На головну

Обробка діагонального ходу

  1. SQL - запити і їх обробка за допомогою PHP
  2. V6: Цифрова обробка сигналів.
  3. Обчислювальна обробка журналу нівелювання, побудова профілю
  4. Обчислювальна обробка результатів палевих вимірювань
  5. Гігієнічна обробка рук (2 рівень)

Розглянемо діагональний хід 5-6-2 (рис. 7.26) в схемі замкнутого теодолітного ходу (рис. 7.25), взятого з прикладу § 80. Зазначений діагональний хід можна розглядати як розімкнутий хід, який спирається на вихідні для нього точки 5 и 2 і напрямки  або 54, 21 або 23 наявного теодолітного ходу, обробка якого виконана раніше.

Мал. 7.27. Діагональний хід.

У цій схемі необхідно виконати азимутально прив'язку, наприклад, по вимірюються кутів ?(5), ?(2) , Виміряти кути нахилу і довжини ліній 56 и 62, Виміряти горизонтальний кут ?6. Далі координати точки 6 можуть бути отримані з рішення разомкнутого ходу 4-5-6-2-3, подібно рассмотреннму в прикладі §79, або можна вирішити подібну задачу з точок 2 и 5 по способу полярних координат (Двічі визначивши координати точки 6 від точок 2 и 5). При цьому слід мати на увазі, що на похибку у визначенні координат точки 6 позначаються похибки вихідних даних, що відносяться до точок замкнутого теодолітного ходу, в систему якого входить даний діагональний хід.

Для діагональних ходів точність визначення координат їх точок може бути в 1,5 рази гірше, ніж точність замкнутого ходу, в якому вони побудовані. Отже, якщо точність замкнутого теодолітного ходу визначена допустимою відносною похибкою 1: 3000, то для діагонального ходу допустима відносна похибка повинна бути не більше 1: 2000, а для замкнутого ходу з допустимою відносною похибкою 1: 2000 - відповідно не більше 1 1350.

За таким же принципом обробляються результати вимірювань в діагональних ходах, що представляють собою перемички між роз'єднаними ходами, або взагалі між роз'єднаними на місцевості будь-якими теодолітними ходами. У всіх випадках необхідно витримувати встановлені вимоги до довжини діагонального ходу і його ліній і кількістю точок повороту.

Приклад. 7.19.Обчислення координат точок діагонального ходу.

Початкові дані. Замкнуте теодолітний хід (§ 80).

?(5) = 55о14 '45 "; ?(2) = 63 43 '05 "; ?6 = 144 06 '00 "; d56 = 109,861 м; d56 = 88,120 м.

Рішення.Спосіб полярних координат з точок 5 и 2.

; .

 м;  м.

 м;  м.

Абсолютні значення нев'язок:

|fX| = 4144,945 - 4144,930 = 0,015 м; |fY| = 7050,779 - 7050,754 = 0,025 м;

fАБС = 0,0292 м.  м; fОТН = .

Як бачимо, відносна похибка діагонального ходу виявилася приблизно в два рази більше, ніж замкнутого ходу, в якому побудований даний діагональний хід, що цілком задовольняє поставленим вимогам.Приклад. 7.18. | Призначення і види топографічних зйомок

Рішення. | Обчислення в розімкнутому теодолитном ході | Відомість координат разомкнутого теодолітного ходу | Даний приклад наводиться виключно в навчальних цілях тільки для пояснення схеми пошуку похибок вимірювань в теодолітних ходах. | Контроль! | Контроль! | Контроль! | Відомість висот разомкнутого теодолітного ходу | Обчислення в замкнутому теодолитном ході | Відомість координат замкнутого теодолітного ходу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати