Головна

ГЛАВА 11

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ БАНКУ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНОЗЕМНОГО БАНКУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ДОЧІРНІХ БАНКІВ, ВІДКРИТТЯ ФІЛІЙ І ПРЕДСТАВНИЦТВ БАНКІВ-РЕЗИДЕНТІВ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ. УЧАСТЬ БАНКІВ-РЕЗИДЕНТІВ до статутних фондів іноземних БАНКІВ

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Стаття 89. Виключена

(Стаття 89 виключена. - Закон Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Стаття 90. Додаткові вимоги, що пред'являються до створення і діяльності банків з іноземними інвестиціями на території Республіки Білорусь

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Розмір (квота) участі іноземного капіталу в банківській системі Республіки Білорусь встановлюється Національним банком за погодженням з Президентом Республіки Білорусь. Зазначена квота розраховується як відношення сумарного капіталу, що належить нерезидентам в статутних фондах банків з іноземними інвестиціями, до сукупного статутного фонду банків, зареєстрованих на території Республіки Білорусь.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Національний банк припиняє державну реєстрацію банків з іноземними інвестиціями при досягненні встановленого розміру (квоти) участі іноземного капіталу в банківській системі Республіки Білорусь.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

У разі збільшення статутного фонду банку за рахунок коштів нерезидентів і (або) відчуження банком і (або) акціонером-резидентом акцій банку на користь нерезидентів набувач акцій банку, що є нерезидентом, або резидент, який має намір укласти відповідну угоду, зобов'язаний попередньо отримати дозвіл Національного банку.

(Частина третя статті 90 в ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Заява на отримання дозволу розглядається Національним банком в тридцятиденний термін в установленому ним порядку.

(Частина четверта статті 90 в ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Угоди по відчуженню резидентами акцій банків на користь нерезидентів, вчинені без дозволу Національного банку, є недійсними.

Національний банк має право заборонити збільшення статутного фонду банку з іноземними інвестиціями за рахунок коштів нерезидентів і (або) відчуження акцій на користь нерезидентів, якщо результатом зазначених дій з'явиться перевищення розміру (квоти) участі іноземного капіталу в банківській системі Республіки Білорусь.

Урядом Республіки Білорусь за пропозицією Національного банку можуть бути встановлені для банків з іноземними інвестиціями обмеження в здійсненні банківських операцій, якщо у відповідних іноземних державах застосовуються аналогічні обмеження діяльності банків з інвестиціями громадян Республіки Білорусь і (або) юридичних осіб Республіки Білорусь.

(Частина сьома статті 90 в ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Стаття 91. Представництво іноземного банку

(Назва в ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Іноземний банк має право відкривати на території Республіки Білорусь представництва в порядку, встановленому Національним банком.

(Частина перша статті 91 в ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Представництво іноземного банку не є юридичною особою і здійснює свою діяльність на підставі положення про нього, що затверджується створив його банком.

Представництво іноземного банку не має права здійснювати банківські операції та іншу діяльність, передбачені статтею 14 цього Кодексу, за винятком здійснення захисту та представництва інтересів створив його іноземного банку, в тому числі надання консультаційних та (або) інформаційних послуг.

Стаття 92. Особливості створення дочірніх банків, відкриття філій і представництв банків-резидентів за межами Республіки Білорусь. Участь банків-резидентів в статутних фондах іноземних банків

Створення дочірніх банків, відкриття філій банків-резидентів за межами Республіки Білорусь, а також участь банків-резидентів в статутних фондах іноземних банків здійснюються з дозволу Національного банку.

Відкриття представництв банків-резидентів за межами Республіки Білорусь здійснюється після попереднього повідомлення Національного банку.

Для отримання дозволу на створення дочірнього банку, відкриття філії банку-резидента за межами Республіки Білорусь або на участь банку-резидента в статутному фонді іноземного банку в Національний банк представляються:

Заява;

рішення уповноваженого органу банку про створення дочірнього банку, про відкриття філії банку-резидента за межами Республіки Білорусь або про участь банку-резидента в статутному фонді іноземного банку;

економічне обґрунтування створення дочірнього банку, відкриття філії банку-резидента за межами Республіки Білорусь або участі банку-резидента в статутному фонді іноземного банку;

документи, що визначають правовий статус дочірнього банку, філії банку-резидента за межами Республіки Білорусь, які документи, що підтверджують правовий статус іноземного банку, на участь в статутному фонді якого потрібен дозвіл.

абзац виключений. - Закон Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З.

Рішення про видачу дозволу на створення дочірнього банку, відкриття філії банку-резидента за межами Республіки Білорусь, а також на участь банку-резидента в статутному фонді іноземного банку або про відмову у видачі такого дозволу повинні бути прийняті в тридцятиденний строк з дня подачі документів, зазначених у частині третій цієї статті. Про прийняті рішення Національний банк зобов'язаний повідомити банк у письмовій формі в п'ятиденний строк з дня їх прийняття.

Підставами для відмови у видачі дозволу на створення дочірнього банку, відкриття філії банку-резидента за межами Республіки Білорусь або на участь банку-резидента в статутному фонді іноземного банку є:

збитковість банку на перше число місяця, в якому банк звернувся до Національного банку за видачею дозволу, або наявність достовірної інформації про збитковість банку на день прийняття рішення;

наявність фактів невиконання банком нормативів безпечного функціонування і (або) інших вимог, встановлених главою 15 цього Кодексу, протягом останніх трьох місяців до дня звернення банку до Національного банку за видачею дозволу;

наявність перешкод для здійснення Національним банком банківського нагляду на консолідованій основі;

інші підстави, передбачені міжнародними договорами Республіки Білорусь.

(Частина п'ята статті 92 в ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Частина шоста статті 92 виключена. - Закон Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З.

Відмова у видачі дозволу на створення дочірнього банку, відкриття філії банку-резидента за межами Республіки Білорусь або на участь банку-резидента в статутному фонді іноземного банку або невжиття Національним банком у встановлений цією статтею строк рішення можуть бути оскаржені банком в господарський суд.

 ВІДОКРЕМЛЕНІ І СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ | ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ | БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ | ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СУБ'ЄКТІВ ТА УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ | Правовий статус, ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | СТРУКТУРА, ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКУ | Загальні положення про БАНКАХ | ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ | РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ БАНКІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати