Облік особового складу працівників та використання робочого часу, обчислення заробітку працівників при погодинній і почасово-преміальної системи оплати праці. | Документація з обліку виробітку і заробітної плати при відрядній і відрядно-преміальної системи оплати праці. Обчислення заробітку. | Документальне оформлення і розрахунок оплати за невідпрацьований час. | Документальне оформлення та обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності. | Утримання із заробітної плати. | Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з оплати праці. | Класифікація проводиться за різними ознаками. | Облік витрат на оплату праці. | Облік загальновиробничих і загальногосподарських витрат. | Склад і облік загальногосподарських витрат. |

загрузка...
загрузка...
На головну

Синтетичний і аналітичний облік витрат на виробництво. Регістри для обліку витрат на виробництво.

  1. III Порядок обліку та оформлення виконаних робіт
  2. III. У чому різниця між витратним і ціннісним підходами до ціноутворення
  3. XVI. ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ
  4. А. ДОКУМЕНТИ ОБЛІКУ
  5. Аналіз витрат на розвиток персоналу

Синтетичний облік виробничих запасів ведеться на синтетичних рахунках 10 «Матеріали», 11 «Тварини на вирощуванні і відгодівлі», 12 «Малоцінні і швидкозношувані предмети», 13 «Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів», 14 «Переоцінка матеріальних цінностей», 15 «Заготівля та придбання матеріалів », 16« Відхилення у вартості матеріалів ».

На синтетичних рахунках облік матеріальних цінностей ведеться за фактичною собівартістю або за обліковими цінами. При обліку матеріалів за фактичною собівартістю в дебет матеріальних рахунків відносяться всі витрати з їх придбання. При надходженні матеріалів дебетують матеріальні рахунки 10 «Матеріали» або 12 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» і кредитують такі рахунки:

60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» - на вартість матеріалів, що надійшли з усіма націнками збутових і постачальницьких організацій та транспортно-заготівельними витратами, включеними до рахунків постачальників, в т. Ч. Виплата відсотків за придбання в кредит, наданий постачальником;

76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» - на вартість послуг, оплачуваних чеками транспортним організаціям;

71 «Розрахунки з підзвітними особами» - на вартість матеріалів, оплачених із підзвітних сум;

23 «Допоміжні виробництва» - на витрати з доставки матеріалів власним транспортом і на фактичну собівартість матеріалів власного виробництва;

20 «Основне виробництво» - на вартість зворотних відходів;

інші рахунки.

Для синтетичного обліку виробничих запасів використовується класифікація матеріалів за їх ролі у виробничому процесі. Кожна група матеріалів враховується на відповідному рахунку і субрахунку. Для цього Планом рахунків передбачені наступні рахунки:

Активний рахунок 10 «Матеріали», який має такі субрахунки:

10-1 «Сировина і матеріали»

10-2 «Куплені напівфабрикати і комплектуючі вироби, конструкції і деталі»;

10-3 «Паливо»;

10-4 «Тара і тарні матеріали»;

10-5 «Запасні частини»;

10-6 «Інші матеріали»;

10-7 «Матеріали, передані в переробку на сторону»;

10-8 «Будівельні матеріали»;

Активний рахунок 12 «Малоцінні і швидкозношувані предмети (МБП)»;

Активний рахунок 15 «Заготівля і придбання матеріалів»;

Активно-пасивний рахунок 16 «Відхилення у вартості матеріалів».

Для обліку використовуються також позабалансові рахунки:

- 002 «Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання» - на ньому відбиваються матеріали, отримані від постачальників, але не оплачені і заборонені до витрачання до моменту оплати;

- 003 «Матеріали, прийняті в переробку» - на ньому відбиваються матеріали, прийняті в переробку, але не оплачені замовником.

Виробничі запаси на рахунках 10 і 12 можуть враховуватися так:

- За фактичною собівартістю придбання - на рахунку 10 (або 12, якщо мова йде про МБП) відбивається покупна ціна, а ТЗВ показується на спеціально відкривається субрахунку 10-ТЗР (12-ТЗР);

- За обліковою оцінкою - відхилення фактичної собівартості від облікової оцінки відбивається на рахунку 16 «Відхилення у вартості матеріалів».

За дебетом рахунків 10, 12, 15, які призначені для обліку виробничих запасів, відображаються залишки матеріальних цінностей та їх надходження на склад підприємства, а по кредиту - витрата (відпуск) матеріалів.

Розглянемо облік матеріалів на рахунку 10. Матеріальні цінності надходять на склад з різних джерел, що фіксується в обліку відповідними проводками.

Матеріали надійшли від постачальників:

Д-т рах. 10 «Матеріали» - покупна ціна,

Д-т рах. 10-ТЗР «ТЗВ на придбання матеріалів» - сума ТЗВ,

Д-т рах. 19 «ПДВ по придбаних товарно-матеріальних цінностей» - сума податку на додану вартість (ПДВ),

К-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» - загальна сума.

Якщо матеріали надійшли з нестачею, використовується інша проводка:

Д-т рах. 10 «Матеріали» - покупна ціна фактично надійшли матеріалів,

Д-т рах. 10-ТЗР «ТЗВ за матеріалами» - ТЗВ по фактично надійшли (визначається виходячи із загальної суми ТЗВ пропорційно масі матеріалів, що надійшли),

Д-т рах. 19 «ПДВ по придбаних товарно-матеріальних цінностей» - сума ПДВ,

Д-т рах. 84 «Нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей» - покупна ціна і ТЗВ, що припадають на недостачу в межах встановлених законодавством норм,

Д-т рах. 63 «Розрахунки за претензіями» - покупна ціна і ТЗВ, що припадають на недостачу понад норми,

К-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» - загальна сума.

Недостача в межах норм відноситься на транспортно-заготівельні витрати:

Д-т рах. 10-ТЗР - сума недостачі,

К-т рах. 84 - сума недостачі;

Матеріали надійшли від підзвітних осіб, яким доручається придбання господарських та канцелярських товарів:

Д-т рах. 10 - вартість надійшли матеріальних цінностей,

К-т рах. 71 - вартість надійшли матеріальних цінностей;

Матеріали надійшли з власного основного і допоміжного виробництва (повернення невикористаних матеріалів):

Д-т рах. 10 - вартість надійшли матеріальних цінностей,

К-т рах. 20, 23 - вартість надійшли матеріальних цінностей;

Матеріали надійшли як надлишки, виявлені при інвентаризації:

Д-т рах. 10 - вартість надійшли матеріальних цінностей,

К-т рах. 25, 26 - вартість надійшли матеріальних цінностей;

Матеріали надійшли з виробництва (відходи від виготовлення виробів, від шлюбу продукції, від ліквідації основних засобів і вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів):

Д-т рах. 10 «Матеріали» - вартість надійшли матеріальних цінностей,

К-т рах. 47 «Реалізація та інші вибуття основних засобів», 12-2 «МБП в експлуатації», 28 «Шлюб у виробництві» - вартість надійшли матеріальних цінностей;

Матеріали надійшли від засновників в якості внеску до статутного фонду:

Д-т рах. 10 «Матеріали» - вартість надійшли матеріальних цінностей,

К-т рах. 75 «Розрахунки з засновниками» - вартість надійшли матеріальних цінностей.

Витрати на доставку, навантаження і розвантаження матеріалів, що надійшли на склад (крім оплати цих робіт, вироблених постійними складськими робітниками) є транспортно-заготівельними витратами і відображаються за дебетом рахунка 10-ТЗР і за кредитом рахунка, який відповідає тому, ким виконані роботи.

Якщо сторонніми організаціями:

Д-т рах. 10-ТЗР,

К-т рах. 60;

Якщо власним транспортним цехом:

Д-т рах. 10-ТЗР,

К-т рах. 23 с / рахунок «Транспортний цех»;

Якщо підзвітною особою при доставці, наприклад, придбаних канцелярського приладдя:

Д-т рах. 10-ТЗР,

К-т рах. 71.

Вантажно-розвантажувальні роботи, вироблені складськими робітниками, оплачуються як загальногосподарські витрати і оформляється проводкою:

Д-т рах. 26,

К-т рах. 70, 69.

Що зберігаються на складі матеріальні цінності підприємства можуть бути переоцінені (уцінені або дооцінені). Найбільш частий випадок переоцінки матеріалів - уцінка окремих видів виробничих запасів. Деякі матеріали з-за тривалого зберігання втрачають частину своїх властивостей, їх сорт і вартість знижуються. Уцінку оформляють в обліку двома проводками.

1. Вартість матеріалів, яку показують на рахунку 10, зменшується на суму уцінки списанням з кредиту рахунку, а сума уцінки відображається за дебетом рахунка 14 «Переоцінка матеріальних цінностей»:

Д-т рах. 14 - сума уцінки,

К-т рах. 10 - сума уцінки.

2. В кінці місяця бессальдовий рахунок 14 повинен бути закритий, а різниця оборотів за рахунком віднесена на рахунок 80 «Прибутки та збитки». Якщо оборот за дебетом рахунка 14 перевищує оборот по кредиту цього рахунку, то підприємство зазнає збитків, проводка має вигляд:

Д-т рах. 80 - різниця = оборот по дебету - оборот по кредиту,

К-т рах. 14 - різниця = оборот по дебету - оборот по кредиту.

Коли оборот по кредиту перевищує оборот за дебетом, результат переоцінки - прибуток, і проводка записується так:

Д-т рах. 14 - різниця = оборот по кредиту - оборот за дебетом,

К-т рах. 80 - різниця = оборот по кредиту - оборот за дебетом.

Відпуск матеріалів цехам і службам підприємства здійснюється за обліковою ціною. Як облікової ціни при даному способі обліку матеріалів виступає купівельна ціна. Витрачання матеріалів - це здійснення витрат на виробництво продукції, воно оформляється в обліку відповідним чином:

Д-т рах. 20, 23, 25, 26 - облікова ціна кількість матеріалів,

К-т рах. 10-ТЗР - облікова ціна кількість матеріалів.

В кінці місяця в витрати на виробництво списуються транспортно-заготівельні витрати:

Д-т рах. 20, 23, 25, 26 - сума ТЗВ,

К-т рах. 10-ТЗР - сума ТЗВ.

Частина матеріалів підприємство може продати на сторону. В обліку реалізація матеріалів відбивається поруч проводок.

Відвантажені матеріали і виставлені рахунки покупцям:

Д-т рах. 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» - вартість за договором,

К-т рах. 48 «Реалізація інших активів» - вартість за договором.

Списана вартість, за якою матеріали були придбані:

Д-т рах. 48 «Реалізація інших активів» - покупна ціна,

К-т рах. 10 «Матеріали» - покупна ціна.

Списано суму ТЗВ по реалізованим матеріалами:

Д-т рах. 48 «Реалізація інших активів» - сума ТЗВ,

К-т рах. 10-ТЗР «ТЗВ за матеріалами» - сума ТЗВ.

Нараховано ПДВ:

Д-т рах. 48 «Реалізація інших активів» - сума ПДВ,

К-т рах. 68 «Розрахунки з бюджетом» - сума ПДВ.

Списаний результат реалізації, який визначається за формулою:

результат реалізації = вартість за договором - покупна ціна - сума ТЗВ - сума ПДВ.

Позитивний результат реалізації відноситься до прибутку:

Д-т рах. 48 «Реалізація інших активів» - результат реалізації,

К-т рах. 80 «Прибутки та збитки» - результат реалізації.

Негативний результат - в збитки:

Д-т рах. 80 «Прибутки та збитки» - результат реалізації,

К-т рах. 48 «Реалізація інших активів» - результат реалізації.

Другий варіант обліку виробничих запасів - всі операції з придбання матеріалів враховуються на рахунку 15 «Заготівля і придбання матеріалів». В дебет рахунку 15 відноситься покупна вартість придбаних матеріалів з кредиту рахунків 60, 23, 20, 71 та ін. В залежності від джерела придбання і транспортно-заготівельні витрати за цими матеріалами. У кредиті рахунку 15 в кореспонденції з дебетом рахунка 10 відображається вартість фактично надійшли і оприбуткованих матеріалів за обліковими цінами. Дебетове сальдо рахунку 15 являє собою вартість матеріальних цінностей, що перебувають на даний момент у шляху.

Різниця між фактичною вартістю придбання і вартістю матеріалів, що надійшли за обліковими цінами списується з кредиту рахунку 15 в дебет рахунку 16 «Відхилення у вартості матеріалів». Суми відхилень, накопичені за дебетом, списуються в дебет виробничих рахунків (20, 23, 25, 26) пропорційно вартості витрачених матеріалів за обліковими цінами.

Аналітичний облік надходження матеріалів залежить значною мірою від вибору облікової ціни. Якщо в якості твердих облікових цін застосовують середні покупні, то що надійшли матеріали відображають на кожному аналітичному рахунку за середніми цінами. Націнки збутових і постачальницьких організацій та транспортно-заготівельні витрати по всіх надійшли враховують на одному аналітичному рахунку - «Транспортно-заготівельні витрати і націнки постачальницьких і збутових організацій».

Якщо твердої облікової ціною служить планова собівартість матеріалів, то що надійшли матеріали відображаються на кожному аналітичному рахунку за плановою собівартістю, а різницю між фактичною і плановою собівартістю матеріалів показують на аналітичному рахунку «Відхилення фактичної собівартості від планової».

Матеріали, відпущені у виробництво і на інші потреби, списують з кредиту матеріальних рахунків в дебет відповідних рахунків витрат виробництва і на інші рахунки і протягом місяця за твердими обліковими цінами. Складають бухгалтерську проводку:

Д-т рахунку 20 «Основне виробництво» (матеріали відпущені основному виробництву);

Д-т рахунку 23 «Допоміжні виробництва» (матеріали відпущені допоміжним виробництвам);

Д-т інших рахунків в залежності від напрямку витрат матеріалів (25, 26 і ін.);

К-т рахунку 10 «Матеріали» або інших рахунків з обліку матеріалів.

Вартість матеріалів за твердими обліковими цінами розподіляють між різними рахунками витрат виробництва на підставі відомості розподілу матеріалів. Її складають за первинними документами.

Після закінчення місяця визначають різницю між фактичною собівартістю витрачених матеріалів і вартістю їх за твердими обліковими цінами. Різницю списують на ті ж рахунки витрат (20, 23, 25, 26 та ін.), На які були списані матеріали за твердими обліковими цінами. Якщо фактична собівартість вище твердої облікової ціни, то різницю між ними списують додаткової бухгалтерської проводкою, зворотний ж різницю (що можливо при використанні в якості твердої облікової ціни планової собівартості матеріалів) - способом «червоне сторно», т. Е. Негативними числами.

Відхилення фактичної собівартості матеріалів від вартості їх за твердими обліковими цінами розподіляють між витраченими і залишилися на складі матеріалами пропорційно вартості матеріалів за твердими обліковими цінами.Облік незавершеного виробництва. | Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати