Головна

Стаття 104. Черговість задоволення вимог вкладників та інших кредиторів при ліквідації банку | Стаття 109. Забезпечення фінансової надійності банку | Стаття 1091. Вимоги до організації корпоративного управління банком, управління ризиками та внутрішнього контролю | Стаття 111. Нормативи безпечного функціонування, що встановлюються для банків | Стаття 115. Нормативи обмеження концентрації ризику | Стаття 118. Нормативи безпечного функціонування, що встановлюються з метою здійснення банківського нагляду на консолідованій основі | Стаття 1181. Інформування Національного банку | Стаття 1191. Розкриття інформації | Стаття 121. Банківська таємниця | Стаття 122. Обмеження діяльності банків і їх участі в статутних фондах інших юридичних осіб |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Стаття 130. Накладення арешту на грошові кошти та інше майно банку

  1. HRM і конкурентна перевага
  2. I. Засоби, що діють на холінергічні синапси
  3. II. Неторгові операції комерційного банку
  4. II. Засоби, що діють на адренергічні синапси
  5. II.2.2. Вивчення роботи відділів банку
  6. III.1.3) Засоби доведення кримінального обвинувачення.
  7. V. Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни і навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів

Накладення арешту на грошові кошти банку здійснюється шляхом перерахування банком грошових коштів на спеціальний депозитний рахунок, що знаходиться в Національному банку. Списання Національним банком зі спеціального депозитного рахунку грошових коштів банку здійснюється в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь.

Накладення арешту на інше майно банку здійснюється в порядку, встановленому законодавчими актами Республіки Білорусь.

Банк має право при забезпеченні позову про стягнення з нього грошових коштів внести на депозитний рахунок суду грошову суму, истребуемую позивачем.

Накладення арешту на кореспондентський рахунок банку, призупинення або припинення операцій за таким рахунком не допускаються, за винятком випадку відкликання в банку ліцензії на здійснення банківської діяльності.

Стаття 131. Конфіскація знаходяться в банку грошових коштів і іншого майна фізичної та юридичної особи

Конфіскація знаходяться в банку грошових коштів і іншого майна фізичної та юридичної особи може бути проведена тільки на підставі постанови суду про конфіскацію майна або вступило в законну силу вироку суду.Стаття 123. Вимоги, що висуваються до керівника банку, його заступникам, членам колегіального виконавчого органу банку і іншим особам при придбанні акцій банку | Стаття 134. Заходи наглядового реагування, що застосовуються Національним банком