Головна

Стаття 102. Ліквідація банку | Стаття 104. Черговість задоволення вимог вкладників та інших кредиторів при ліквідації банку | Стаття 109. Забезпечення фінансової надійності банку | Стаття 1091. Вимоги до організації корпоративного управління банком, управління ризиками та внутрішнього контролю | Стаття 111. Нормативи безпечного функціонування, що встановлюються для банків | Стаття 115. Нормативи обмеження концентрації ризику | Стаття 118. Нормативи безпечного функціонування, що встановлюються з метою здійснення банківського нагляду на консолідованій основі | Стаття 1181. Інформування Національного банку | Стаття 1191. Розкриття інформації | Стаття 121. Банківська таємниця |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Стаття 123. Вимоги, що висуваються до керівника банку, його заступникам, членам колегіального виконавчого органу банку і іншим особам при придбанні акцій банку

  1. F3.3.1 Взаємодія з місцевими органами управління в НС
  2. II. Неторгові операції комерційного банку
  3. II.2.2. Вивчення роботи відділів банку
  4. II.4. Особливості проходження переддипломної практики в податкових органах
  5. VI. Облік витрат ринкових трансакцій
  6. Акціі.особенності емісії та обігу. Різновиди акцій.
  7. АНАЛІЗ І ОЦІНКА І НАУКИ ПРАКТИКИ СКЛАДАННЯ КРЕДИТНИХ ДОГОВОРІВ БАНКУ З КЛІЄНТОМ

Керівник банку, його заступники та члени колегіального виконавчого органу банку зобов'язані повідомляти в Національний банк, виконавчий орган банку, а також у випадках, передбачених законодавчими актами Республіки Білорусь, до уповноважених державних органів та інші організації про придбання ними акцій банку і всіх своїх угодах з цими акціями протягом п'яти днів після їх здійснення.

Недотримання керівником банку, його заступниками, членами колегіального виконавчого органу банку вимог, передбачених частиною першою цієї статті, тягне за собою відповідальність відповідно до законодавчих актів Республіки Білорусь.

На придбання у власність, господарське відання, оперативне управління або отримання в довірче управління в результаті однієї або декількох угод однією юридичною чи фізичною особою, в тому числі акціонером банку, або групою фізичних і (або) юридичних осіб, пов'язаних між собою договором, або групою юридичних осіб, які є дочірніми або залежними по відношенню один до одного, п'яти і більше відсотків акцій в статутному фонді банку, а також на всі наступні придбання зазначеними особами акцій банку набувач, довірчий керуючий зобов'язані отримати дозвіл Національного банку в установленому ним порядку.

У вирішенні Національного банку вказується максимальна кількість або частка акцій банку, які можуть бути придбані протягом року з дня видачі такого дозволу, якщо інший термін не встановлено в дозволі Національного банку.

Видача дозволу Національного банку не допускається, якщо:

набувач акцій банку не відповідає вимогам, що пред'являються до засновників банку, встановленим Національним банком;

для отримання дозволу Національного банку представлені не всі документи, визначені Національним банком;

в документах, поданих для отримання дозволу Національного банку, виявлена ??недостовірна інформація;

встановлені факти придбання акцій банку за рахунок грошових коштів або іншого майна, що не є власними коштами набувача, і (або) наданих набувачеві самим банком, і (або) наданих іншими особами в разі, якщо банк прийняв на себе ризики, що виникли в зв'язку з наданням набувачеві таких грошових коштів, іншого майна, і (або) за рахунок доходів, отриманих злочинним шляхом;

в результаті придбання акцій структура власності банку і (або) хоча б один з його бенефіціарів власників, який буде таким у відношенні не менше п'яти відсотків акцій банку, не будуть відповідати вимогам, встановленим Національним банком.

Операції з придбання або передачі в довірче управління п'яти і більше відсотків акцій банку, вчинені без дозволу Національного банку, є недійсними.Стаття 122. Обмеження діяльності банків і їх участі в статутних фондах інших юридичних осіб | Стаття 130. Накладення арешту на грошові кошти та інше майно банку