Головна

ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

  1. F. МІЖНАРОДНІ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ
  2. I. Виходячи із сутності операції.
  3. II. Неторгові операції комерційного банку
  4. II.2.2. Вивчення роботи відділів банку
  5. III. Група допоміжних інструментів для сприяння у виконанні основного етапу операції.
  6. IV. конверсійні операції
  7. V Операції по міжнародних розрахунках. пов'язані з експортом і імпортом товарів і послуг

Стаття 52. Операції, що здійснюються Національним банком

До операцій, які здійснюються Національним банком, відносяться:

кредитування банків в порядку рефінансування;

розрахункове і (або) касове обслуговування Уряду Республіки Білорусь, організацій, перелік яких визначено в Статуті Національного банку, і інших організацій у випадках, передбачених законодавчими актами Республіки Білорусь;

переоблік векселів;

операції на ринку цінних паперів;

інкасація та перевезення готівкових коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей;

управління золотовалютними резервами в межах своєї компетенції, а також операції з дорогоцінними металами, в тому числі з пам'ятними та зливковий (інвестиційними) монетами, які є законним платіжним засобом іноземних держав, і (або) дорогоцінними каменями в будь-якому вигляді і стані, в тому числі їх покупка, продаж, міна на території Республіки Білорусь і за її межами;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

відкриття і ведення рахунків у дорогоцінних металах на території Республіки Білорусь і за її межами;

передача дорогоцінних металів у вигляді мірних зливків на безоплатній основі у випадках, передбачених законодавством Республіки Білорусь;

залучення тимчасово вільних бюджетних коштів, коштів банків і небанківських кредитно-фінансових організацій, а також організації, що здійснює гарантоване відшкодування банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб, у депозити;

(В ред. Законів Республіки Білорусь від 08.07.2008 N 369-З, від 13.07.2012 N 416-З)

операції в Республіці Білорусь та за її межами з пам'ятними банкнотами, пам'ятними та зливковий (інвестиційними) монетами, які є законним платіжним засобом на території Республіки Білорусь, за ціною не нижче номінальної;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

видача за рішенням Президента Республіки Білорусь банківських гарантій і поручительств по інвестиційним проектам;

міжбанківські розрахунки, включаючи розрахунки з небанківськими кредитно-фінансовими організаціями;

прийом цінностей на зберігання;

грошові перекази та інші розрахункові операції;

покупка і продаж іноземної валюти, платіжних інструкцій в іноземній валюті та інші валютні операції, передбачені законодавством Республіки Білорусь, в тому числі документарні операції і операції з видачі кредитів в іноземній валюті;

валютно-обмінні операції з фізичними особами, а також організаціями, перелік яких визначено в Статуті Національного банку, і іншими організаціями у випадках, передбачених законодавчими актами Республіки Білорусь;

(Абзац введений Законом Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

банківські послуги урядам іноземних держав, центральним (національним) банкам і фінансовим органам цих держав, а також міжнародних організацій;

посередницькі послуги в якості фінансового агента Уряду Республіки Білорусь з розміщення державних цінних паперів;

операції з обслуговування державного боргу Республіки Білорусь.

абзаци двадцять перше - двадцять другою виключені. - Закон Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З.

Національний банк не має права надавати послуги щодо здійснення банківських операцій юридичним особам, які не мають ліцензії на здійснення банківської діяльності, і фізичним особам, за винятком випадків, передбачених цією статтею.

Національний банк здійснює банківські операції за плату, якщо інше не передбачено цим Кодексом або іншими законодавчими актами Республіки Білорусь.

Стаття 53. Кредитна діяльність Національного банку

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Національний банк в області кредитної діяльності здійснює рефінансування банків під заставу державних цінних паперів чи іншого забезпечення, яке визначається Правлінням Національного банку.

Національний банк не має права надавати кредити, окрім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, а також законом про республіканський бюджет на черговий фінансовий рік і (або) Президентом Республіки Білорусь для фінансування дефіциту бюджету і придбання державних цінних паперів при їх первинному розміщенні.

Стаття 54. Операції Національного банку з іноземною валютою, дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

Національний банк має право здійснювати на території Республіки Білорусь і за її межами покупку і продаж іноземної валюти, а також платіжних інструкцій в іноземній валюті, мену, розміщення, залучення, зберігання іноземної валют і інші валютні операції, передбачені законодавством Республіки Білорусь.

Національний банк для поповнення і регулювання розмірів золотовалютних резервів здійснює такі операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням:

відкриття і ведення рахунків у дорогоцінних металах на території Республіки Білорусь і за її межами;

покупку, продаж, міну, довірче управління, розміщення і залучення в депозит, зберігання дорогоцінних металів у вигляді зливків, самородків, монет і в інших видах і станах, дорогоцінних каменів, а також їх заставу.

Операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, зазначені в частині другій цієї статті, здійснюються Національним банком без наявності спеціального дозволу (ліцензії) на здійснення діяльності, пов'язаної з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

При покупці Національним банком у банку іноземної валюти за білоруські рублі із зобов'язанням продажу цим банком іноземної валюти за білоруські рублі через певний термін Національний банк у разі порушення банком терміну виконання зобов'язань має право на задоволення своїх вимог в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь.

(Частина четверта статті 54 введена Законом Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Стаття 55. Операції Національного банку з цінними паперами

Національний банк при здійсненні грошово-кредитного регулювання випускає (емітує) цінні папери, встановлює технічні вимоги до їх виготовлення, а також здійснює операції з цінними паперами.

Національний банк надає посередницькі послуги в якості фінансового агента Уряду Республіки Білорусь на ринку державних цінних паперів, бере участь в їх зверненні.

Стаття 56. Зберігання, інкасація та перевезення Національним банком готівкових коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей

Національний банк має право здійснювати зберігання, інкасацію та перевезення готівкових коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей Національного банку, банків, небанківських кредитно-фінансових організацій, фізичних і юридичних осіб в установленому ним порядку.

Стаття 57. Обслуговування державного боргу Республіки Білорусь

Національний банк відповідно до законодавства Республіки Білорусь виконує функції фінансового агента Уряду Республіки Білорусь з обслуговування державного боргу Республіки Білорусь.

 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | СТРУКТУРА, ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКУ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ | БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ | ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СУБ'ЄКТІВ ТА УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ | Правовий статус, ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | Загальні положення про БАНКАХ | ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ | ВІДОКРЕМЛЕНІ І СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ | ГЛАВА 11 | ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ БАНКІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати