На головну

Графічний спосіб розв'язання квадратних рівнянь | спосіб III | спосіб V | Рішення по формулі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Приклади.

  1. Чи були у вашій компанії страхові випадки за цим видом? Скільки їх було? Розкажіть, будь ласка, самі цікаві й повчальні приклади.
  2. В: Ні, я хочу, щоб ти привів хоч якісь конкретні приклади.
  3. Приклади.
  4. Приклади.
  5. Приклади.
  6. Приклади.

1)Вирішимо графічно рівняння х2 - 3х - 4 = 0 (Рис. 2).

Рішення. Запишемо рівняння у вигляді х2 = 3х + 4.

побудуємо параболу у = х2 і пряму у = 3х + 4. пряму

у = 3х + 4 можна побудувати за двома точками М (0; 4) и

N (3; 13). Пряма і парабола перетинаються в двох точках

А и В з абсциссами х1 = - 1 и х2 = 4. відповідь: х1 = - 1;

х2 = 4.

2) Вирішимо графічно рівняння (рис. 3) х2 - 2х + 1 = 0.

Рішення. Запишемо рівняння у вигляді х2 = 2х - 1.

побудуємо параболу у = х2 і пряму у = 2х - 1.

пряму у = 2х - 1 побудуємо по двох точках М (0; - 1)

и N (1/2; 0). Пряма і парабола перетинаються в точці А с

абсциссой х = 1. відповідь: х = 1.

3) Вирішимо графічно рівняння х2 - 2х + 5 = 0 (Рис. 4).

Рішення. Запишемо рівняння у вигляді х2 = 5х - 5. побудуємо параболу у = х2 і пряму у = 2х - 5. пряму у = 2х - 5 побудуємо по двох точках м (0; - 5) і N (2,5; 0). Пряма і парабола не мають точок перетину, т. Е. Дане рівняння коренів не має.

Відповідь. рівняння х2 - 2х + 5 = 0 коренів не має.


 Графічне рішення квадратного рівняння. | приклади