Головна

V2: Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства | V2. Аналіз джерел фінансування реальних інвестицій | V2. Аналіз фінансових інвестицій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

V2. Аналіз ефективності реальних інвестицій

  1. B) Аналіз і результати
  2. F. Критичний дискурс-аналіз
  3. I етап Аналіз ринку
  4. I. Аналіз досягнутих результатів та існуючих проблем
  5. I. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ: ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ
  6. II. Аналіз за такими чинниками трудового характеру.
  7. II. «Вогник» - аналіз дня.

I: {{1}} Аналіз ефективності реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Відношення суми всіх дисконтованих грошових доходів від інвестицій до суми всіх дисконтованих інвестиційних витрат це:

Коефіцієнт ефективності інвестицій (ARR)

-чистий Приведений ефект (NPV)

Модифікований внутрішня норма прибутковості (MIRR)

+ Індекс рентабельності (PI)

I: {{2}} Аналіз ефективності реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Інвестиційний проект слід прийняти до реалізації якщо, якщо чиста поточна вартість (NPV):

+ позитивна

максимальна

-равна одиниці

-мінімальна

I: {{3}} Аналіз ефективності реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: При збільшенні вартості капіталу інвестиційного проекту значення NPV:

+ зменшується

-збільшується

-остаётся незмінною

I: {{4}} Аналіз ефективності реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Внутрішня норма рентабельності інвестиційного проекту IRR визначає:

+ Максимально допустиму процентну ставку, при якій ще можна без втрат для власника інвестувати в інвестиційний проект

-Мінімальна можливу процентну ставку, яка забезпечує повне покриття витрат по інвестиційному проекту

-середній сформований рівень процентних ставок для інвестиційних проектів з аналогічною ступенем ризику

I: {{5}} Аналіз ефективності реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Інвестиційний проект слід прийняти якщо внутрішня норма рентабельності IRR:

-менше ставок по банківських депозитах

-більше рівня інфляції

+ Перевершує вартість вкладеного капіталу

I: {{6}} Аналіз ефективності реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Показники суспільної ефективності враховують:

-Ефективність Проекту для кожного з учасників-акціонерів

-Ефективність Проекту з точки зору окремої генеруючої проект організації

-Фінансова Ефективність з урахуванням реалізації проекту на підприємстві регіону або галузі

+ Витрати і результати, пов'язані з реалізацією проекту, що виходять за рамки прямих фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту, але інтереси всього народного господарства

I: {{7}} Аналіз ефективності реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Бюджетна ефективність відображає фінансові наслідки здійснення інвестиційного проекту для

- Безпосередніх учасників проекту

+ Федерального, регіонального і місцевого бюджету

- Споживачів даного виробленого товару

I: {{8}} Аналіз ефективності реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Комерційна ефективність це ...

-Фінансова Обгрунтування проекту, яке визначається співвідношенням витрат і результатів, що забезпечують необхідну норму прибутковості

+ Потік реальних грошей (Cash Flow)

-Співвідношення Трьох видів діяльності: інвестиційної, операційної та фінансової з позитивним сальдо підсумку

I: {{9}} Аналіз ефективності реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Показники комерційної ефективності враховують?

-Грошові Потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності реалізує проект організації

+ Наслідки реалізації проекту для федерального, регіонального або місцевого бюджету

- Наслідки реалізації проекту для окремої фірми

-Витрати І результати, пов'язані з реалізацією проекту, що виходять за рамки фінансових інтересів підприємств акціонерів

I: {{10}} Аналіз ефективності реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Який вид діяльності не враховується при оцінці комерційної ефективності проекту?

- Інвестиційна

- Операційна

- Фінансова

+ Соціальна

I: {{11}} Аналіз ефективності реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: У екологічні показники інвестиційного проекту не включаються?

- Рівень забруднення навколишнього середовища

- Екологічні наслідки від розвитку виробництва

+ Чисельність безробітних

I: {{12}} Аналіз ефективності реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: У соціальні показники інвестиційного проекту не включаються?

- Доходи працівників підприємства

- Чисельність безробітних

+ Обсяг збуту продукції

I: {{13}} Аналіз ефективності реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Вкладення, здійснювані з наміром отримання доходів по ним протягом терміну, що не перевищує рік, це?

-Довгострокові фінансові вкладення

+ Короткострокові фінансові вкладення

- Середньострокові фінансові вкладення

I: {{14}} Аналіз ефективності реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Якщо інвестиційний проект впливає на економічну, соціальну або екологічну ситуацію окремої країни, то це?

- Глобальний проект

+ Великомасштабна проект

- Регіональний проект

I: {{15}} Аналіз ефективності реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Метод визначення чистої поточної вартості (NPV)?

- Заснований на визначенні різниці між сумою грошових потоків і відтоків

- Заснований тільки на обліку рівня дисконтування майбутніх грошових потоків

+ Сума поточних вартостей усіх прогнозованих, з урахуванням ставки дисконтування, грошових потоків

I: {{16}} Аналіз ефективності реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Метод розрахунку рентабельності інвестицій (PI)?

+ Сума грошових надходжень, віднесена до інвестиційних витрат

- Показник, зворотний NPV

I: {{17}} Аналіз ефективності реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Метод розрахунку внутрішньої норми прибутку (IRR)?

- Внутрішній коефіцієнт окупності інвестицій (за своєю природою близький до банківської річною ставкою прибутковості, до відсотка за позиками за рік)

+ Метод, що дозволяє знайти граничне значення коефіцієнта дисконтування, тобто коефіцієнта дисконтування, при якому NPV = 0 (так званий перевірочний дисконт)

-Метод При якому IRR порівнюють з рівнем окупності вкладень, який вибирається в якості стандартного

I: {{18}} Аналіз ефективності реальних інвестицій -1; КТ =; МТ =;

S: Чи можна за показником IRR робити висновок про доцільність реалізації інвестиційного проекту?

- Так

+ НемаєV2. Інвестиційний проект як об'єкт інвестиційного аналізу | V2. Аналіз ефективності інвестиційних проектів в умовах ризику та інфляції