На головну

Контроль!

  1. Контроль!
  2. Контроль!

Простежте вказаний алгоритм обробки теодолітного ходу за відомістю координат (табл. 7.7).

Зверніть увагу на те, що вихідні значення координат початкової та кінцевої точок теодолітного ходу в відомості координат округлені до 0,01 м, як і величини горизонтальних прокладання і збільшень координат.

І ще зверніть увагу на те, що автор вісім разів записав слово Контроль!при обробці відомості координат. І Вам при обчисленнях вісім разів треба зупинитися на відповідному етапі (вузлику), щоб переконатися у виконанні контрольних нормативів. Не можна переступити через це. Якщо у Вас з'явилася помилка в обчисленнях, а Ви не проконтролювали свої дії за відповідним нормативом, то далі можна і не обчислювати, тому що є велика ймовірність, що на наступному етапі розрахунку нічого доброго не вийде.

Контролюйте себе, і Ви позбудетеся від зайвих непотрібних обчислень.

79.6. Обробка відомості висот

Висоти точок теодолітного ходу найчастіше визначають методом геометричного нівелювання (гл. 6). Однак в ряді випадків використовують метод тригонометричного нівелювання, В якому перевищення точок по прийнятому напрямку ходу визначають за формулою (рис. 7.24)

 , (7.88)

де j - Номер точки;  - кут нахилу; i - Висота приладу (відстань на станції від центру зорової труби до верху закріпленої точки); V - висота наведення на точку теодолітного ходу, наступну за прийнятим напрямку.

Мал. 7.24. Визначення перевищень методом

тригонометричного нівелювання.

Якщо на вісі, встановленої в точці (j +1), відкласти відрізок i (Висоту приладу) від її заснування, то формула для обчислення перевищення спрощується:

 . (7.89)

Так, для позначень, наведених на малюнку, можна записати з урахуванням умов (7.88) і (7.89):

=  або .

Складемо рівняння послідовної передачі висот з початкової точки теодолітного ходу на кінцеву точку і отримаємо суму цих рівнянь:

 (7.90)

За аналогією з обчисленнями координат знайдемо нев'язки хода в перевищеннях

 (7.91)

Інструкцією для технічних теодолітних ходів при створенні висотної основи для топографічної зйомки встановлено, що допустима нев'язка в перевищеннях повинна дорівнювати

 , М, (7.92)

де n - Число перевищень; 0,04 м коефіцієнт (0,04 м на 100 м відстані);

 - Довжина теодолітного ходу (або периметр - для замкнутого ходу).

Виконані роботи вважаються якісними, якщо

 . (7.93)

В іншому випадку слід перевірити польові журнали, вивірити вироблені обчислення або повторити польові роботи.

При виконанні умови (7.93) визначають поправки в перевищення по ваговій формулою

 , (7.94)

як і при обчисленні поправок в прирости координат.

Поправки округлюють до 0,01 м, контролюють їх суму (  ) І вводять з урахуванням знаків перевищень і поправок в значення перевищень:

 . (7.95)

Таблиця 7.8Контроль! | Відомість висот разомкнутого теодолітного ходу

Рішення. | Прив'язка теодолітних ходів до стінним геодезичним знакам | Супутникові методи визначення координат | знімальної основи | Рішення. | Рішення. | Обчислення в розімкнутому теодолитном ході | Відомість координат разомкнутого теодолітного ходу | Даний приклад наводиться виключно в навчальних цілях тільки для пояснення схеми пошуку похибок вимірювань в теодолітних ходах. | Контроль! |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати