонтальні відстані до цієї точки від найближчих пікетів або плюсових точок профілю. Обчислення виконуємо за формулами:

x = аd / (a ??+ b); y = bd / (a ??+ b),

де х і у - горизонтальні відстані до точки нульових робіт від найближчих до неї відповідно задній і передній точок (пікетні або плюсових) профілю; а й b - робочі позначки на цих задньої і передньої точках профілю, між якими знаходиться точка нульових робіт; d - горизонтальне відстань між задньою і передньою точками профілю (найближчими до точки нульових робіт).

Обчислення відстаней х і у контролюється дотриманням рівності:

х + у = d.

Позначку Н точки нульових робіт обчислюємо за формулою для знаходження проектних відміток і, округливши її до сотих часток метра, записуємо уздовж ординати, опущеною з точки нульових робіт на лінію умовного горизонту профілю. Ліворуч і праворуч від цієї ординати над лінією умовного горизонту записуємо відстань х і у до точки нульових робіт від найближчої задньої і передньої точок профілю.

 Побудова поздовжнього профілю траси. | Курсова робота