Головна

Стаття 99. Відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності та його наслідки | Стаття 101. Реорганізація банку | Стаття 1011. Особливості державної реєстрації при реорганізації банку | Стаття 102. Ліквідація банку | Стаття 104. Черговість задоволення вимог вкладників та інших кредиторів при ліквідації банку | Стаття 109. Забезпечення фінансової надійності банку | Стаття 1091. Вимоги до організації корпоративного управління банком, управління ризиками та внутрішнього контролю | Стаття 111. Нормативи безпечного функціонування, що встановлюються для банків | Стаття 115. Нормативи обмеження концентрації ризику | Стаття 118. Нормативи безпечного функціонування, що встановлюються з метою здійснення банківського нагляду на консолідованій основі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Стаття 1191. Розкриття інформації

  1. I. Збір вихідної інформації
  2. II.1. Асиметричність інформації та обсяг взаємодій в умовах двосторонньої монополії
  3. А. Збір інформації
  4. Автоматизація збору, зберігання і видачі геодезичної інформації про земельні ділянки
  5. Аналіз вихідної інформації.
  6. Аналіз зібраної інформації

Банк зобов'язаний розкривати інформацію про свою діяльність шляхом її публікації, розміщення в належних йому приміщеннях і на своєму офіційному сайті у глобальній комп'ютерній мережі Інтернет, подання з вимогою клієнтів та інших зацікавлених користувачів в обсязі і порядку, встановлених Національним банком.

Банк публікує в обсязі і порядку, встановлених Національним банком, у друкованих засобах масової інформації, визначених Національним банком, і розміщує на своєму офіційному сайті у глобальній комп'ютерній мережі Інтернет звітність про свою діяльність і річну звітність разом з аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність.

Головна організація банківської групи та (або) банківського холдингу зобов'язана розкривати інформацію про діяльність банківської групи і (або) банківського холдингу шляхом її публікації, розміщення на своєму офіційному сайті у глобальній комп'ютерній мережі Інтернет в обсязі і порядку, встановлених Національним банком.

Головна організація банківської групи та (або) банківського холдингу публікує в обсязі і порядку, встановлених Національним банком, у друкованих засобах масової інформації, визначених Національним банком, і розміщує на своєму офіційному сайті у глобальній комп'ютерній мережі Інтернет консолідовану звітність про діяльність банківської групи і (або ) банківського холдингу, а також річну консолідовану звітність разом з аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність.Стаття 1181. Інформування Національного банку | Стаття 121. Банківська таємниця