На головну

V2: Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства | V2. Інвестиційний проект як об'єкт інвестиційного аналізу | V2. Аналіз ефективності реальних інвестицій | V2. Аналіз ефективності інвестиційних проектів в умовах ризику та інфляції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

V2. Аналіз фінансових інвестицій

  1. B) Аналіз і результати
  2. F. Критичний дискурс-аналіз
  3. I етап Аналіз ринку
  4. I. Аналіз досягнутих результатів та існуючих проблем
  5. I. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ: ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ
  6. II етап Розрахунок фінансових результатів
  7. II. Аналіз за такими чинниками трудового характеру.

I: {{1}} Аналіз фінансових інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Емісійна ціна акції це:

+ Ціна акції, по якій набуває її перший власник

- Ціна акції, за якою вона продається на вторинному ринку

I: {{2}} Аналіз фінансових інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Емісійна ціна акції може бути:

+ Вище номінальної вартості акції

-нижче номінальної вартості акції

+ Дорівнює номінальній вартості акцій

I: {{3}} Аналіз фінансових інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Межі майнової відповідальності власника акцій:

-не обмежені

+ обмежені

I: {{4}} Аналіз фінансових інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Особи які підписали передавальні написи несуть солідарну відповідальність за векселем, який застереженням в передавального напису можна зняти з себе цю відповідальність:

- На інкасо

- під заставу

+ Без обороту на мене

I: {{5}} Аналіз фінансових інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Контракт, який надає покупцеві (власникові) право продати свій базовий актив за заздалегідь встановленою ціною не пізніше встановленої дати в обмін на сплату певної суми продавцеві контракту, називається:

- варрантом

+ Опціоном «пут»

- Опціоном «колл»

- ф'ючерсом

I: {{6}} Аналіз фінансових інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: СВОП- контракт це:

-Договір обміну базовими активами і (або) платежами на їх основі протягом невстановленого періоду, в якому ціни активів є твердими (фіксованими)

+ Договір обміну базовими активами і (або) платежами на їх основі протягом встановленого періоду, в якому ціна одного з активу є твердою (фіксованою), а ціна іншого - змінної (плаваюче), або ж обидві ці ціни є змінними

-Договір купівлі базового активу протягом встановленого періоду, в якому ціна активу є твердою

I: {{7}} Аналіз фінансових інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Процес інституціоналізації означає:

-поступовий перехід до домінування індивідуальних інвесторів над фінансовими організаціями на фондовому ринку

+ Поступовий перехід до домінування професійних фінансових організацій як інвесторів на фондовому ринку над індивідуальними інвесторами на фінансових ринках

поступовий домінування приватних іноземних інвесторів на вітчизняному фондовому ринку

I: {{8}} Аналіз фінансових інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Портфель має середній рівень ризику, якщо коефіцієнт бета ::

- Більше 2

- Більше 1

+ Дорівнює 1

- Менше 1

- Дорівнює 0

I: {{9}} Аналіз фінансових інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Теорії портфеля розроблені вченими:

+ Г.Марковіцем

- Дж.-М. Кейнсом

- К. Марксом

+ У. Шарпом

+ Д. Тобіна

- А. Смітом

I: {{10}} Аналіз фінансових інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Інвестиційний портфель, який формується за критерієм максимізації поточного доходу або приросту інвестованого капіталу незалежно від супутнього їм рівня інвестиційного ризику, вважається портфелем

+ Агресивним портфелем

- Помірним портфелем

- Консервативним портфелем

I: {{11}} Аналіз фінансових інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Коефіцієнт бета вимірює

- Політичний ризик

+ Недіверсіфіціруемий ризик

- Екологічний ризик

- Допустимий ризик

I: {{12}} Аналіз фінансових інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Технічний аналіз включає:

+ Вивчення біржової статистики

+ Виявлення тенденцій зміни курсів фондових інструментів в минулому

- Оцінка політичної ситуації

+ Пророкування цін

I: {{13}} Аналіз фінансових інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Фундаментальний аналіз грунтується на вивченні:

+ Загальноекономічна ситуація

- політична ситуація

+ Стан галузей економіки

+ Становище компаній, чиї цінні папери звертаються на ринку

- Фінансовий стан інституціональних інвесторів

I: {{14}} Аналіз фінансових інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Для вимірювання ризику, пов'язаного з окремим цінним папером, використовуються показники варіації і стандартної девіації. Для оцінки ризику портфеля можна використовувати показник

+ ковариации

-діверсіфікаціі

I: {{15}} Аналіз фінансових інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: При формуванні інвестиційного портфеля слід враховувати фактори:

- Рівень позичкового відсотка і його тенденції

+ Рівень оподаткування доходів по окремих елементах інвестиційного портфеля

- Дотримання "золотого правила інвестування"

+ Необхідність забезпечення участі в управлінні акціонерними товариствамиV2. Аналіз джерел фінансування реальних інвестицій | Тварини тропічних поясів