Головна

БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

  1. I.4.5) Діяльність юристів.
  2. II. Інтерактивна діяльність (рішення кейса).
  3. V2: Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства
  4. VI. Діяльність в сфері маркетингу фірми.
  5. А) Підприємницька діяльність громадянина без утворення юридичної особи
  6. А. Процес, діяльність як основний спосіб існування психічного
  7. Аналітична діяльність на підприємстві.

Стаття 12. Банківська діяльність

Банківська діяльність - сукупність здійснюваних банками та небанківськими кредитно-фінансовими організаціями банківських операцій, спрямованих на отримання прибутку.

Стаття 13. Принципи банківської діяльності

Основними принципами банківської діяльності є:

обов'язковість отримання банками і небанківськими кредитно-фінансовими організаціями спеціального дозволу (ліцензії) на здійснення банківської діяльності (далі - ліцензія на здійснення банківської діяльності);

незалежність банків і небанківських кредитно-фінансових організацій в своїй діяльності, невтручання з боку державних органів в їх роботу, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами Республіки Білорусь;

розмежування відповідальності між банками, небанківськими кредитно-фінансовими організаціями і державою;

обов'язковість дотримання встановлених Національним банком нормативів безпечного функціонування для підтримки стабільності і стійкості банківської системи Республіки Білорусь;

забезпечення фізичним та юридичним особам права вибору банку, небанківської кредитно-фінансової організації;

забезпечення банківської таємниці по операціях, рахунках і вкладах (депозитах) клієнтів;

забезпечення повернення грошових коштів вкладникам банків.

Стаття 14. Банківські операції. Інша діяльність, що здійснюється банками та небанківськими кредитно-фінансовими організаціями

До банківських операцій належать:

залучення грошових коштів фізичних і (або) юридичних осіб на рахунки і (або) у вклади (депозити);

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

розміщення зазначених в абзаці другому цієї частини залучених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності і терміновості;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та (або) юридичних осіб;

відкриття і ведення рахунків у дорогоцінних металах;

здійснення розрахункового та (або) касового обслуговування фізичних та (або) юридичних осіб, в тому числі банків-кореспондентів;

валютно-обмінні операції;

купівля-продаж дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів у випадках, передбачених Національним банком;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

залучення і розміщення дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів у вклади (депозити) фізичних і (або) юридичних осіб;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

видача банківських гарантій;

довірче управління фондом банківського управління на підставі договору довірчого управління фондом банківського управління;

(Абзац введений Законом Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

довірче управління коштами за договором довірчого управління грошовими коштами;

інкасація готівкових коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей;

випуск в обіг (емісія) банківських платіжних карток;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

випуск в обіг (емісія) електронних грошей;

(Абзац введений Законом Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

видача цінних паперів, що підтверджують залучення грошових коштів у внески (депозити) і розміщення їх на рахунки;

фінансування під відступлення права грошової вимоги (факторинг);

надання фізичним та (або) юридичним особам спеціальних приміщень чи що у них сейфів для банківського зберігання документів і цінностей (грошових коштів, цінних паперів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та ін.);

перевезення готівкових коштів, платіжних інструкцій, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та інших цінностей між банками і небанківськими кредитно-фінансовими організаціями, їх відокремленими та структурними підрозділами, а також доставка таких цінностей клієнтам банків і небанківських кредитно-фінансових організацій.

Правила та порядок здійснення банківських операцій встановлюються Національним банком.

Особливості регулювання здійснення банківських операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням передбачаються спеціальним законодавством.

Банки і небанківські кредитно-фінансові організації крім банківських операцій, зазначених у частині першій цієї статті, має право здійснювати відповідно до законодавства Республіки Білорусь:

поручительство за третіх осіб, що передбачає виконання зобов'язань в грошовій формі;

довірче управління дорогоцінними металами і (або) дорогоцінним камінням;

операції (угоди) з дорогоцінними металами і (або) дорогоцінним камінням;

лізингову діяльність;

консультаційні та інформаційні послуги;

випуск (емісію), продаж, купівлю цінних паперів та інші операції з цінними паперами;

залік взаємних грошових і інших фінансових вимог і зобов'язань і визначення чистих позицій (клірингова діяльність);

(Абзац введений Законом Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

операції в Республіці Білорусь та за її межами з пам'ятними банкнотами, пам'ятними та зливковий (інвестиційними) монетами, які є законним платіжним засобом Республіки Білорусь, за ціною не нижче номінальної;

(Абзац введений Законом Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

іншу передбачену законодавством Республіки Білорусь діяльність, здійснювану для власних потреб і (або) необхідну для забезпечення здійснення банківських операцій, за винятком здійснення страхової діяльності в якості страховиків.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Стаття 15. Види банківських операцій

Банківські операції можуть бути активними, пасивними і посередницькими.

Під активними банківськими операціями розуміються операції, спрямовані на надання грошових коштів, дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів банками і небанківськими кредитно-фінансовими організаціями.

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Під пасивними банківськими операціями розуміються операції, спрямовані на залучення грошових коштів, дорогоцінних металів і (або) дорогоцінних каменів банками і небанківськими кредитно-фінансовими організаціями.

Під посередницькими банківськими операціями розуміються операції, що сприяють здійсненню банківської діяльності банками та небанківськими кредитно-фінансовими організаціями.

Стаття 16. Особливості обчислення строків при здійсненні банківської діяльності

При здійсненні банківської діяльності термін визначається календарною датою або закінченням періоду часу, який обчислюється роками, місяцями, тижнями, календарними, робочими або банківськими днями, годинами. Термін може визначатися також вказівкою на обставина (подія), яка повинна неминуче настати.

Термін в один банківський день означає частину робочого дня, встановлену банком для здійснення ним певних дій.

В термін, який обчислюється в банківських днях, не включаються дні, які відповідно до законодавства Республіки Білорусь або звичайною банківською практикою не є робочими днями. Якщо останній день строку припадає на неробочий день, днем ??закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.

Якщо для вчинення будь-які дії встановлений строк, який обчислюється в банківських днях, то воно повинно бути здійснено до закінчення останнього банківського дня цього терміну.

Якщо будь-які платіжні інструкції надходять в банк після закінчення часу, встановленого в цьому банку для виконання даних платіжних інструкцій, то такі платіжні інструкції вважаються надійшли на наступний банківський день.

Стаття 17. Особливості встановлення строку позовної давності при здійсненні банківської діяльності

Термін позовної давності за вимогами банків і небанківських кредитно-фінансових організацій до кредитоотримувача при невиконанні (неналежному виконанні) умов кредитних договорів встановлюється в п'ять років.

Позовна давність не поширюється на вимоги вкладників до банку або небанківської кредитно-фінансової організації про повернення вкладів (депозитів).

Стаття 18. Державне регулювання банківської діяльності

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 13.07.2012 N 416-З)

Державне регулювання банківської діяльності здійснюється Національним банком за допомогою:

державної реєстрації банків і небанківських кредитно-фінансових організацій;

ліцензування банківської діяльності;

встановлення заборон і обмежень для банків і небанківських кредитно-фінансових організацій;

контролю за дотриманням банками та небанківськими кредитно-фінансовими організаціями банківського законодавства;

банківського нагляду;

застосування заходів наглядового реагування, встановлених цим Кодексом;

прийняття (видання) нормативно-правових актів;

виконання інших функцій відповідно до законодавчих актів Республіки Білорусь.

 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ | ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СУБ'ЄКТІВ ТА УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Правовий статус, ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ | СТРУКТУРА, ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКУ | Загальні положення про БАНКАХ | ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ | ВІДОКРЕМЛЕНІ І СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ | ГЛАВА 11 | ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ БАНКІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати