Головна

V2: Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства | V2. Інвестиційний проект як об'єкт інвестиційного аналізу | V2. Аналіз ефективності реальних інвестицій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

V2. Аналіз джерел фінансування реальних інвестицій

  1. B) Аналіз і результати
  2. F. Критичний дискурс-аналіз
  3. I етап Аналіз ринку
  4. I. Аналіз досягнутих результатів та існуючих проблем
  5. I. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ: ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ
  6. II. Аналіз за такими чинниками трудового характеру.
  7. II. «Вогник» - аналіз дня.

I: {{1}} Аналіз джерел фінансування реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: При інвестиціях з високою нормою прибутковості в якості методу фінансування використовується:

- лізинг

- Змішане фінансування

- акціонування

+ Кредитне фінансування

- Повне самофінансування

I: {{2}} Аналіз джерел фінансування реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: До реальних інвестицій відносяться вкладення

+ В основний капітал

+ В матеріально-виробничі запаси

+ В нематеріальні активи

-в акції

-в іноземну валюту

-в національну валюту

I: {{3}} Аналіз джерел фінансування реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Недоліками джерел залучення зовнішніх інвестицій вважається:

-складність залучення і оформлення

-більш тривалий період залучення коштів

-втрата частини прибутку від інвестиційної діяльністю в зв'язку з необхідністю сплати позичкового відсотка

+ Все вищеперелічене

I: {{4}} Аналіз джерел фінансування реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: По об'єктах вкладень коштів виділяють види інвестицій:

+ реальні

- приватні

- валові

- спільні

I: {{5}} Аналіз джерел фінансування реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: не належать до об'єктів лізингу відповідно до Закону про лізинг РФ ...

- будівлі

- автомобілі

- обладнання

- товарно-матеріальні цінності

+ Природні ресурси

I: {{6}} Аналіз джерел фінансування реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Розміри лізингових платежів вище при

- Фінансовий лізинг

+ Оперативному лізингу

- Зворотному лізингу

- Роздільному лізингу

I: {{7}} Аналіз джерел фінансування реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Для реалізації великомасштабних реальних інвестицій зазвичай використовується:

-лізинг

-повне самофінансування

+ Випуск додаткових акцій

I: {{8}} Аналіз джерел фінансування реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Важливими особливостями лізингових угод є ...

+ Особливий розподіл відповідальності між учасниками угод

+ Можливість продажу обладнання лізингоодержувачу після закінчення терміну оренди

- Купівля обладнання за нижчою ціною

+ Право власності на передане обладнання залишається у лізингодавця

- Покупка необхідного майна в більш короткі терміни

I: {{9}} Аналіз джерел фінансування реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: По закінченню терміну оренди лізингоодержувач може ...

+ Повернути обладнання

+ Продовжити термін оренди

- Здати обладнання іншому користувачеві

+ Викупити обладнання

I: {{10}} Аналіз джерел фінансування реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Фінансовий лізинг характеризується тим, що термін, на який передається лізингове майно у тимчасове користування, наближається по тривалості до терміну ...

- Поставки обладнання до лізингоодержувача

+ Експлуатації обладнання

- Лізингових платежів

+ Амортизації всієї вартості майна

I: {{10}} Аналіз джерел фінансування реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Серед наступних форм виходу на міжнародні ринки до іноземних інвестицій можна віднести:

+ Придбання іноземних цінних паперів

-експорт продукції

+ Вкладення капіталу в виробничі об'єкти за межами країни

I: {{12}} Аналіз джерел фінансування реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Переваги внутрішніх джерел (власний капітал) фінансування реальних інвестицій:

+ Легкість, доступність і швидкість мобілізації

- Можливість залучення коштів у значних масштабах

+ Збереження власності і управління засновників

I: {{13}} Аналіз джерел фінансування реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Недоліками використання позикових джерел фінансування інвестицій вважають:

-ретельний зовнішній контроль за інвестиційною діяльністю

-огранічени обсяг залучення і можливості істотного розширення інвестиційної діяльності

+ Необхідність надання відповідних гарантій або застави майна

+ Підвищення ризику банкрутства в зв'язку з несвоєчасним погашенням отриманих позик

- Обмеженість зовнішнього контролю за використанням ресурсів, що при некваліфікованому управлінні ними може привести до тяжких фінансових наслідків для підприємства

+ Складність залучення та оформлення

- Повне збереження управління в руках початкових засновників підприємства

+ Триваліший період залучення

+ Втрата частини прибутку від інвестиційної діяльності в зв'язку з необхідністю сплати позичкового відсотка

-істотне зниження ризику неплатоспроможності та банкрутства підприємства при їх використанні

I: {{14}} Аналіз джерел фінансування реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: В основному венчурний капітал має форму ...

+ Акціонерного капіталу

- позичкового

- підприємницькогоV2. Аналіз ефективності інвестиційних проектів в умовах ризику та інфляції | V2. Аналіз фінансових інвестицій