Головна

T - період життя проекту, років

  1. C) переважно в періоди спаду, так як конкурентний тиск залишає фірмам в якості стратегії оптимізацію в жорстких обмежень.
  2. I. До друга, який повернувся до розпусного життя
  3. V з даними попереднього періоду.
  4. Аграрна політика німців на Орловщині в період окупації
  5. Аналіз виконання цільових показників Стратегії соціально-економічного розвитку Смоленської області до 2020 року в період 2007 - 2013 років

r - ставка дисконтування, в частках одиниці.

Kd=  - Коефіцієнт дисконтування (коефіцієнт дисконтування дорівнює або менше 1)

Як ставки дисконтування використовується мінімально необхідна норма прибутку на капітал. Наприклад, середньозважена вартість усіх джерел фінансування в компанії.

Якщо значення ЧДД> 0, проект можна вважати ефективним, причому, чим більше сальдо, тим краще.

2. Індекс прибутковості або рентабельності інвестицій (PI)

PI =

PI = ;

PI> 1, проект є ефективним;

Чистий дохід (генерується проектом готівка) = чистий прибуток + амортизація;

3. Коефіцієнт окупності проекту

Kокуп = ;

Термін окупності (Т окуп)

Т окуп = Т * Kокуп;

Т - термін служби проекту.

Визначити показники ефективності інвестиційного проекту - чистий дисконтований дохід; індекс прибутковості і термін окупності проекту, враховуючи, що при цьому щорічний темп приросту обсягу реалізації становить 5%, поточних витрат - 3%. Для розрахунку скористаємося даними таблиці.

 показники  величина показника
 1. Інвестиції (капітальні вкладення), тис. Руб
 2. Чистий обсяг реалізації (виручка), тис. Руб
 3. Щорічні витрати (без амортизації), тис руб
 4. Термін життя проекту, років
 5. Ставка оподаткування прибутку,%
 6. Середньозважена вартість капіталу,%
 7. Інфляційна премія,%

 Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту з застосуванням прийому дисконтування | Рішення

фінансове оздоровлення | | Управління боржником у ході фінансового оздоровлення | Фінансове оздоровлення вводиться на строк не більше ніж два роки. | Зовнішнє управління | конкурсне виробництво | мирова угода | Модель оцінки платоспроможності підприємства | П'ятифакторна модель оцінки платоспроможності підприємства | Методичні вказівки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати