На головну

Знесення координат з вершини знака на землю

  1. I. Природа знака
  2. Астрономічна система координат
  3. астрономічні координати
  4. Астрономічні координати (для геодезії)
  5. Афинная система координат на площині.
  6. Бази даних систем координат
  7. В декартових координатах

Часто таку роботу доводиться виконувати в тих випадках, коли немає можливості встановити теодоліт безпосередньо на геодезичному знаку, тобто виконати центрування безпосередньо над вершиною вимірюваного кута, якої є відома точка геодезичного знака.

Мал. 7.15. Знесення координат з вершини геодезичного знака на землю.

Для вирішення даного завдання від вихідного пункту М (Рис. 7.15) необхідно мати в прямої видимості ще один пункт (N) Державної геодезичної мережі. близько пункту M виконують розбивку двох базисів (Основного і контрольного) b1 и b2 , Які вимірюють з відносною похибкою 1: 3000 - 1: 5000 компарірованной рулеткою або светодальномером. Базиси мають в такий спосіб, щоб між напрямками 5M и 5N був кут близько 90о, А трикутники АM5 и BM5 були приблизно рівносторонніми. У всякому разі вимірювані горизонтальні кути ?1 - ?4 необхідно витримати в межах 50о - 70о. Величини базисів повинні бути порядку 60 - 100 м. При використанні для вимірювань рулетки було б оптимальним, щоб величина базису не перевищувала довжини рулетки.

На схемі знесення координат ламана лінія 4-5-6 є фрагментом теодолітного ходу. При цьому завданням знесення координат є не тільки визначення координат точки 5, Але і дирекційного кута, наприклад, лінії 5-6, Тобто рішення повної завдання для елемента теодолітного ходу.

Зазначена задача вирішується після вимірювання базисів b1 и b2 і горизонтальних кутів ?1 - ?6. При цьому розбивка базису b2 і всі виміри, що стосуються цієї базису є контрольним дією і обов'язковим для виконання з метою забезпечення як необхідної точності визначення координат точки 5 і дирекційного кута лінії 5-6, Так і для виключення можливої ??грубої похибки, виявити яку при використанні тільки одного базису не представляється можливим.

кути ?i вимірюють теодолітом Т5 двома повними прийомами або теодолітами типу Т15 трьома повними прийомами з перестановкою лімба горизонтального кола між прийомами на 60о-90о. Доцільно між повними прийомами виконувати повторне центрування теодоліта з метою приведення у вимірах похибки центрування до імовірнісного характеру. В даному випадку зазначена похибка буде входити в значення кожного з вимірюваних кутів в ймовірнісної формі, тобто не бути чисто систематичної. Після вимірювань і ретельної перевірки польових журналів обчислюють середні значення виміряних кутів.

Послідовність подальшої обробки результатів вимірювань проводиться за наведеним нижче алгоритмом.

1. З розв'язання оберненої геодезичної задачі знаходять значення дирекційного кута ?MN і горизонтального прокладання dMN вихідного напрямки.

2. Обчислюють значення кутів ? в точці М у відповідних трикутниках АМ5 и ВМ5 як різниця між вимірюваннями кутами і 180о.

3. За теоремою синусів двічі знаходять значення сторони М5 і її середнє значення dМ5:

; ;  . (7.51)

4. За теоремою синусів обчислюють значення кута ?8

 (7.52)

і потім - значення кута

 . (7.53)

5. З рішення прямої геодезичної задачі визначають координати точки 5:

;  , (7.54)

де  для наведеної схеми.

6. Для контролю обчислень з розв'язання оберненої геодезичної задачі визначають дирекційний кут напрямку N5 (  ) І значення кута

 . (7.55)

отримане значення  має відповідати його значенням, обчисленого за формулою (7.53).

7. Передають дирекційний кут на яке визначається напрямок 5-6:

 . (7.56)

Далі наведемо приклад обробки результатів вимірювань при передачі координат з вершини геодезичного знака на точку теодолітного ходу за вказаною вище алгоритмом.

Приклад 7.9.Знесення координат з вершини геодезичного знака на землю.

Вихідні дані (для схеми рис. 7.15):

ХА = 6235,756 м; YА = 4487,064 м; ХВ = 2183,641 м; YВ = 7216,442 м;

; ; ; ; ;  . Значення базисів: b1 = 88,846 м; b2 = 80,552 м.Особливі системи теодолітних ходів | Рішення.

нівелювання площ | Призначення і види теодолітних ходів | Пряма і зворотна геодезичні задачі на площині | Рішення. | Рішення. | Взаємозв'язок дирекційних кутів з вимірюваннями на місцевості горизонтальними кутами | Прив'язка теодолітних ходів | Рішення. | Рішення. | Рішення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати