На головну

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СУБ'ЄКТІВ ТА УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

  1. IX. Розгляд запитів суб'єктів персональних даних або їх представників
  2. Аналіз Російського ринку банківських послуг
  3. Аудит звітності при реорганізації та ліквідації економічних суб'єктів
  4. Аудит звітності суб'єктів малого підприємництва
  5. Б). Форми і види суб'єктів підприємницької діяльності
  6. Банківські операції та інші угоди кредитної організації. Правовий характер. Поняття. Відмінність банківської операції від угоди. Види банківських операцій і угод. Характеристика.
  7. Безготівкові розрахунки на основі банківських карт, перспективи їх розвитку.

Стаття 19. Взаємовідносини між банками, небанківськими кредитно-фінансовими організаціями і державою

Банк і небанківська кредитно-фінансова організація не відповідають за зобов'язаннями держави. Держава не відповідає за зобов'язаннями банків та небанківських кредитно-фінансових організацій, за винятком випадків, якщо воно саме прийняло на себе такі зобов'язання або інше передбачено законодавством Республіки Білорусь.

Банки і небанківські кредитно-фінансові організації самостійні у своїй діяльності. Втручання держави, його органів і посадових осіб у діяльність банків і небанківських кредитно-фінансових організацій допускається виключно в межах, встановлених Конституцією Республіки Білорусь та прийнятими відповідно до неї законодавчими актами Республіки Білорусь.

На банк і небанківську кредитно-фінансову організацію можуть бути покладені контроль за веденням клієнтами касових операцій, а також відповідно до законодавчих актів Республіки Білорусь функції агента валютного контролю.

Не допускається покладання на банки та небанківські кредитно-фінансові організації, якщо інше не передбачено Президентом Республіки Білорусь, функції контролю за:

здійсненням клієнтами ліцензованих видів діяльності;

своєчасністю і правильністю сплати клієнтами податків, зборів (мит) і інших платежів до бюджету, державних позабюджетних фондів, а також страхових внесків;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

дотриманням клієнтами термінів виплати працівникам заробітної плати та її розмірами;

дотриманням клієнтами та іншими особами умов укладених між ними договорів.

Національний банк та інші державні органи не мають права вимагати від банків та небанківських кредитно-фінансових організацій виконання не властивих їм контрольних та інших функцій.

Банки можуть здійснювати операції з бюджетними коштами та проводити розрахунки по ним, забезпечувати цільове використання бюджетних коштів і коштів державних позабюджетних фондів, що виділяються для виконання республіканських і місцевих (регіональних) програм.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Стаття 20. Взаємовідносини між банками і небанківськими кредитно-фінансовими організаціями

Банки і небанківські кредитно-фінансові організації можуть залучати і розміщувати один у одного кошти у формі вкладів (депозитів), кредитів, проводити розрахунки через кореспондентські рахунки, що відкриваються один у одного, і здійснювати інші операції, зазначені в ліцензіях на здійснення банківської діяльності.

Стаття 21. Участь банків і небанківських кредитно-фінансових організацій в об'єднаннях

Банки і небанківські кредитно-фінансові організації можуть створювати союзи і асоціації, які є некомерційними організаціями.

Створення та державна реєстрація спілок та асоціацій банків і небанківських кредитно-фінансових організацій здійснюються в порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь.

Банки і небанківські кредитно-фінансові організації можуть створювати об'єднання у формі фінансово-промислових та інших господарських груп в порядку і на умовах, що визначаються законодавством про таких групах.

Стаття 22. Взаємовідносини банків і небанківських кредитно-фінансових організацій з клієнтами

Взаємовідносини банків і небанківських кредитно-фінансових організацій з клієнтами будуються на основі банківського законодавства та укладених договорів.

Банки і небанківські кредитно-фінансові організації самостійно визначають умови укладення угод, що не суперечать законодавству Республіки Білорусь. Договори, укладені банками і небанківськими кредитно-фінансовими організаціями з клієнтами, є публічними договорами та (або) договорами приєднання, якщо інше не передбачено правилами, що діють в цих банках і небанківських кредитно-фінансових організаціях.

Національний банк має право встановлювати для банків і небанківських кредитно-фінансових організацій обов'язкові умови укладення угод з клієнтами.

При здійсненні банківської діяльності банк і небанківська кредитно-фінансова організація зобов'язані на вимогу клієнта надати йому для ознайомлення ліцензію на здійснення банківської діяльності, а також інформацію про фінансовий стан і результати роботи відповідно цього банку і цієї небанківської кредитно-фінансової організації в обсязі і порядку, встановлених національним банком.

Стаття 23. Право банків і небанківських кредитно-фінансових організацій на судовий захист своїх порушених або оспорюваних прав і законних інтересів

Банки і небанківські кредитно-фінансові організації мають право на судовий захист своїх порушених або оспорюваних прав і законних інтересів, у тому числі на оскарження в судовому порядку дій (бездіяльності) Національного банку та інших державних органів.

 БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ | Правовий статус, ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ | ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | СТРУКТУРА, ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКУ | Загальні положення про БАНКАХ | ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ | ВІДОКРЕМЛЕНІ І СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ | ГЛАВА 11 | ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ БАНКІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати