Головна

Поняття про цифрової моделі місцевості

  1. I. Моделі поведінки особистості в конфліктній взаємодії.
  2. I. ПОНЯТТЯ І ФУНКЦІЇ КОНФЛІКТУ
  3. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 1 сторінка
  4. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 2 сторінка
  5. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 3 сторінка
  6. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 4 сторінка
  7. I. Поняття патристики. Короткий огляд патріотичної традиції. 5 сторінка

Цифрова модель місцевості (ЦММ) являє собою сукупність даних (планових координат і висот) про безліч її точок. Зазначена сукупність може являти собою окремо цифрову модель рельєфу (ЦМР) і цифрову модель контурів (ЦМК), тобто ситуації місцевості. В останньому випадку елементи ситуації можуть бути задані тільки плановими координатами Х и Y. Цифрова модель рельєфу обов'язково задається одночасно плановими координатами і висотами Н.

Цифрова інформація про місцевість дуже зручна для представлення і збереження в електронному вигляді.

ЦММ ефективно користуватися при аналітичних проектних роботах. У цьому випадку такі моделі будують за допомогою топографічних карт. Очевидно, що при побудові дискретної картини місцевості (кількість точок обмежена) криволінійні контури необхідно замінювати відрізками ламаних ліній. При цьому відхилення криволінійного контуру від згладжує ламаної лінії не повинно бути більше 0,3 мм. Точки контурів (кути будівель, кути повороту лінійних об'єктів тощо) визначають їх координатами, виміряними безпосередньо по карті, або використовують їх значення, отримані в процесі топографічної зйомки.

Рис.8.1. Цифрова модель місцевості:

а) Уявлення ситуації; б) Уявлення рельєфу.

Аналітична форма подання ситуації (рис. 8.1 а) Має вигляд таблиці з номерами точок (1 - 26), їх координатами Х, У і зазначенням взаємозв'язку точок контуру, наприклад, 1-2-3-4 - суцільний контур будинку, 25-24-26 - контур лісу. Така інформація записується в кодованому вигляді в таблиці.

При завданні рельєфу в аналітичній формі використовують два методи. У першому, в залежності від складності рельєфу, координати і висоти точок визначають у вузлових точках суцільний рівномірної мережі рівносторонніх трикутників і квадратів. У якихось місцях ця мережа може бути густіше, в інших - рідше. Такий метод має недолік, який визначається неузгодженістю вибору координованої точки з характером рельєфу місцевості. У другому методі (рис. 7.1 б) Вибір координованих точок визначається особливостями рельєфу в тих або інших частинах місцевості. Точки вибирають на характерних лініях (лініях водозливу і вододілу), на вершинах пагорбів і по дну улоговин (ям), в сідловині, в місцях перегинів рельєфу з виділенням фрагментів з однорідним схилом і т.п. Таким чином, у другому методі використовується підхід, відповідний методикою топографічної зйомки рельєфу, наприклад, при тахеометрической зйомці.

Використання наявних програм обробки ЦММ дозволяє досить швидко вирішити багато завдань, що зустрічаються при проектуванні: виконати вертикальне планування місцевості по заданих параметрах, визначити обсяги земляних робіт, розробити оптимальні варіанти будівництва якоїсь споруди і багато іншихПризначення і види топографічних зйомок | Теодолитная зйомка

Відомість координат разомкнутого теодолітного ходу | Даний приклад наводиться виключно в навчальних цілях тільки для пояснення схеми пошуку похибок вимірювань в теодолітних ходах. | Контроль! | Контроль! | Контроль! | Відомість висот разомкнутого теодолітного ходу | Обчислення в замкнутому теодолитном ході | Відомість координат замкнутого теодолітного ходу | Приклад. 7.18. | Обробка діагонального ходу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати