На головну

Побудова проектної лінії

  1. III. Побудова діаграми на новому робочому аркуші.
  2. V. Побудова поздовжнього профілю і проектування траси
  3. А) Курс на побудову соціалізму в СРСР.
  4. Алгоритм виведення прямої лінії
  5. Аналіз обсягу у лінії тренду

Лежить Дорон, ніхто його не ховаючи,

а встенет, до неба дістане.

(загадка)

Що таке проектна лінія? Взагалі кажучи, проектна лінія є грунтовою основою дороги. Ми тут будемо будувати дорогу. Тобто поверхню грунту в заданому напрямку і на заданій ширині повинна по висоті збігатися з расчёнимі (проектними) значеннями висот. І завдання для геодезиста полягає в тому, щоб правильно вирахувати ці проектні висоти для будь-якої точки траси, правильно поставити проектний профіль полотна дарога. Потім це проектне грунтову основу буде закрито подушкою дороги, потім буде покладено щебінь і т. П. Це все попереду, і це враховується при загальному проектуванні. А зараз займемося тільки принципом побудови проектної лінії на побудованому фактичному профілі, що проходить по фізичній поверхні.

Рішення зазначеної задачі побудови проектної лінії для будівництва дороги простежимо на прикладі, наведеному на рис. 6.9.

Проектна лінія найчастіше задається червоною позначкою початковій її точки на ПК0 (131,50 м) і ухилами на кожну з ділянок траси при забезпеченні ухилів, що не перевищують максимальної величини проектного ухилу (в прикладі imax ? 0,040). При графічному (попередньому побудові проектної лінії, крім забезпечення заданої величини ухилу, прагнуть виконати наступні вимоги:

- Відрізки різних ухилів проектної лінії повинні починатися і закінчуватися в точках з відомими координатами (чорними відмітками);

- Обсяги земляних робіт з виїмки (зрізку) і засипці грунту на ділянці профілю повинні бути приблизно однаковими;

- Перехід з ухилу на ухил різних знаків повинен здійснюватися через горизонтальну площадку довжиною не менше 100 м.

Після графічної розмітки на кресленні проектної лінії в рядку «ухили»Виконують їх розмітку відповідно до їх знаком. Для позитивних ухилів лінію проводять з нижнього лівого кута у верхній правий, при негативних ухилах - з верхнього лівого кута в нижній правий, при нульових ухилах будують горизонтальну лінію посередині рядка. Вказують відстань, на якому діє даний ухил.

Значення ухилів на ділянках попередньо визначають графічно, як відношення перевищень кінців відрізка прямолінійного ділянки проектної лінії до горизонтального прокладання, а потім округлюють отримане значення до 0,001. Починають таку роботу з того відрізка проектної лінії, для однієї з точок якого відома початкова проектна висота.

У прикладі, для першого відрізка (ПК0-ПК2) ухил дорівнює

Після цього визначають значення ординат для всіх інших точок даної ділянки за формулою

 , (6.39)

де di - Горизонтальне прокладання від початкової точки відрізка з відомої проектної висотою до обумовленої точки.

НПК1 (ПР) = 131,50 + 100 · (+0,004) = 131,90 м.

НПК1 + 38 (ПР) = 131,50 + 138 · (+0,004) = 132,05 м.

НПК2 (ПР) = 131,50 + 200 · (+0,004) = 132,30 м

Далі слід горизонтальну ділянку з нульовим ухилом з тієї ж відміткою 132,30 м.

За аналогією з ділянкою 1 обчислюємо проектний ухил і проектні відмітки точок на ділянці 3:

НПК4 + 28 (ПР) = 132,30 + 28 · (-0,012) = 131,96 м.

НПК4 + 67 (ПР) = 132,30 + 67 · (-0,012) = 131,50 м.

НПК5 (ПР) = 132,30 + 100 · (-0,012) = 131,10 м.

НПК5 + 40 (ПР) = 132,30 + 140 · (-0,012) = 130,62 м.

НПК6 (ПР) = 132,30 + 200 · (-0,012) = 129,90 м.

Далі слід останній, четвертий, ділянку, ухил якого дорівнює нулю, т. Е. Відмітка 129,90 м зберігається для всіх точок даної ділянки.

Мал. 6.10. Розрахунок точок нульових робіт

(Для точки О2 - Мал. 6.9).

Розрахунок для точок нульових робіт (Точок перетину поверхні землі з проектною лінією) виконується за схемою, приведеною на рис. 6.10. Спочатку на профіль з боку проектної лінії виписують т. Н. робочі позначки - Різниці висот землі і проектної лінії в даній точці. Якщо проектна лінія знаходиться вище фактичного профілю, то робочі позначки на кресленні підписують над проектною лінією, якщо проектна лінія нижче фактичної, то робочі позначки підписують нижче проектної лінії. Слід знайти відстані х1 и х2 до точки нульових робіт від найближчих точок з відомими відмітками. Точка нульових робіт обов'язково мається на тих місцях, де найближчі робочі позначки записані по різні боки проектної лінії. Після цього обчислюють висоти точок нульових робіт.

відстані х1 и х2 знаходять за формулами

;  . (6.40)

У прикладі  м,  м.

Обчислення висоти точки нульових робіт виконують за формулою

 , (6.41)

де Н(З) ПР - Проектна висота задньої точки відрізка, на якому знаходиться точка нульових робіт. У прикладі: Н0 = 132,05 + 44,5 · (+0,004) = 132,23 м.

Аналогічним чином проводиться розрахунок точок нульових робіт Про1, Про3 і Про4. При цьому для точок Про3 і Про4 їх висоти можна не визначати, оскільки на даних ділянках проектний ухил дорівнює нулю.

Мал. 6.11. Поперечний профіль.

Поперечний профіль (зліва), варіанти поперечного профілю дороги (праворуч).

 Побудова профілю траси | Побудова поперечного профілю і положення проектного полотна дороги

електронні нівеліри | лазерні прилади | Способи та методи нівелювання | Способи геометричного нівелювання | Основні джерела похибок геометричного нівелювання | технічне нівелювання | трасування | Розрахунок і розбивка головних точок кривих на трасі | Нівелювання поперечних профілів | Приклад 6.3. Журнал геометричного нівелювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати