Головна

Стаття 94. Ліцензійні вимоги, що пред'являються для отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності | Стаття 95. Порядок отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності та внесення до неї змін і (або) доповнень | Стаття 97. Підстави для призупинення, відновлення дії ліцензії на здійснення банківської діяльності та її відкликання | Стаття 98. Призупинення та відновлення дії ліцензії на здійснення банківської діяльності | Стаття 99. Відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності та його наслідки | Стаття 101. Реорганізація банку | Стаття 1011. Особливості державної реєстрації при реорганізації банку | Стаття 102. Ліквідація банку | Стаття 104. Черговість задоволення вимог вкладників та інших кредиторів при ліквідації банку | Стаття 109. Забезпечення фінансової надійності банку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Стаття 111. Нормативи безпечного функціонування, що встановлюються для банків

  1. II.2.6. Банківський менеджмент. Банківський маркетинг
  2. " HOME BANKING "- БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ НА ДОМУ І НА ЇХ РОБОЧОМУ МІСЦІ
  3. V2: Операції банків з цінними паперами 1 сторінка
  4. V2: Операції банків з цінними паперами 2 сторінка
  5. V2: Операції банків з цінними паперами 3 сторінка
  6. V2: Операції банків з цінними паперами 4 сторінка
  7. Активність банків на фондовому ринку була на досить високому рівні.

З метою забезпечення стабільності банківської системи Республіки Білорусь Національний банк встановлює для банків наступні нормативи безпечного функціонування:

мінімальний розмір нормативного капіталу;

нормативи ліквідності;

нормативи достатності нормативного капіталу;

нормативи обмеження концентрації ризику;

нормативи обмеження валютного ризику;

нормативи участі в статутних фондах інших комерційних організацій;

інші нормативи, необхідні для обмеження ризиків банківської діяльності та забезпечення безпечного і надійного функціонування банків.

Національний банк встановлює методики розрахунку нормативного капіталу банку, його ризиків, активів, зобов'язань і операцій, які не відображені на балансі, для кожного з нормативів безпечного функціонування з урахуванням міжнародних стандартів і консультацій з банками, банківськими союзами й асоціаціями.

Національний банк має право на підставі мотивованого судження змінювати для банку значення нормативів безпечного функціонування і (або) методику розрахунку нормативного капіталу банку, його ризиків, активів, зобов'язань і операцій, які не відображені на балансі, для окремих нормативів безпечного функціонування і (або) встановлювати інші ( додаткові) нормативи безпечного функціонування.

Національний банк інформує банки про майбутню зміну нормативів безпечного функціонування і методик їх розрахунку не пізніше ніж за один місяць до введення їх в дію.

Національний банк в порядку, їм встановленому, має право на підставі мотивованого судження і (або) встановлюються їм методик визначати розміри нормативного капіталу банку, його ризиків, активів, зобов'язань і операцій, які не відображені на балансі. Банк зобов'язаний відображати в своїй звітності розміри нормативного капіталу, ризиків, активів, зобов'язань і операцій, які не відображені на балансі, визначені Національним банком відповідно до вимог цієї статті.

Національний банк встановлює для небанківських кредитно-фінансових організацій нормативи безпечного функціонування в залежності від переліку банківських операцій, які можуть здійснювати ці організації.Стаття 1091. Вимоги до організації корпоративного управління банком, управління ризиками та внутрішнього контролю | Стаття 115. Нормативи обмеження концентрації ризику