Головна

Обробка відомості обчислення координат вершин теодолітного ходу. | Обробка тахеометрического журналу. | Контрольна робота № 2. | Розбивка на консолях осей рейкового шляху | Складання профілю траси дороги. | Обробка пікетажного журналу | Обробка журналу геометричного нівелювання. | Побудова поздовжнього профілю траси. | Нанесення на поздовжній профіль проектної лінії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Рішення прямої геодезичної задачі.

  1. II. Інтерактивна діяльність (рішення кейса).
  2. V. Виконати ситуаційні задачі.
  3. V. Спосіб поелементного ціноутворення в порівнянні з рішенням Хотеллінга - Лернера
  4. VI. Ціноутворення по середнім витратам в порівнянні з рішенням Хотеллінга - Лернера

Завдання № 1

дано:

?АВ = 97? 38,2'

Правий кут при т. В (між сторонами АВ і ВС) ?1 = 189? 59,2';

Правий кут при т. З (між сторонами ВС і СD) ?2 = 159? 28,0';

знайти: дирекційні кути лінії ВС і СD, якщо відомі кут дирекції ?АВ лінії АВ і виміряні по правому ходу кути ?1 і ?2.

Рішення:

Дирекційний кут обчислюється за правилом: дирекційний кут наступної сторони дорівнює дирекційного кутку попередньої сторони плюс 180? і мінус горизонтальний кут, праворуч по ходу лежить

отже,

?ВС = ?АВ + 180? - ?1;

?СD = ?ВС + 180? - ?2;

?ВС = 97? 38,2' + 180? - 189? 59,2' = 87?39,0'

?СD = 87? 39,0' + 180? - 159? 28,0' = 108? 11,0'

Рис.1. Схема теодолітного ходу

відповідь: дирекційні кути ?ВС = 87? 39,0' і ?СD = 108? 11'.

Завдання № 2

дано:

?ВС = 87?39,0'

координати т. У хВ = - 14,02 м,

Yв = + 627,98 м,

DВС = 239,14 м

знайти: координати ХС і Yс т. З, якщо відомі координати хВ і Yв т. В, довжина DВС лінії ВС і дирекційний кут ?ВС цієї лінії.

Рішення:

Координати т. З обчислюються за формулами

ХС = хВ + ?хВС;

Yс = Yв + ?yВС; де ?хВС і ?yВС - приріст координат і обчислюються

Знаки обчислених збільшень координат визначаємо за назвою румба керуючись таблицею: Переклад дирекційних кутів в румби. Знаки збільшень координат.

?хВС = DВС cos ?ВС

?хВС = 239,14 cos 87? 39,0'

?хВС = 10.02 м,

?yВС = DВС sin ?ВС

?yВС = 239,14 sin 87? 39,0'

?yВС = 238.925 м,

 Контрольна робота № 1. | Переклад дирекційних кут в румби. Знаки збільшень координат.