Головна

Відомість координат замкнутого теодолітного ходу

  1. Астрономічна система координат
  2. астрономічні координати
  3. Астрономічні координати (для геодезії)
  4. Афинная система координат на площині.
  5. Бази даних систем координат
  6. В декартових координатах
  7. В декартових координатах
 №№то-чек  горизонтальні кути ?(Поправки)  Дирекціону-ні кути?  Горізон-ментальні прокласти-ня, мd  Збільшення координат, м (поправки)  Координати, м  
?Х ?Y X Y  
А            4216,563  7018,427  
 117о42'15,2 »  77,348  (-0,005) -35,960  (-0,006) +68,481  
1  (+3,1 ») 124о15'12 "  4180,598  7086,902  
 173о27'00,1 »  109,854  (-0,007) -109,137  (-0,009) +12,531  
2  (+3,2 ») 90о40'14 "  4071,454  7099,424  
 262о46'42,9 »  64,090  (-0,004) -8,056  (-0,005) -63,582  
3  (+3,3 ») 191о46'32 "  4063,394  7035,837  
 251о00'07,6 »  56,029  (-0,004) -18,239  (-0,005) -52,977  
4  (+3,2 ») 85о09'36 ??"  4045,151  6982,855  
 345о50'28,4 »  142,786  (-0,009) +138,448  (-0,013) -34,927  
5  (+3,1 ») 100о54'12 "  4183,590  6947,915  
 64о56'13,3 »  77,848  (-0,005) +32,978  (-0,006) +70,518  
А  (+3,1 ») 127о13'55 " 4216,563 7018,427  
117о42'15,2» 527,955 fX+0,034 fY+0,044  
1 719о59'41 "      
    fАБС0,0556 fОТН =  
720о00'00 "      
    fОТН ДОП  
f?  -19 »      
         
f? доп  ± 24 »              

Примітка. Автор не буде вже повторюватися про красу і логіці обробки. Але про необхідність контролю попередження залишаються.

Кути дирекцій ліній замкнутого теодолітного ходу обчислюють послідовно по ходу з контрольним обчисленням дирекційного кута його лінії, обчисленого при азимутальной прив'язці. Так, слідуючи позначенням на схемі рис. 7.26 і прийнятому напрямку ходу,

 (7.102)

Контрольне значення дирекційного кута, отримане за останнім висловом формул (7.102) для лінії А1 має точно відповідати його початкового значення.

80.2. Обчислення збільшень координат і оцінка точності ходу

Оскільки початкова і кінцева точки замкнутого теодолітного ходу суміщені, то, як випливає з формул (7.75), теоретичні суми збільшень координат, обчислених з рішення прямий геодезичної задачі, Повинні бути рівні нулю, тобто

;  , (7.103)

а невязки в збільшеннях координат визначаться тільки сумами отриманих відповідних збільшень

;  . (7.104)

Далі оцінка точності ходу полягає в обчисленні абсолютної нев'язки ходу (7.78), відносної нев'язки ходу (7.79) і в порівнянні останньої з допустимою відносною нев'язкої, встановленої для даного виду робіт відповідною інструкцією або технічним завданням.

За аналогією з розімкненим теодолітним ходом фізичний зміст невязок в збільшеннях координат той же (рис. 7.23 б).

80.3. Зрівнювання збільшень координат і обчислення координат точок ходу

Поправки в прирости координат (вагові) обчислюють за формулами (7.82) з контролем їх обчислень за формулами (7.83). Контрольні суми виправлених (7.84) збільшень координат для замкнутого теодолітного ходу повинні бути рівні нулю, тобто

;  . (7.105)

Координати точок обчислюють послідовно по ходу за прийнятим раніше напрямку з контрольним замиканням на початкову точку ходу:

 . (7.106)

80.4. Обробка відомості висот

Оцінка точності визначення перевищень в замкнутому теодолитном ході може бути виконана до висотної його прив'язки, тобто до передачі висот на теодолітний хід. У схемах, що включають безпосередньо в хід вихідну точку з відомою висотою, окрема прив'язка по висот не проводиться, а висоти передаються відразу ж по ходу з точки на точку. Якщо ж вихідна точка знаходиться в стороні від теодолітного ходу, то передачу висоти необхідно виконати окремим (підхідному) ходом. Тут ми будемо розглядати перший випадок, коли вихідна точка є і точкою теодолітного ходу (полігону).

У зв'язку з тим, що початкова і кінцева точки ходу збігаються, то, слідуючи формулою (7.91), теоретична сума перевищень за обраним напрямом ходу повинна дорівнювати нулю (  ). Через похибки у вимірюваннях кутів нахилу і відстаней обчислені за формулами (7.87) або (7.88) перевищення можуть містити похибки, а їх сума в цьому випадку буде відрізнятися від теоретичної, тобто утворюється невязка в перевищеннях

 . (7.107)

При допустимій величині нев'язки, порівнюєш з допустимою (7.94), тобто при виконанні умови (7.93), виробляють обчислення поправок в перевищення (7.94), виправляють перевищення (7.95) і контролюють результати зрівнювання виконанням умови

 . (7.108)

Наступні обчислення полягають в передачі висоти з вихідної точки по ходу до отримання контрольного значення висоти тієї ж вихідної точки. Очевидно, що в цьому випадку має бути забезпечено рівність

 . (7.109)

Простежте порядок обробки відомості висот замкнутого теодолітного ходу за прикладом 7.18, наведеним в табл. 7.13.

Таблиця 7.13Обчислення в замкнутому теодолитном ході | Приклад. 7.18.

знімальної основи | Рішення. | Рішення. | Обчислення в розімкнутому теодолитном ході | Відомість координат разомкнутого теодолітного ходу | Даний приклад наводиться виключно в навчальних цілях тільки для пояснення схеми пошуку похибок вимірювань в теодолітних ходах. | Контроль! | Контроль! | Контроль! | Відомість висот разомкнутого теодолітного ходу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати