Головна

Контрольна робота № 1. | Рішення прямої геодезичної задачі. | Переклад дирекційних кут в румби. Знаки збільшень координат. | Обробка відомості обчислення координат вершин теодолітного ходу. | Обробка тахеометрического журналу. | Контрольна робота № 2. | Обробка журналу геометричного нівелювання. | Побудова поздовжнього профілю траси. | Нанесення на поздовжній профіль проектної лінії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Складання профілю траси дороги.

  1. I етап бюджетного процесу - складання проектів бюджетів
  2. V. Побудова поздовжнього профілю і проектування траси
  3. Питання 2 Підготовчі роботи бухгалтерії перед складанням звітності
  4. Обчислювальна обробка журналу нівелювання, побудова профілю
  5. Глава 3. Складання об'єктного кошторису
  6. Глава 4. Складання зведеного кошторисного розрахунку
  7. ЗАЛІЗНИЦІ.

За даними журналу геометричного нівелювання і пікетажного журналу побудувати поздовжній і поперечний профілі ділянки траси дороги. Нанести на поздовжній профіль проектну лінію.

Зміст роботи:

1. Обробка пікетажного журналу; обробка журналу геометричного нівелювання.

2. Побудова поздовжнього профілю в масштабах: для горизонтальних відстаней - 1: 2000, вертикальних 1: 200.

3. Побудова поперечного профілю в масштабі 1: 200 для горизонтальних і вертикальних відстаней.

4. Побудова на поздовжньому профілі проектної лінії.

5. Оформлення профілів.

Початкові дані:

Пікетажне журнал. У пікетажне журналі записаний Румб СВ: 48? 50 первісного напрямку траси, зазначено значення першого (правого) кута повороту траси: Уг.1пр = 35? 45. Величина другого (лівого) кута повороту дорівнює Уг.2лев. 58? 20.

Журнал геометричного нівелювання. Записані в журналі відліки по нівелірних рейок і обчислювані за цими значеннями перевищень є загальними.

У графі 11 на верхній і нижній рядках записуємо вихідні дані - відомі позначки реперів № 19 і 20, між якими на місцевості був прокладений нівелірний хід. Відмітка репера № 19 дорівнює 197,197. Відмітка репера № 20 дорівнює 195,096.

Дані для нанесення на поздовжній профіль проектної лінії: на ПК 0 запроектована насип висотою 0,5 м; на ділянці від ПК 0 до точки ПК1 + 80 ухил проектної лінії i1 = -0,020; на ділянці від точки ПК 1 + 80 до ПК 4 - горизонтальна площадка (i2 = -0,000); на останній ділянці траси від ПК 4 до ПК 5 ухил i3 = -0,015.

Проектування на поперечному профілі не проводилася.

 Розбивка на консолях осей рейкового шляху | Обробка пікетажного журналу