Головна

IV. 4. Власник спеціального рахунку.

  1. Валова, товарна, реалізована продукція; їх склад, методика розрахунку.
  2. Види страхових премій і особливості їх розрахунку.
  3. Власник митного складу
  4. Вхідний КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТРУБ І З'ЄДНУВАЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ ІЗ ПОЛІЕТИЛЕНУ, А ТАКОЖ СИНТЕТИЧНИХ ТКАНИННИХ шланг ТА СПЕЦІАЛЬНОГО двокомпонентного клею
  5. Доходу. Призначення, схема і система показників рахунку.

Статтею 170 Житлового Кодексу РФ передбачено ДВА способу формування фонду на капітальний ремонт (спосіб збору коштів, розпорядження коштами):

- Спеціальний рахунок;

- Регіональний оператор.

Власниками спеціального рахунку можуть бути:

- ТСЖ, ЖК, ЖБК, ПЖК;

- Регіональний оператор.

??? спірно ...

ТСЖ, керуючі декількома багатоквартирними будинками, НЕ МОЖУТЬ БУТИ власником спецрахунки (ч. 2 ст. 175 ЖК РФ). У цьому випадку, будинки, що знаходяться в управлінні такого ТСЖ, можуть лише відкрити спецрахунок у Регоператора.

УВАГА!

не плутайте Регоператора як власника спец. рахунки і

як способу формування фонду на капремонт (т. е як фонд на капремонт).

 Параметрисравненія  Регоператор, як утримувач / власник спец. рахунки  ТСЖ, як утримувач / власник спец. рахунки  Регоператор, какспособ формування фонду
 Наявність рішення зборів для відкриття рахунку  ОБОВ'ЯЗКОВО  ОБОВ'ЯЗКОВО  НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО
 Хто отчітиваетсяпо рахунку, щодо кого можливий контроль і перевірки  Регоператор, як власник спецрахунки  ТСЖ, як власник спецрахунки  Регоператор
 Ктонесет витрати по утриманню рахунку  Власники - прямі витрати  Власники - прямі витрати  Регоператор
 Ктовиставляет квитанції  Регоператор не зобов'язаний виставляти квитанції, власники повинні вирішити на зборах про наділення полномочіяміТСЖ або КК ??  ТСЖ  Регоператор
 Ктооткривает рахунок  Регоператор  ТСЖ  (Окремий банківський рахунок для будинку не передбачений)
 Чиї деньгікопятся на рахунку  Конкретного будинку (МКД)  Конкретного будинку (МКД)  Всіх будинків Пермського краю (облік ведеться по домівках окремо)

Таким чином, ви бачите, що НЕМАЄ ЖОДНОЇ РІЗНИЦІ в тому, що рахунком володіє ТСЖ або Регоператор.

- Ні ТСЖ, ні Регоператор НЕ МОЖУТЬ розпоряджатися спец. рахунком.

- Розпоряджатися спецрахунком можуть тільки ВЛАСНИКИ, на підставі рішення загальних зборів власників про витрачання коштів, яке приймається після того, як гроші накопичені і підійшов термін для проведення капремонту.

Якщо Власники приймають рішення про відкриття спец. Рахунки на ім'я ю / л Регоператора, то на зборах необхідно:

1. уповноважити 1 власника укласти договір з Регоператором, на підставі якого Регоператор відкриє спец. Рахунок для вашого МКД

2. визначити хто буде виставляти квитанції на оплату внесків на капітальний ремонт.

 параметри порівняння  ФОНД Капітального Ремонту (ФКР) формується:
 у Регоператора (загальний котел)  на спец. Рахунок ім'я Регоператора  на спец. рахунок імяТСЖ
 Обов'язкові питання, які повинні бути в бюлетені    ч. 4 ст. 170  ч. 4 ст. 170
 Вимоги до банку  ст. 176, ч. 3, 4 ст. 180  ст. 170 ч.4 п 5, ст. 176  ст. 176
 Розмір внеску  ПП ПК № 287-пот 28.04.2014 р  ПП ПК № 287-пот 28.04.2014 р, ч. 1 ст. 169, ч. 8 ст. 170  ПП ПК № 287-пот 28.04.2014 р, ч. 1 ст. 169, ч. 8 ст. 170
 Кого повідомити після прийняття рішення. Які документи потрібно прикласти до цього повідомленню. В який термін повідомити. Яким чином повідомити.    1. Регоператора 2. Адміністрацію уявити: протокол зборів 5 днів Повідомлення - поштою або особисто.  1. Адміністрацію, 2. Інспекції, 3. Регоператора в 5 днів з моменту відкриття спецсчетапредставіть: список собственніковпротокол собраніясправка про відкриття рахунку Повідомлення -майже або особисто.
 Хто відкриває рахунок    Регоператор  ТСЖ
 Чиї деньгікопятся на рахунку  Всіх будинків краю  конкретного будинку  конкретного будинку
 Витрати наутримання рахунки  Регоператор  власники  власники
 Нарахування квітанційі звітність: 1. Хто нараховує, 2. Хто поширює квитанції по жителям, 3. Хто несе адм. Расходиі за рахунок яких коштів (витрати на банківські операції, наприклад),  1,2. Регоператорч. 1 ст. 171. 3. Умови витрат визначаються договором з Регоператором  1,2. Уповноважена ОСС особа, зобов'язати Регоператоранельзя, ч. 2 ст. 171, ч. 3 ст. 175.3. Умови витрат можуть визначатися договором з Регоператором, містити рахунок з коштів внесків на капітальний ремонт заборонено. Витрати несуть власники  1,2. ТСЖ, 3. Умови витрат визначаються решеніемобщего зборів, містити рахунок з коштів внесків на капітальнийремонт заборонено.
 Кредитування капремонту: хто приймає рішення, хто несе адм. Витрати і фінанс. Зобов'язання по кредиту і т. Д і т. П    п. 1.2) ч. 2 ст. 44 загальні збори власників, витрати несуть власники  п. 1.2) ч. 2 ст. 44 загальні збори власників, витрати несуть власники
 Вартість робіт з капремонту, максимум  ПП ПК від 24.04.2014 № 288-п  ПП ПК від 24.04.2014 № 288-п  ПП ПК Від 24.04.2014 № 288-п
 Хто приймає рішення про проведення капремонту (види, терміни)  Власники, наслідки відсутності рішення - ст. 189 ЖК РФ  Власники, наслідки відсутності рішення-ст. 189 ЖК РФ  Власники, наслідки відсутності рішення-ст. 189 ЖК РФ
 Замовник робіт з капремонту  Регоператор  Регоператор  ТСЖ
 Приймання робіт здійснюється  Регоператор, орган місцевого с / у, уповноважений власник  Регоператор, уповноважений власник  ТСЖ, уповноважений власник

§ 8.ЗВІТНІСТЬ ТСЖ, ЖК, ЖБК ЩОДО спецрахунок

УВАГА!

Коли власники приймають рішення про відкриття спецрахунку у ТСЖ, то на ТСЖ накладаються додаткові обов'язки, а саме:

ПОВНОВАЖЕННЯ Інспекції житлового нагляду ПО КОНТРОЛЮ

ЗА ФОРМУВАННЯМ ФОНДУ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ

Підстава:

- Ст. 172 Житлового кодексу РФ;

- Ст. 10 Закону Пермського краю № 304-ПК;

- Постанова Уряду Пермського краю № 286-п від 24.04.2014 р «Про затвердження порядку надання особою, на ім'я якого відкрито спеціальний рахунок, і регіональним оператором відомостей, які подаються відповідно до житловим законодавством».

Обов'язки ТСЖ-власника спеціального рахунку:

1. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту відкриття спец. Рахунки ТСЖ зобов'язана подати до:

- Орган місцевого самоврядування,

- Інспекцію житлового нагляду,

- Регоператору

повідомлення про обраний власниками у відповідному МКД способі формування фонду капремонту з додатком:

- Копії протоколу загальних зборів власників в цьому МКД про прийняття рішень (передбачених ч. 3 та 4 ст. 170 ЖК РФ);

- Список власників;

- Довідки банку про відкриття спецрахунку.

-

2. Щороку, в строк не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним роком, надавати до Інспекції відомості про розмір залишку коштів на спецрахунку.

3. Щомісяця, в термін до 25 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, надавати до Інспекції відомості про надходження внесків на капремонт від власників приміщень у МКД.

4. На підставі письмового запиту, спрямованого з використанням поштового зв'язку або інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет, протягом 20 календарних днів надає будь-якому власнику приміщення в МКД інформацію про суму зарахованих на спецрахунок платежів власників МКД, про залишок коштів на спецрахунку, про всі операції по даному спецрахунку.

Інспекція веде реєстр зазначених повідомлень, реєстр спецрахунків, інформує орган місцевого самоврядування і Регоператора про МКД, власники приміщень в яких не обрали спосіб формування фондів капремонту і (або) не реалізували його.

Інспекція може проводити щодо ТСЖ, ЖК, ЖБК перевірки про виконання зазначених обов'язків.

ВИДИ ПЕРЕВІРОК - планова документарна і позапланова документарна.

РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕВІРКИ - припис про усунення порушень.Група. | Житловий кодекс РФ

Проведення капітального ремонту загального майна МКД | Державна і муніципальна підтримка фінансування капітального ремонту | I. Розмір щомісячного внеску на капремонт. | Група. | V. Кредитна організація (банк), в якій буде відкрито спецрахунок. | Рішення по ВСІХ питань зборів приймаються НЕ МЕНШ ніж 2/3 «ЗА» від 100% власників МКД. | порядок денний зборів | Справжній бюлетень є волевиявленням власника, як на очному, так і на заочному голосуванні, проведеному за цією порядку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати