Головна

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. CПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  2. Hyundai Elantra Black & White › Бортжурнал › 13. Список хороших производителей автозапчастей
  3. Nbsp;   Список сокращений
  4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  5. Библиографический список

1. Алфьоров М. Віртуальна презентація творів образотворчого мистецтва [Текст] / М. Алфьоров // Вісник книжкової палати. - 2006. - №10. - С. 33-35. - Бібліогр.: 30 назв.

2. Алфьоров М. Сучасні технології супроводження арт-ринку у міжнародному інформаційному просторі [Текст] / М. Алфьоров // Вісник книжкової палати. - 2006. - №1. - С. 39-41. - Бібліогр.: 23 назви.

3. Амлінський Л. Бібліотечний комфорт: розкіш чи веління часу [Текст] / Л. Амлінський // Бібліотечний вісник. - 2010. - №3. - С. 39-44.

4. Антоненко І. Бібліографічний опис електронних ресурсів: методичні матеріали для при статейної бібліографії [Текст] / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечний вісник. - 2006. - №1. - С. 25-27. - Бібліогр.: 8 назв.

5. Артамонова Н. Інформаційна аналітика як складова управління інформаційними ресурсами медичної науки [Текст] / Н. Артамонова, Ю. Павліченко // Вісник книжкової палати. - 2008. - №8. - С. 27-32. - Бібліогр.: 33 назви.

6. Артамонова Н. Створення нових консолідованих електронних інформаційних ресурсів як розвиток засобів наукової комунікації [Текст] / Н. Артамонова // Бібліотечний вісник. - 2010. - №1. - С. 10-13. - Бібліогр.: 14 назв.

7. Артемов Ю. Роль і місце веб-порталу в діяльності наукової бібліотеки [Текст] / Ю. Артемов, О. Непляха, Ж. Левченко // Бібліотечний форум України. - 2006. - №2. - С. 19-21. - Бібліогр.: 7 назв.

8. Артемов Ю. Сутність і зміст електронних колекцій у системі педагогічної науки і практики [Текст] / Ю. Артемов, О. Непляха // Вісник книжкової палати. - 2006. - №10. - С. 30-33. - Бібліогр.: 3 назви.

9. Артемов Ю. Формирование электронных фондов документов в библиотеках [Текст] / Ю. Артемов // Бібліотечний форум України. - 2007. - №4. - С. 13-16. - Бібліогр.: 5 назв.

10. Асєєв Г. Архітектура корпоративного сховища даних [Текст] / Г. Асєєв // Вісник книжкової палати. - 2010. - №10. - С. 20-25. - Бібліогр.: 4 назви.

11. Асєєв Г. Концептуальні підходи до проблем управління документацією [Текст] / Г. Асєєв // Вісник книжкової палати. - 2006. - №11. - С. 25-28. - Бібліогр.: 26 назв.

12. Асєєв Г. Концепція електронного сховища даних [Текст] / Г. Асєєв // Вісник книжкової палати. - 2009. - №2. - С. 28-30. - Бібліогр.: 12 назв.

13. Асєєв Г. Методи добування та знаходження знань у сховищах даних електронного документообігу [Текст] / Г. Асєєв // Вісник книжкової палати. - 2008. - №9. - С. 29-31. - Бібліогр.: 7 назв.

14. Асєєв Г. Методологія корпоративного документообігу: побудова CASE-моделей офісних інформаційних систем [Текст] / Г. Асєєв // Вісник книжкової палати. - 2008. - №1. - С. 29-32. - Бібліогр.: 2 назви.

15. Асєєв Г. Методологія корпоративного документообігу: ринок систем і вимоги до них [Текст] / Г. Асєєв // Вісник книжкової палати. - 2007. - №3. - С. 34-37. - Бібліогр.: 10 назв.

16. Асєєв Г. Методологія корпоративного документообігу: схеми і вимоги до них [Текст] / Г. Асєєв // Вісник книжкової палати. - 2006. - №3. - С. 29-32. - Бібліогр.: 6 назв.

17. Асєєв Г. Методологія корпоративного документообігу: технологічність управління та опрацювання даних [Текст] / Г. Асєєв // Вісник книжкової палати. - 2006. - №9. - С. 26-30. - Бібліогр.: 4 назви.

18. Асєєв Г. Методологія створення сховищ даних: проблема виявлення нового знання методами Knowledge Discovery in Databases [Текст] / Г. Асєєв // Вісник книжкової палати. - 2008. - №4. - С. 23-26. - Бібліогр.: 5 назв.

19. Асєєв Г. Методологія створення сховищ даних: стандарти та моделювання [Текст] / Г. Асєєв // Вісник книжкової палати. - 2009. - №5. - С. 30-32. - Бібліогр.: 8 назв.

20. Асєєв Г. Основні етапи CASE-методології концептуального проектування систем електронного документообігу [Текст] / Г. Асєєв // Вісник книжкової палати. - 2007. - №6. - С. 29-32. - Бібліогр.: 4 назви.

21. Асєєв Г. Основні компоненти інформаційного сховища [Текст] / Г. Асєєв // Вісник книжкової палати. - 2010. - №2. - С. 30-33. - Бібліогр.: 7 назв.

22. Баньковська І. Особливості роботи наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії в режимі автоматизованої книговидачі [Текст] / І. Баньковська // Бібліотечна планета. - 2009. - №1. - С. 12-17.

23. Башун О. Моніторинг повноти надходження місцевого обов'язкового примірника [Текст] / О. Башун // Бібліотечний форум України. - 2006. - №2. - С. 24-25.

24. Бенц С. Веб-послуги та електронні зібрання Бруклінської публічної бібліотеки [Текст] / С. Бенц // Бібліотечний вісник. - 2008. - №1. - С. 11-13. - Бібліогр.: 2 назви.

25. Бенц С. Огляд питань планування процесу переведення документів у цифрову форму [Текст] / С. Бенц // Вісник книжкової палати. - 2008. - №2. - С. 13-15.

26. Березкина Н. Информационное обеспечение науки Беларуси: от рукописей к электронной библиотеке [Текст] / Н. Березкина // Бібліотечний вісник. - 2010. - №1. - С. 49-52.

27. Берьозкіна Н. Інформаційне забезпечення науки у Білорусі [Текст] / Н. Берьозкіна // Бібліотечна планета. - 2008. - №1. - С. 10-13.

28. Біличенко О. Особливості існування художньої літератури в інформаційному просторі сучасності [Текст] / О. Біличенко // Вісник книжкової палати. - 2010. - №2. - С. 34-36. - Бібліогр.: 6 назв.

29. Білоус Н. Деякі питання та практики збереження документних ресурсів (на прикладі Книжкової палати України) [Текст] / Н. Білоус // Вісник книжкової палати. - 2010. - №1. - С. 28-32. - Бібліогр.: 18 назв.

30. Бобришева О. Інформаційна безпека бібліотеки: проблеми та шляхи формування [Текст] / О. Бобришева // Вісник книжкової палати. - 2010. - №12. - С. 18-20. - Бібліогр.: 9 назв.

31. Бобришева О. Правові засади формування комплексної системи захисту інформації в бібліотеках [Текст] / О. Бобришева // Вісник книжкової палати. - 2009. - №12. - С. 23-26. - Бібліогр.: 7 назв.

32. Бочаров Б. Особливості формування фонду електронної бібліотеки вищого навчального закладу [Текст] / Б. Бочаров, М. Воєводіна, І. Рябченко // Вісник книжкової палати. - 2006 . - №12. - C. 37-38. - Бібліогр.: 5 назв.

33. Бруй О. Інституційний депозитарій: перші кроки [Текст] / О. Бруй // Бібліотечний форум України. - 2006. - №4. - С. 14-17. - Бібліогр.: 7 назв.

34. Васильєв О. Бази даних EBSCO - колекція для публічних бібліотек [Текст] / О. Васильєв // Бібліотечний форум України. - 2006. - №4. - С. 12-13.

35. Васильєв, О. Системи пошуку наукової інформації [Текст] / О. Васильєв, В. Чьочь // Бібліотечна планета. - 2009. - №2. - С. 11-16. - Бібліогр.: 6 назв.

36. Васильченко М. Національна мережа електронних історичних журналів «КЛІО-Україна» [Текст] / М. Васильченко // Вісник книжкової палати. - 2008. - №6. - С. 26-28. - Бібліогр.: 6 назв.

37. Васильченко М. Принципи формування фондів бібліотек, що обслуговують підростаюче покоління [Текст] / М. Васильченко // Бібліотечний форум України. - 2009. - №2. - С. 17-25. - Бібліогр.: 26 назв.

38. Васильченко Н. Координация как етап взаимодействия библиотек [Текст] / Н. Васильченко // Бібліотечний форум України. - 2010. - №3. - С. 15-16.

39. Вилегжаніна Т. Бібліотеки інформаційного суспільства: проблеми та завдання [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2009. - №4. - С. 4-5.

40. Вилегжаніна Т. Інновації - визначальний фактор розвитку бібліотек України [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2009. - №3. - С. 6-9.

41. Вилегжаніна Т. Національна електронна бібліотека України: мрія чи реальність? [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2010. - №3. - С. 4-5. - Бібліогр.: 4 назви.

42. Вилегжаніна Т. Україна в інформаційно-бібліотечному просторі [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2006. - №3. - С. 4-6. - Бібліогр.: 3 назви.

43. Вітенко В. Електронні ресурси публічних бібліотек Тернопільської області: проблеми створення та використання [Текст] / В. Вітенко // Бібліотечний форум України. - 2006. - №4. - С. 23-26. - Бібліогр.: 4 назви.

44. Влащенко Л. Електронні бібліотеки та інформаційно-бібліотечні системи [Текст] / Л. Влащенко, Т. Грищенко, О. Нікітенко // Бібліотечний форум України. - 2006. - №3. - С. 2-3. - Бібліогр.: 1 назва.

45. Влащенко Л. Створення електронного документа у форматі DJVU [Текст] / Л. Влащенко, О. Нікітенко // Бібліотечний форум України. - 2006. - №3. - С. 9-10. - Бібліогр.: 4 назви.

46. Воскобойнікова-Гузєва О. Бібліотекознавча спадщина: формування електронних ресурсів [Текст] / О. Воскобойнікова-Гузєва, Л. Петрова, С. Масловська // Бібліотечний вісник. - 2007. - №6. - С. 35-38.

47. Воскобойнікова-Гузєва О. «Відкритий світ» американських бібліотек. Інформаційні ресурси публічних бібліотек м. Сіетла [Текст] / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечна планета. - 2009. - №1. - С. 28-30.

48. Воскобойнікова-Гузєва О. Публічна інформаційна бібліотека Франції: модель сучасного інформаційного простору [Текст] / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечна планета. - 2008. - №3. - С. 27-29.

49. Гаращенко О. Від «букви» до «цифри» [Текст] / О. Гаращенко // Бібліотечний форум України. - 2006. - №4. - С. 18-22.

50. Геллер Л. Бібліотека у світі відкритого доступу до інформації [Текст] / Л. Геллер // Бібліотечний вісник. - 2009. - №5. - С. 9-10.

51. Головацька І. Бібліотечно-інформаційні ресурси Галичини: питання формування та забезпечення доступу [Текст] / І. Головацька // Вісник книжкової палати. - 2009. - №2. - С. 32-35. - Бібліогр.: 14 назв.

52. Головацька І. Особливості використання Інтернет-ресурсів бібліотеками Галичини [Текст] / І. Головацька // Вісник книжкової палати. - 2009. - №4. - С. 23-26. - Бібліогр.: 4 назви.

53. Головацька І. Підвищення якості інформаційного сервісу бібліотеки вищої школи [Текст] / І. Головацька // Вісник книжкової палати. - 2009. - №8. - С. 31-32. - Бібліогр.: 11 назв.

54. Гончаров С. Ключові концепції архітектури цифрової бібліотеки та її базові компоненти [Текст] / С. Гончаров // Вісник книжкової палати. - 2006. - №1. - С. 35-37. - Бібліогр.: 9 назв.

55. Горовий В. Бібліотеки оновлюваного суспільства: деякі тенденції та особливості розвитку [Текст] / В. Горовий // Бібліотечна планета. - 2006. - №3. - С. 27-30. - Бібліогр.: 10 назв.

56. Горовий В. Бібліотеки: погляд у завтра [Текст] / В. Горовий // Бібліотечний вісник. - 2006. - №5. - С. 3-7.

57. Горовий В. Бібліотеки як джерело наповнення соціальних інформаційних комунікацій сучасності [Текст] / В. Горовий // Бібліотечний вісник. - 2009. - №6. - С. 34-39. - Бібліогр.: 3 назви.

58. Горовий В. Ресурс соціальних інформаційних баз як фактор розвитку в процесі суспільних перетворень [Текст] / В. Горовий // Бібліотечний вісник. - 2006. - №2. - С. 3-8.

59. Горовий В. Соціальні інформаційні бази в умовах прискорення глобальних перетворень [Текст] / В. Горовий // Бібліотечний вісник. - 2006. - №3. - С. 3-6.

60. Грабар Н. Спілкування в бібліотеці у віддаленому режимі [Текст] / Н. Грабар // Вісник книжкової палати. - 2010. - №9. - С. 20-22. - Бібліогр.: 7 назв.

61. Гранчак Т. Використання інформації інтернет-видань як засіб підвищення ефективності інформаційно-аналітичної та управлінської діяльності [Текст] / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. - 2006. - №3. - С. 7-10. - Бібліогр.: 6 назв.

62. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні ресурси наукової бібліотеки [Текст] / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. - 2009. - №4. - С. 23-27.

63. Гранчак Т. Сучасна бібліотека в системі соціальних комунікацій [Текст] / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. - 2010. - №6. - С. 55-58.

64. Грищенко Т. Виртуальная справочная служба библиотеки: содержательные и организационные аспекты функционирования [Текст] / Т. Грищенко, И. Аврамова, Н. Єтенко // Бібліотечний форум України. - 2009. - №3. - С. 25-27.

65. Гуцол Г. Депозитарна цифрова бібліотека - перспективний проект інформатизації Книжкової палати України [Текст] / Г. Гуцол // Вісник книжкової палати. - 2008. - №9. - С. 25 -29. - Бібліогр.: 6 назв.

66. Гуцол Г. Електронні бібліотеки: проблемні питання видавництв, бібліотек, обов'язкового примірника, авторського права [Текст] / Г. Гуцол // Вісник книжкової палати. - 2010. - №10. - С. 48-49.

67. Гуцол Г. Новітні розробки у галузі інформатизації Книжкової палати України [Текст] / Г. Гуцол // Вісник книжкової палати. - 2006. - №4. - С. 29-34. - Бібліогр.: 20 назв.

68. Гуцол Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв'язання проблеми [Текст] / Г. Гуцол // Бібліотечна планета. - 2010. - №4. - С. 7-9.

69. Давидова І. Інноваційність в управлінні діяльністю документно-комунікаційних структур [Текст] / І. Давидова. - 2009. - №1. - С.28-31. - Бібліогр.: 8 назв.

70. Давидова І. Організаційні трансформації бібліотечно-інформаційного виробництва [Текст] / І. Давидова // Вісник книжкової палати. - 2008. - №11. - С. 26-28. - Бібліогр.: 7 назв.

71. Давидова І. Стратегії розвитку бібліотек України за умов інформаційного суспільства [Текст] / І. Давидова // Вісник книжкової палати. - 2008. - №8. - С. 24-27. - Бібліогр.: 14 назв.

72. Давидова І. Трансформаційні та інноваційні зміни у бібліотечній сфері діяльності: теоретико-методологічні проблеми співвідношення [Текст] / І. Давидова // Вісник книжкової палати. - 2008. - №7. - С. 20-23. - Бібліогр.: 13 назв.

73. Давидова І. Функціональні трансформації бібліотек як умова їхньої інтеграції до інформаційної інфраструктури суспільства [Текст] / І. Давидова // Вісник книжкової палати. - 2008. - №12. - С. 14-16. - Бібліогр.: 7 назв.

74. Долгополова О. Інформаційні ресурси Національної бібліотеки Білорусі: проблеми корпоративного формування і використання [Текст] / О. Долглполова, Т. Кузьмінич // Бібліотечний вісник. - 2008. - №2. - С. 14-17.

75. Донец В. Библиотеки вузов в веб-пространстве [Текст] / В. Донец // Бібліотечний форум України. - 2007. - №3. - С. 16-17. - Бібліогр.: 1 назва.

76. Дубов Д. Інформаційна безпека в умовах впровадження електронного урядування [Текст] / Д. Дубов // Вісник книжкової палати. - 2006 . - №7. - С. 34-38. - Бібліогр.: 18 назв.

77. Дурєєва Т. Застосування інформаційних технологій у бібліотечній сфері [Текст] / Т. Дурєєва // Вісник книжкової палати. - 2009. - №1. - С. 23-25. - Бібліогр.: 11 назв.

78. Збанацька О. Навігаційні «сходинки» до документа [Текст] / О. Збанацька // Бібліотечна планета. - 2006. - №2. - С. 14-16. - Бібліогр.: 9 назв.

79. Збитнєвська А. Бібліотека майбутнього [Текст] / А. Збитнєвська // Бібліотечний форум України. - 2006. - №1. - С. 53-56.

80. Зинченко И. Внедрение электронных библиотечных технологий в библиотеке вуза [Текст] / И. Зинченко // Бібліотечний форум України. - 2010. - №4. - С. 13-15.

81. Зилпер Н. Корневой модуль электронной библиотеки «Россия вне России» история, концепция и развитие [Текст] / Н. Зилпер, Р. Вєн Дайнен // Бібліотечний форум України. - 2006. - №3. - С. 47-53.

82. Іващенко С. Організація обслуговування користувачів Національної бібліотеки Білорусі електронними інформаційними ресурсами [Текст] / С. Іващенко // Бібліотечний вісник. - 2008. - №2. - С. 27-29.

83. Івченко Л. Музичний фонд НБУВ: створення електронного каталогу [Текст] / Л. Івченко, К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. - 2007. - №4. - С. 12-22. - Бібліогр.: 13 назв.

84. Ісаєнко О. Дослідження інформаційних потреб і запитів користувачів електронних науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. Вернадського [Текст] / О. Ісаєнко // Вісник книжкової палати. - 2007. - №8. - С. 22-25. - Бібліогр.: 7 назв.

85. Ісаєнко О. Сучасна бібліотечна технологія: сутність і зміст поняття, взаємозв'язки елементів [Текст] / О. Ісаєнко / Вісник книжкової палати. - 2006. - №1. - С. 37-39. - Бібліогр.: 12 назв.

86. Ісаєнко О. Типо-видова структура інформаційного обслуговування сучасної бібліотеки [Текст] / О. Ісаєнко // Вісник книжкової палати. - 2008. - №12. - С. 17-19. - Бібліогр.: 4 назви.

87. Каліберда Н. Бібліотечно-інформаційне обслуговування в умовах розвитку електронного середовища [Текст] / Н. Каліберда, А. Бровкін // Бібліотечний вісник. - 2009. - №4. - С.20-23.

88. Каліберда Н. Бібліотечно-інформаційні ресурси країни: формування та забезпечення доступу [Текст] / Н. Каліберда, А. Бровкін // Бібліотечний вісник. - 2006. - №6. - С. 8-13.

89. Каліберда Н. Формування та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів: традиції та інновації [Текст] / Н. Каліберда, А. Бровкін // Бібліотечний вісник. - 2009. - №6. - С. 7-10.

90. Капустіна Н. Забезпечення публічного доступу користувачів до електронних ресурсів у бібліотеках Харкова [Текст] / Н. Капустіна // Бібліотечний форум України. - 2007. - №3. - С. 8-14. - Бібліогр.: 11 назв.

91. Киричок И. Использование Интернет-ресурсов по медицине в библиотеках [Текст] / И. Киричок // Бібліотечний форум України. - 2007. - №2. - С. 9-10. - Бібліогр.: 2 назви.

92. Киричок И. Навигация в информационном пространстве научной библиотеки университета [Текст] / И. Киричок, Т. Павленко // Бібліотечний форум України. - 2008. - №2. - С. 20-22.

93. Кислюк Л. Аналіз структури та ступеня впровадження електронних ресурсів і баз даних бібліотек вищих навчальних закладів України [Текст] / Л. Кислюк // Вісник книжкової палати. - 2009. - №3. - С. 28-31. - Бібліогр.: 10 назв.

94. Кислюк Л. Удосконалення інформаційних технологій бібліотек вищих навчальних закладів [Текст] / Л. Кислюк // Вісник книжкової палати. - 2010. - №1. - С. 32-35. - Бібліогр.: 6 назв.

95. Коваль Т. Читач у системі обслуговування електронними інформаційними ресурсами наукової бібліотеки [Текст] / Т. Коваль, Л. Туровська // Бібліотечний форум України. - 2006. - №2. - С. 22-23. - Бібліогр.: 7 назв.

96. Ковальчук Г. Інтеграція інформаційних ресурсів рідкісних видань, бібліотечних зібрань та історичних колекцій [Текст] / Г. Ковальчук, І. Римарович // Бібліотечний вісник. - 2006. - №6. - С. 18-19.

97. Ковальчук Г. Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам'яток в НБУВ [Текст] / Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник. - 2008. - №3. - С. 3-10. - Бібліогр.: 19 назв.

98. Копанєва, В. Бібліотека в системі наукової електронної комунікації [Текст] / В. Копанєва // Бібліотечний вісник. - 2007. - №5. - С. 6-9. - Бібліогр.: 42 назви.

99. Копанєва В. Бібліотека та мережева інформація [Текст] / В. Копанєва // Вісник книжкової палати. - 2007. - №2. - С. 31-36. - Бібілогр.: 37 назв.

100. Копанєва В. Концепція архівування «мережевої україніки» [Текст] / В. Копанєва // Вісник книжкової палати. - 2008. - №4. - С. 29-34. - Бібліогр.: 23 назви.

101. Копанєва Є. Наукова спадщина України: концепція мережевої бібліотеки [Текст] / Є. Копанєва // Вісник книжкової палати. - 2008. - №3. - С. 32-33. - Бібліогр.: 6 назв.

102. Коржик Н. Автоматизований абонемент вищого навчального закладу [Текст] / Н. Коржик // Вісник книжкової палати. - 2006. - №4. - С. 36-37. - Бібілогр.: 7 назв.

103. Корнієнко В. Проблеми створення інтранет / екстранет-ресурсів у наукових бібліотеках [Текст] / В. Конієнко // Бібліотечний вісник. - 2009. - №4. - С. 17-19.

104. Корчемна І. База даних «Електронна справа рукописного фонду ІР НБУВ» [Текст] / І. Корчемна // Вісник книжкової палати. - 2010. - №3. - С. 41-44. - Бібліогр.: 9 назв.

105. Костенко Л. Електронне середовище наукової бібліотеки [Текст] / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник. - 2008. - №6. - С. 25-27.

106. Костенко Л. Система ІРБІС в українських бібліотеках [Текст] / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник. - 2010. - №6. - С. 65-66.

107. Костирко Т. Формування ресурсної бази інформаційного забезпечення освіти в умовах регіону [Текст] / Т. Костирко // Вісник книжкової палати. - 2008. - №2. - С. 25-27. - Бібліогр.: 19 назв.

108. Кудря Л. Віртуальна книжкова виставка - нова форма популяризації документів [Текст] / Л. Кудря // Бібліотечна планета. - 2009. - №1. - С. 37-39. - Бібліогр.: 12 назв.

109. Кузнєцова М. Класифікація бібліотечних електронних ресурсів з краєзнавства як платформа функціонування їхньої цілісної системи [Текст] / М. Кузнєцова // Вісник книжкової палати. - 2009. - №6. - С. 24-28. - Бібліогр.: 9 назв.

110. Кузнєцова М. Корпоративні умови формування системи краєзнавчих електронних ресурсів бібліотек України [Текст] / М. Кузнєцова // Вісник книжкової палати. - 2008. - №10. - С. 20-23. - Бібліогр.: 6 назв.

111. Кузнєцова М. Регіональні електронні ресурси: від корпоративного створення до використання у соціально-комунікаційному середовищі ОУНБ [Текст] / М. Кузнєцова // Вісник книжкової палати. - 2010. - №8. - С. 25-29. - Бібліогр.: 12 назв.

112. Кулаковська Т. Міжнародне співробітництво бібліотек у формуванні електронного середовища наукових бібліотек [Текст] / Т. Кулаковська, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. - 2007. - №6. - С. 42-46.

113. Купріте Р. Ініціатива eIFL.net: доступ та управління електронними ресурсами, бібліотечними консорціумами в перехідних країнах та країнах, що розвиваються [Текст] / Р. Курпіте, М. Сегберт-Елберт, І. Бернал // Бібліотечний форум України. - 2006. - №3. - С. 54-60.

114. Лебедюк О. Бібліотека ВНЗ як центр довідково-інформаційного обслуговування студентів [Текст] / О. Лебедюк // Вісник книжкової палати. - 2008. - №11. - С. 15-17. - Бібліогр.: 6 назв.

115. Литвин В. Глобальне науково-інформаційне середовище і електронні ресурси бібліотек [Текст] / В. Литвин // Бібліотечний вісник. - 2007. - №6. - С. 48-53. - Бібліогр.: 24 назви.

116. Литвин В. Формування єдиного науково-інформаційного простору України: здобутки і проблеми розвитку [Текст] / В. Литвин // Бібліотечний вісник. - 2006. - №6. - С. 43-48.

117. Литвиненко Л. Краєзнавчо-бібліографічний контент веб-сайтів бібліотек Донбасу як складова краєзнавчої електронної бібліотеки [Текст] / Л. Литвиненко // Вісник книжкової палати. - 2009. - №7. - С. 39-42. - Бібліогр.: 12 назв.

118. Леонов В. Участие Библиотеки Российской академии наук в программе «Электронная библиотека научного наследия РАН» [Текст] / В. Леонов // Бібліотечний вісник. - 2009. - №5. - С. 20-25.

119. Лобузіна О. Ілюстрований електронний каталог «Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» [Текст] / О. Лобузіна // Бібліотечний вісник. - 2009. - №1. - С. 16-20. - Бібліогр.: 8 назв.

120. Ловейкина Л. Каталогизация документов в условиях развития компьютерных технологий [Текст] / Л. Ловейкина, М. Бадылевич // Бібліотечний вісник. - 2009. - №5. - С. 26-29. - Бібліогр.: 3 назви.

121. Лоза Л. От традиционных к автоматизированным библиотечным технологиям обслуживания читателей [Текст] / Л. Лоза // Бібліотечний форум України. - 2009. - №2. - С. 6-8.

122. Лопата О. Електронні журнали в сучасній системі бібліотечно-інформаційних послуг [Текст] / О. Лопата // Вісник книжкової палати. - 2009. - №10. - С. 25-28. - Бібліогр.: 17 назв.

123. Лопата О. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки [Текст] / О. Лопата // Бібліотечний вісник. - 2010. - №3. - С. 8-15. - Бібліогр.: 17 назв.

124. Лопата О. Практика використання електронних інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібліотеки [Текст] / О. Лопата // Вісник книжкової палати. - 2010. - №4. - С. 25-29. - Бібліогр.: 14 назв.

125. Лопата О. Практика використання електронних інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібліотеки [Текст] / О. Лопата // Вісник книжкової палати. - 2010. - №5. - С. 35-38. - Бібліогр.: 14 назв.

126. Любовець Н. Біографіка і новітні інформаційні технології [Текст] / Н. Любовець, В. Попик // Бібліотечний вісник. - 2010. - №6. - С. 58-61.

127. Мартинюк Л. Стан та проблеми формування інформаційних ресурсів у Рівненській обласній бібліотеці для юнацтва [Текст] / Бібліотечний форум України. - 2007. - №1. - С. 13-17.

128. Мартюшова О. Використання ресурсів Інтернету для ефективної інформаційної роботи [Текст] / О. Мартюшова // Бібліотечний форум України. - 2007. - №2. - С. 11-13.

129. Марущак А. Доступ до бібліотечно-інформаційних ресурсів країни як складник системи доступу громадян до інформації: правове регулювання [Текст] / А. Марущак // Бібліотечний вісник. - 2006. - №6. - С. 48-52.

130. Матвієнко О. Інформаційний маркетинг у контексті державних, політичних та соціальних інформаційних відносин [Текст] / О. Матвієнко, Д. Дубов // Вісник книжкової палати. - 2006. - №3. - С. 33-36. - Бібліогр.: 11 назв.

131. Медведєва В. Сучасна бібліотека: новий спосіб діяльності [Текст] / В. Медведєва // Бібліотечний вісник. - 2008. - №6. - С. 46-50. - Бібліогр.: 10 назв.

132. Моісеєнко Н. Інформаційні ресурси Бібліотеки Бундестагу ФРН [Текст] / Н. Моісеєнко // Бібліотечний вісник. - 2006. - №3. - С. 39-42. - Бібліогр.: 3 назви.

133. Моисеева С. Электронные коллекции документов в областных библиотеках Украины - перспективы развития [Текст] / С. Моисеева // Бібліотечний форум України. - 2007. - №3. - С. 18-20.

134. Москаленко О. Розвиток нових технологій у державній науково-технічній бібліотеці України [Текст] / О. Москаленко // Бібліотечна планета. - 2009. - №2. - С. 16-18.

135. Муха Л. Технології збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів [Текст] / Л. Муха, З. Савіна, Л. Затока // Бібліотечний вісник. - 2006. - №6. - С. 28-30.

136. Накрапленная О. Электронная библиотека как важное звено в информационном обеспечении процесса обучения [Текст] / О. Накрапленная // Бібліотечний форум України. - 2008. - №3. - С. 17-18.

137. Науменко Л. Особливості формування та використання авторитетного файлу «колективного автора» [Текст] / Л. Науменко // Бібліотечний форум України. - 2009. - №4. - С. 4-6. - Бібліогр.: 3 назви.

138. Оністрат Н. Електронні та карткові інформаційно-пошукові системи бібліотеки [Текст] / Н. Оністрат // Бібліотечний форум України. - 2007. - №2. - С. 14-16. - Бібліогр.: 5 назв.

139. Осаула В. Бібліотечна картково-каталожна ера: классика інформаційно-пошукових систем в електронному середовищі сучасних бібілотек [Текст] / В. Осаула // Вісник книжкової палати. - 2009. - №3. - С. 19-22. - Бібліогр.: 14 назв.

140. Остапчук Ю. Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів [Текст] / Ю. Остапчук // Вісник книжкової палати. - 2010. - №9. - С. 15-20. - Бібліогр.: 6 назв.

141. Пашкова В. Використання сучасних інформаційних технологій у публічних бібліотеках України [Текст] / В. Пашкова, І. Шевченко, Я. Хіміч // Бібліотечний форум України. - 2009. - №1. - С. 2-25.

142. Пашкова В. Нові проекти: інформаційна грамотність, електронні бібліотеки, розвиток книжкових колекцій [Текст] / В. Пашкова // Бібліотечна планета. - 2006. - №2. - С. 23.

143. Пашкова В. Публічні бібліотеки: виклики ХХІ століття [Текст] / В. Пашкова // Бібліотечний форум України. - 2010. - №4. - С. 16-19.

144. Пелагеша Н. Європейська цифрова бібліотека: проект створення [Текст] / Н. Пелагеша // Бібліотечний вісник. - 2008. - №5. - С. 3-8. - Бібліогр.: 19 назв.

145. Петрицька В. Бібліотека Хмельницького національного університету: здобутки, проблеми, перспективи [Текст] / В. Петрицька // Бібліотечний форум України. - 2006. - №1. - С. 29-33.

146. Пікульський В. Автоматизація документообігу в органах державного управління: етапи впровадження [Текст] / В. Пікульський, С. Дубова // Вісник книжкової палати. - 2006. - №2. - С. 33-35. - Бібліогр.: 10 назв.

147. Пішванова В. Роль бібліотек у дистанційному навчанні молоді [Текст] / В. Пішванова // Вісник книжкової палати. - 2006. - №10. - С. 28-30. - Бібліогр.: 4 назви.

148. Побіженко В. Розвиток алгоритмів стиску графічної інформації в системах електронного документообігу [Текст] / В. Побіженко, І. Побіженко // Вісник книжкової палати. - 2006. - №8. - С. 32-35. - Бібліогр.: 10 назв.

149. Поліщук О. Редагування електронних каталогів - новий напрямок підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів бібліотек [Текст] / О. Поліщук // Бібліотечний форум України. - 2006. - №4. - С. 27-30. - Бібліогр.: 6 назв.

150. Помоз О. Автоматизація бібліотечних процесів у міській бібліотеці [Текст] / О. Помоз, Л. Мельник, Л. Кравченко // Вісник книжкової палати. - 2007. - №6. - С. 18-20. - Бібліогр.: 4 назви.

151. Проценко Т. Галузеві бібліотечні ресурси в інформаційному забезпеченні сімейних лікарів: сучасний стан та проблеми використання [Текст] / Т. Проценко // Вісник книжкової палати. - 2009. - №9. - С. 26-29. - Бібліогр.: 9 назв.

152. Проценко Т. Електронна бібліотека як складова системи бібліотечно-інформаційного забезпечення сімейних лікарів [Текст] / Т. Проценко // Вісник книжкової палати. - 2009. - №6. - С. 28-31. - Бібліогр.: 5 назв.

153. Пяткова И. Автоматизация библиотеки вуза: опыт внедрения, проблемы, состояние [Текст] / И. Пяткова // Бібліотечний форум України. - 2009. - №2. - С. 9-11.

154. Рахматуллаєв М. Розвиток інформаційних технологій [Текст] / М. Рахматуллаєв // Бібліотечний вісник. - 2010. - №2. - С. 22-25. - Бібліогр.: 4 назви.

155. Рогова П. Стан і перспективи збереження фонду у добу цифрових технологій у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського [Текст] / П. Рогова, Н. Мацібора // Вісник книжкової палати. - 2009. - №11. - С. 18-21. - Бібліогр.: 16 назв.

156. Рудюк В. Проблеми зберігання і захисту електронних документів: досвід ФРН [Текст] / В. Рудюк // Бібліотечна планета. - 2006. - №4. - С. 17-21. - Бібліогр.: 14 назв.

157. Рудюк В. Формати даних та їхня роль у вирішенні проблем електронного документообігу [Текст] / В. Рудюк // Вісник книжкової палати. - 2006. - №8. - С. 36-38. - Бібліогр.: 10 назв.

158. Самохіна Н. Моделювання використання розподілених інформаційних ресурсів бібліотек [Текст] / Н. Самохіна // Бібліотечний вісник. - 2006. - №1. - С. 5-8. - Бібліогр.: 3 назви.

159. Самохіна Н. Рівнева організація сукупних інформаційних ресурсів наукових бібліотек регіону [Текст] / Н. Самохіна // Бібліотечний вісник. - 2007. - №6. - С. 54-57. - Бібліогр.: 5 назв.

160. Свобода А. Бібліотеки інформаційного суспільства: ціннісні орієнтири діяльності [Текст] / А. Свобода // Бібліотечний вісник. - 2008. - №6. - С. 29-33. - Бібліогр.: 27 назв.

161. Свіркова Л. Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів: нові тенденції та проблеми [Текст] / Л. Свіркова // Бібліотечний форум України. - 2008. - №1. - С. 22-25.

162. Сенченко М. Від ери Гутенберга до ери компютекстів [Текст] / М. Сенченко // Вісник книжкової палати. - 2007. - №6. - С. 3-6.

163. Сенченко М. Депозитарна цифрова бібліотека - як єдина можливість вирішення проблеми книгосховищ [Текст] / М. Сенченко // Вісник книжкової палати. - 2008. - №2. - С. 3.

164. Сенченко М. Управління інформацією і цифрові бібліотеки [Текст] / М. Сенченко // Вісник книжкової палати. - 2007. - №10. - С. 3-5.

165. Силков С. Информационные ресурсы Беларуси, их классификация и нормативно-правовое регулирование [Текст] / С. Силков // Бібліотечний вісник. - 2007. - №5. - С. 21-28. - Бібліогр.: 20 назв.

166. Симоненко Т. Зібрання електронної наукової періодики України [Текст] / Т. Симоненко // Вісник книжкової палати. - 2008. - №2. - С. 30-31. - Бібліогр.: 14 назв.

167. Симоненко Т. Проект «відкритого доступу» - портал «Наукова періодика України» [Текст] / Т. Симоненко // Бібліотечний вісник. - 2009. - №1. - С. 3-6. - Бібліогр.: 11 назв.

168. Сокур О. Формування фонду наукових журналів на електронних носіях інформації: проблеми та перспективи [Текст] / О. Сокур // Бібліотечний вісник. - 2006. - №2. - С. 8-14. - Бібліогр.: 22 назви.

169. Соловйова М. Комерційна діяльність бібліотек: закордонний досвід [Текст] / М. Соловйова // Вісник книжкової палати. - 2007. - №3. - С. 24-27. - Бібліогр.: 8 назв.

170. Соловяненко Д. Академічні бібліотеки в новому соціотехнічному вимірі: Частина друга. Інфраструктура зберігання електронних науково-інформаційних ресурсів [Текст] / Д. Соловяненко // Бібліотечний вісник. - 2010. - №5. - С. 3-15. - Бібліогр.: 32 назви.

171. Соловяненко Д. Академічні бібліотеки в новому соціотехнічному вимірі: Частина третя. Роль академічних бібліотек у конструюванні інтегрованих інформаційних е-середовищ [Текст] / Д. Соловяненко // Бібліотечний вісник. - 2010. - №6. - С. 3-17. - Бібліогр.: 31 назва.

172. Соловяненко Д. Бібліотека-2.0: концепція бібліотеки другого покоління [Текст] / Д. Соловяненко // Бібліотечний вісник. - 2007. - №5. - С. 10-20. - Бібліогр.: 23 назви.

173. Соловяненко Д. Веб-технології другого покоління в українському сегменті мережі Інтернет [Текст] / Д. Соловяненко // Вісник книжкової палати. - 2007. - №10. - С. 38-42. - Бібілогр.: 15 назв.

174. Соловяненко Д. Статистика використання інтернет-технологій у бібліотеках України [Текст] / Д. Соловяненко // Бібліотечний вісник. - 2007. - №1. - С. 6-19.

175. Соляник А. Термінологічний аспект проблем документопостачання бібліотечних фондів [Текст] / А. Соляник // Вісник книжкової палати. - 2006. - №6. - С. 30-33. - Бібліогр.: 26 назв.

176. Сошинська В. Основні канали професійної комунікації в документно-інформаційній сфері [Текст] / В. Сошинська // Вісник книжкової палати. - 2006. - №9. - С. 30-32. - Бібліогр.: 7 назв.

177. Стерехова З. Пошуковий образ документа для електронного каталогу: ключове слово чи предметна рубрика? [Текст] / З. Стерехова // Бібліотечний форум України. - 2007. - №1. - С. 11-12.

178. Стрішенець Н. Каталог у епоху Google та Amazon [Текст] / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2010. - №3. - С. 16-27. - Бібліогр.: 43 назви.

179. Стрішенець Н. Класифікація в електронному середовищі [Текст] / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2010. - №5. - С. 34-43. - Бібліогр.: 20 назв.

180. Стрішенець Н. Поняття «каталогізація» у компаративному контексті [Текст] / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. - 2010. - №4. - С. 15-26. - Бібліогр.: 32 назви.

181. Татарчук Л. Електронна бібліотека ДНСГБ УААН та мережа сільськогосподарських бібліотек: технологічні аспекти створення та використання [ Текст] / Л. Татарчук // Бібліотечний форум України. - 2009. - №2. - С. 12-16. - Бібліогр.: 8 назв.

182. Татарчук Л. Трансформація традиційних каталогів в електронну форму для інформаційного забезпечення аграрної науки: з досвіду роботи Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН [Текст] / Л. Татарчук // Вісник книжкової палати. - 2008. - №12. - С. 26-28. - Бібліогр.: 9 назв.

183. Тітова Н. Роль і місце публічних бібліотек у побудові інформаційного суспільства: окремі аспекти, досвід та першочергові завдання [Текст] / Н. Тітова // Бібліотечна планета. - 2008. - №3. - С. 11-14.

184. Ткаченко Ю. «Електронні», «цифрові» та «віртуальні» бібліотеки: термінологічні зауваження [Текст] / Ю. Ткаченко // Бібліотечний вісник. - 2006. - №2. - С. 14-16.

185. Ткачук Л. Електронна бібліографічна продукція на сайтах українських бібліотек [Текст] / Л. Ткачук // Бібліотечний вісник. - 2009. - №3. - С. 6-11. - Бібліогр.: 12 назв.

186. Торлин И. Веб-сайты публичных библиотек Украины: попытка обзора [Текст] / И. Торлин // Бібліотечний форум України. - 2006. - №3. - С. 4-7.

187. Трач Ю. Інтернет як організаційно-технологічна основа становлення інформаційного суспільства [Текст] / Ю. Трач // Вісник книжкової палати. - 2007. - №4. - С. 34-36. - Бібліогр.: 15 назв.

188. Трачук Л. Віртуальна виставка: нова послуга бібліотеки [Текст] / Л. Трачук // Вісник книжкової палати. - 2007. - №11. - С. 36-38. - Бібліогр.: 8 назв.

189. Трачук Л. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування в українських бібліотеках [Текст] / Л. Трачук // Вісник книжкової палати. - 2006. - №8. - С. 16-18. - Бібліогр.: 20 назв.

190. Трачук Л. Електронні бібліографічні ресурси віддаленого доступу на сайтах українських бібліотек [Текст] / Л. Трачук // Вісник книжкової палати. - 2008. - №12. - С. 10-13. - Бібліогр.: 7 назв.

191. Туровська Л. Електронні документи як чинник оперативного обслуговування [Текст] / Л. Туровська // Вісник книжкової палати. - 2010. - №5. - С. 33-34. - Бібліогр.: 34 назви.

192. Туровська Л. Інформаційні технології в наукових бібліотеках [Текст] / Л. Туровська // Бібліотечний форум України. - 2008. - №2. - С. 8-11. - Бібліогр.: 37 назв.

193. Фесенко К. Тенденции развития электронных ресурсов и их влияние на читателей и библиотеки: зарубежный опыт [Текст] / Бібліотечний форум України. - 2010. - №2. - С. 30-36. - Бібліогр.: 30 назв.

194. Філіпова Л. Інформаційні системи в компютерно-документній сфері: загальні методологічні підходи до наукових досліджень [Текст] / Л. Філіпова // Вісник книжкової палати. - 2007. - №10. - С. 36-38. - Бібліогр.: 7 назв.

195. Фоменко І. Проблеми автоматизації процесів обслуговування читачів у бібліотеці вищого навчального закладу [Текст] / І. Фоменко, Н. Коржик // Вісник книжкової палати. - 2008. - №5. - С. 27-31. - Бібліогр.: 6 назв.

196. Хромець М. Вплив сучасних соціокультурних процесів на формування електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів [Текст] / М. Хромець // Бібліотечна планета. - 2009. - №4. - С. 11-14.

197. Худокормова В. Информационно-библиотечный центр: новая структура или требование времени? [Текст] / В. Худокормова // Бібліотечний форум України. - 2007. - №4. - С. 30-32.

198. Цуріна І. Як зробити веб-сайт публічної бібліотеки успішним? [Текст] / І. Цуріна // Бібліотечна планета. - 2007. - №2. - С. 34-36. - Бібліогр.: 5 назв.

199. Чабан І. Проблеми забезпечення цілісності баз даних читачів [Текст] / І. Чабан // Бібліотечний форум України. - 2009. - №3. - С. 21-24.

200. Чекмарьов А. Електронне середовище бібліотечної галузі: нові ресурси та можливості [Текст] / А. Чекмарьов, Д. Соловяненко // Бібліотечний вісник. - 2010. - №6. - С. 51-54.

201. Чекмарьов А. Інтернет-портали бібліотек як базові елементи єдиного науково-інформаційного простору [Текст] / А. Чемарьов, О. Жабін // Бібліотечний вісник. - 2006. - №6. - С. 5-8.

202. Чекмарьов А. Інтернет-технології та управління знаннями в бібліотечних комплексах і мережах [Текст] / А. Чекмарьов, О. Жабін // Бібліотечний вісник. - 2009. - №6. - С. 11-15.

203. Черних О. Розроблення термінології комплексу «сучасні комунікації бібліотеки» [Текст] / О. Черних // Вісник книжкової палати. - 2006. - №4. - С. 24-27. - Бібліогр.: 32 назви.

204. Шалиганова А. Віртуальна довідкова служба в публічних бібліотеках України: напрями розвитку [Текст] / А. Шалиганова // Бібліотечний форум України. - 2006. - №2. - С. 16-18.

205. Шаронова Н. Актуалізація феномена електронних ресурсів бібліотек у системі наукових комунікацій [Текст] / Н. Шаронова // Бібліотечний вісник. - 2008. - №3. - С. 47-50.

206. Шведцова-Водка Г. Бібліотека як термінальна документальна комунікаційна система [Текст] / Г. Шведцова-Водка // Бібліотечний форум України. - 2010. - №3. - С. 2-3. - Бібліогр.: 2 назви.

207. Шелестова А. Електронно-документальна комунікація сучасного університету: тенденції розвитку [Текст] / А. Шелестова // Вісник книжкової палати. - 2010. - №9. - С. 27-33. - Бібліогр.: 18 назв.

208. Шемаєва Г. Бібліотечна діяльність в інформаційному забезпеченні науки: стратегії розвитку [Текст] / Г. Шемаєва // Вісник книжкової палати. - 2006. - №9. - С. 17-20. - Бібліогр.: 15 назв.

209. Шемаєва Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку [Текст] / Г. Шемаєва // Бібліотечна планета. - 2006. - №4. - С. 21-25. - Бібліогр.: 23 назви.

210. Шемаєва Г. Комунікаційні навігатори наукових електронних ресурсів: створення та використання [Текст] / Г. Шемаєва // Вісник книжкової палати. - 2007. - №5. - С. 32-36. - Бібліогр.: 23 назви.

211. Шемаєва Г. Проектний менеджмент у галузі інформаційно-бібліотечної діяльності [Текст] / Г. Шемаєва // Бібліотечний вісник. - 2006. - №1. - С. 15-18. - Бібліогр.: 8 назв.

212. Шереметьєва А. Інформаційний центр Національної бібліотеки Білорусі у розвитку корпоративної взаємодії бібліотек Білорусі [Текст] / А. Шереметьєва, Л. Фісенко // Бібліотечний вісник. - 2008. - №2. - С. 18-21.

213. Шульга І. Архіви та журнали відкритого доступу в галузі бібліотечної справи та інформаційних дисциплін [Текст] / І. Шульга // Бібліотечний вісник. - 2006. - №5. - С. 23-31. - Бібліогр.: 19 назв.

214. Шульженко С. Перенесення на альтернативні носії інформації як засіб збереження бібліотечних фондів [Текст] / С. Шульженко // Вісник книжкової палати. - 2007. - №10. - С. 28-29. - Бібліогр.: 4 назви.

215. Шумілова А. Створення електронної бази даних газетних видань на базі архівного фонду Книжкової палати України [Текст] / А. Шумілова // Вісник книжкової палати. - 2006. - №2. - С.32-33. - Бібліогр.: 3 назви.

216. Щербан Р. Регіональна корпоративна бібліотечна інформаційна система [Текст] / Р. Щербан // Бібліотечний форум України. - 2007. - №2. - С. 2-4. - Бібліогр.: 3 назви.

217. Юхименко Ю. Формування електронної документно-інформаційної бази вищого закладу освіти - важливий чинник його розвитку [Текст] / Ю. Юхименко // Бібліотечний вісник. - 2009. - №6. - С. 43-47. - Бібліогр.: 14 назв.

218. Ядрова Г. Нові види методичних посібників на електронних носіях інформації [Текст] / Г. Ядрова // Вісник книжкової палати. - 2008. - №3. - С. 29-32. - Бібліогр.: 15 назв.

219. Яременко Л. Інтранет-ресурси рукописної та архівної спадщини [Текст] / Л. Яременко, Т. Міцан // Бібліотечний вісник. - 2007. - №6. - С. 30-32.

220. Ярошенко Т. Бібліотечні консорціуми: перспективи розвитку [Текст] / Т. Ярошенко // Бібліотечний форум України. - 2006. - №4. - С. 7-11. - Бібліогр.: 4 назви.

221. Ярошенко Т. E-LIS - відкритий міжнародний електронний архів у галузі бібліотечної справи [Текст] / Т. Ярошенко // Бібліотечний форум України. - 2007. - №1. - С. 6-10. - Бібліогр.: 12 назв.

222. Ярошенко Т. Електронний журнал у дзеркалі публікацій у професійній пресі [Текст] / Т. Ярошенко // Вісник книжкової палати. - 2006. - №5. - С. 29-32.

223. Ярошенко Т. Наукові комунікації ХХІ століття: електронні ресурси для науки та освіти України [Текст] / Бібліотечний вісник. - 2006. - №5. - С. 17-22. - Бібліогр.: 10 назв.

224. Ярошенко Т. Про CrossRef, DOI, OpenURL та інші інновації і епоху електронних журналів: що, чому, як, навіщо? [Текст] / Т. Ярошенко // Бібліотечний форум України. - 2009. - №1. - С. 26-29. - Бібліогр.: 8 назв.

225. Ярошенко Т. Проект «Електронна бібліотека: центри знань в університетах України» - інновації через співробітництво [Текст] / Т. Ярошенко // Бібліотечний вісник. - 2009. - №3. - С. 3-5. - Бібліогр.: 7 назв.

226. Ярошенко Т. Світова цифрова бібліотека: будуємо глобальне партнерство [Текст] / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. - 2010. - №3. - С. 5-9.

227. Ярошенко Т. Світова цифрова бібліотека - мрії чи реальність? [Текст] / Т. Ярошенко // Бібліотечний форум України. - 2006. - №1. - С. 51-52.

 ВИСНОВОК | ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА | Трансформація бібліотечної діяльності на базі впровадження електронних інформаційних ресурсів | Роль електронних ресурсів бібліотек України в інформаційному забезпеченні суспільства | Основні аспекти формування та менеджменту електронних ресурсів у бібліотеці | Сховища даних та методологія корпоративного документообігу | Система обслуговування користувачів електронних ресурсів у бібліотеці: організація та функціонування | Веб-сайт бібліотеки та організація віддаленого доступу до її інформаційних ресурсів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати