Головна

ІНКАСАЦІЯ І ПЕРЕВЕЗЕННЯ ГОТІВКИ КОШТІВ, ПЛАТІЖНИХ інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння ТА ІНШИХ ЦІННОСТЕЙ

  1. Синтез І ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ
  2. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  3. I. Інтерпретація даних за шкалами термінальних цінностей
  4. I. Основи теорії корозії металів.
  5. А) виділення металів з нафтової золи.
  6. А) перевезення;

Стаття 287. Інкасація та перевезення готівкових коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей

Під інкасацією готівки, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей розуміються здійснювані на підставі договору службами інкасації банків і небанківських кредитно-фінансових організацій збір таких цінностей з кас юридичних осіб та індивідуальних підприємців і здача їх в каси банків та небанківських кредитно -Фінансова організацій.

Під перевезенням готівкових коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей розуміються перевезення таких цінностей між банками і небанківськими кредитно-фінансовими організаціями, їх відокремленими та структурними підрозділами, а також доставка таких цінностей клієнтам банків і небанківських кредитно-фінансових організацій.

Банки і небанківські кредитно-фінансові організації, які здійснюють інкасацію та (або) перевезення готівкових коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей, мають право:

набувати у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Президента Республіки Білорусь та іншими законодавчими актами Республіки Білорусь, цивільна й службова зброя і боєприпаси до неї для використання відповідно працівниками їх служб інкасації та працівниками, в обов'язки яких входить здійснення перевезення готівкових коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей (далі - працівники служби інкасації);

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

отримувати в порядку, визначеному Президентом Республіки Білорусь, в оренду окремі типи і моделі бойової зброї та бойових припасів до неї для виконання працівниками служби інкасації покладених на них обов'язків.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Видача зброї і боєприпасів працівникам служби інкасації проводиться за рішенням керівників банків і небанківських кредитно-фінансових організацій після проходження зазначеними працівниками відповідної підготовки і при відсутності підстав, що перешкоджають отриманню ними дозволу на придбання цивільної зброї.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Працівники служби інкасації забезпечуються форменим одягом, взуттям, спорядженням до зброї та індивідуальними засобами захисту в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Стаття 288. Умови і межі застосування фізичної сили, застосування і використання зброї

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Працівники служби інкасації при виконанні обов'язків з інкасації та перевезення готівкових коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей мають право на застосування фізичної сили, застосування і використання зброї, якщо іншими способами виконувати обов'язки не представляється можливим.

Застосуванню фізичної сили і зброї повинно передувати чітко виражене і очевидне для особи, проти якого вони застосовуються, попередження про намір їх застосувати з наданням достатнього часу для виконання законних вимог, за винятком випадків, коли зволікання в застосуванні зброї або фізичної сили створить безпосередню небезпеку для життя громадян і може спричинити інші тяжкі наслідки.

У всіх випадках, коли уникнути застосування фізичної сили і зброї неможливо, працівники служби інкасації зобов'язані вжити всіх можливих заходів для забезпечення безпеки громадян і прагнути завдати найменшої шкоди їх здоров'ю, честі, гідності та майна, а також вжити заходів щодо негайного надання постраждалим медичної та іншої необхідної допомоги.

Про кожний випадок застосування фізичної сили і зброї працівники служби інкасації зобов'язані негайно повідомити начальника служби інкасації або особа, яка його заміщає, а в разі заподіяння шкоди здоров'ю людини - також негайно (не пізніше доби) повідомити про те, що сталося в органи внутрішніх справ за місцем застосування зброї.

Працівники служби інкасації не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну ними при застосуванні фізичної сили, застосуванні та (або) використанні зброї, якщо вони застосовані і (або) використані у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами Республіки Білорусь, і при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання осіб, які вчиняють протиправні посягання, перевищення меж необхідної оборони або порушення умов правомірності крайньої необхідності.

Стаття 289. Застосування фізичної сили

(Введена Законом Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Працівники служби інкасації при виконанні обов'язків мають право застосовувати фізичну силу, в тому числі бойові прийоми боротьби і самооборони, для попередження і припинення правопорушень, затримання осіб, які їх вчинили, у разі протидії законним вимогам працівників служби інкасації, якщо ненасильницькі способи не забезпечують виконання обов'язків.

Стаття 290. Застосування і використання зброї

(Введена Законом Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Працівники служби інкасації при виконанні обов'язків як крайній захід мають право застосовувати зброю для:

захисту проінкасованої або готівкових коштів, що, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей від нападу, скоєного з метою заволодіння ними;

самозахисту від нападу, що загрожує життю чи здоров'ю працівників служби інкасації, в тому числі від нападу в складі групи або нападу, поєднаного із застосуванням зброї або вибухів, підпалів та інших загальнонебезпечним способів, використанням транспортних засобів, машин чи механізмів, на працівників або транспортні засоби служби інкасації;

запобігання захопленню зброї працівників служби інкасації;

звільнення працівників служби інкасації або інших осіб, на яких покладено обов'язок обліку, прийому, зберігання і видачі готівкових коштів, від захоплення або утримання їх в якості заручників;

затримання осіб, які чинять збройний опір працівникам служби інкасації або відмовляються виконати їх законні вимоги про здачу зброї, якщо іншими способами і засобами затримати цих осіб, припинити їх опір або вилучити зброю неможливо.

Працівники служби інкасації мають право використовувати зброю для:

подачі сигналу тривоги або виклику допомоги;

попередження про намір застосувати зброю;

знешкодження тварини, безпосередньо загрожує життю чи здоров'ю працівника служби інкасації та (або) іншого громадянина;

навчальних цілей.

Використання зброї не повинно створювати небезпеку для життя і здоров'я громадян.

Працівникам служби інкасації забороняється застосовувати або використовувати зброю:

при значному скупченні людей, коли від цього можуть постраждати сторонні особи;

в напрямку вогненебезпечних, вибухонебезпечних або містять сильнодіючі отруйні речовини складів і сховищ;

по відношенню до жінок, громадян з явними ознаками інвалідності, неповнолітніх, коли їх вік очевидний або відомий, за винятком випадків здійснення зазначеними громадянами збройного або групового нападу або інших дій, які загрожують життю або здоров'ю працівників служби інкасації та інших громадян.

Президент Республіки Білорусь О.Лукашенка

 БАНКІВСЬКЕ ЗБЕРІГАННЯ. ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ банківський сейф | Інструкція по спрощеної реєстрації на порталі державних і муніципальних послуг (функцій) міста Москви.

НАКЛАДАННЯ АРЕШТУ І ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО, ЩО МАЮТЬ БАНКУ. ЗУПИНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ по рахунках В БАНКУ | ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ТА УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ | БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ | ГЛАВА 19 | БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ. ПОРУКА | ГЛАВА 21 | БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК | ДОВІРЧЕ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ | РОЗРАХУНКИ | Валютно-ОБМІННІ ОПЕРАЦІЇ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати