На головну

Стаття 97. Підстави для призупинення, відновлення дії ліцензії на здійснення банківської діяльності та її відкликання | Стаття 98. Призупинення та відновлення дії ліцензії на здійснення банківської діяльності | Стаття 99. Відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності та його наслідки | Стаття 101. Реорганізація банку | Стаття 1011. Особливості державної реєстрації при реорганізації банку | Стаття 102. Ліквідація банку | Стаття 104. Черговість задоволення вимог вкладників та інших кредиторів при ліквідації банку | Стаття 109. Забезпечення фінансової надійності банку | Стаття 1091. Вимоги до організації корпоративного управління банком, управління ризиками та внутрішнього контролю | Стаття 111. Нормативи безпечного функціонування, що встановлюються для банків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Стаття 118. Нормативи безпечного функціонування, що встановлюються з метою здійснення банківського нагляду на консолідованій основі

  1. V. Ціноутворення на основі граничних витрат
  2. А в основі всього цього - одна і та ж сама ЛІМФА !!!
  3. Активізація пам'яті свідків і потерпілих на основі гіпнорепродукціі
  4. Алгоритм здійснення оксигенотерапии за допомогою кисневої подушки.
  5. Аналіз конкурентоспроможності за витратами на основі «ланцюжка цінностей» М. Портера.
  6. Банківський контроль (моніторинг) банківського кредитування.

Для банківських груп Національним банком можуть бути встановлені наступні нормативи безпечного функціонування: ліквідності, достатності нормативного капіталу, обмеження концентрації ризику, обмеження валютного ризику. Обов'язок щодо виконання зазначених нормативів безпечного функціонування покладається на головну організацію банківської групи.

Під інсайдерами банківської групи розуміються інсайдери всіх банків, небанківських кредитно-фінансових організацій, визнаних входять до складу такої банківської групи.

Для банківських холдингів нормативи безпечного функціонування, зазначені в частині першій цієї статті, можуть бути встановлені Національним банком за умови, що головними організаціями таких холдингів є банк або небанківська кредитно-фінансова організація. Обов'язок щодо виконання встановлених Національним банком нормативів безпечного функціонування для банківського холдингу покладається на головну організацію банківського холдингу.

Під інсайдерами банківського холдингу розуміються інсайдери банку, небанківської кредитно-фінансової організації та інших юридичних осіб, які не є банками або небанківськими кредитно-фінансовими організаціями і визнаних відповідно до цього Кодексу входять до складу такого банківського холдингу. Порядок визначення осіб, що відносяться до інсайдерам юридичних осіб, які не є банками або небанківськими кредитно-фінансовими організаціями, встановлюється Національним банком.

Для банків, небанківських кредитно-фінансових організацій, визнаних входять до складу банківської групи та (або) банківського холдингу, нормативи безпечного функціонування встановлюються Національним банком з урахуванням ризиків, пов'язаних з наданням іншими юридичними особами істотного впливу на рішення, що приймаються органами управління таких банків, небанківських кредитно-фінансових організацій, а також пов'язаних з можливістю надання такими банками, небанківськими кредитно-фінансовими організаціями істотного впливу на рішення, що приймаються органами управління інших юридичних осіб.

Національний банк має право на підставі мотивованого судження змінювати для банківської групи, банківського холдингу значення нормативів безпечного функціонування і (або) методику розрахунку нормативного капіталу банківської групи, банківського холдингу, ризиків, активів, зобов'язань і операцій, які не відображені на балансі, для окремих нормативів безпечного функціонування і (або) встановлювати інші (додаткові) нормативи безпечного функціонування.

Національний банк в порядку, їм встановленому, має право на підставі мотивованого судження і (або) встановлюються їм методик визначати розміри нормативного капіталу банківської групи, банківського холдингу, їх ризиків, активів, зобов'язань і операцій, які не відображені на балансі. Головна організація банківської групи, банківського холдингу зобов'язана відображати в консолідованій звітності про діяльність банківської групи і (або) банківського холдингу розміри нормативного капіталу, ризиків, активів, зобов'язань і операцій, які не відображені на балансі, визначені Національним банком відповідно до вимог цієї статті.Стаття 115. Нормативи обмеження концентрації ризику | Стаття 1181. Інформування Національного банку