На головну

Побудова профілю траси

  1. III. Побудова діаграми на новому робочому аркуші.
  2. V. Побудова поздовжнього профілю і проектування траси
  3. А) Курс на побудову соціалізму в СРСР.
  4. Питання 17. Режими роботи джерела напруги. Визначення потенціалів точок ланцюга і їх розрахунок. Побудова потенційної діаграми.
  5. Питання 40. Вхідні АЧХ і ФЧХ RL нерозгалужених і розгалужених ланцюгів. Визначення та поняття граничної частоти, побудова вхідних характеристик.
  6. Друга функція: побудова управлінської структури фірмиі організація її функціонування.

Ви вже будували профіль по топографічній карті. При цьому використовували вже готовий малюнок (зображення) місцевості. Тепер же доведеться побудувати профіль тільки з використанням журналу геометричного нівелювання.

Профіль геометричного нівелювання будують зазвичай на міліметрівці. Горизонтальний і вертикальний масштаби профілю встановлюють, виходячи з технічного завдання. При цьому горизонтальний масштаб вибирають з ряду масштабів з підставою 1, 2, 5, наприклад, 1: 500, 1: 2000, 1: 1000 і т.п., а вертикальний масштаб (масштаб висот) роблять в 10 разів більшими. Однак допускається вибір і іншого вертикального масштабу з підставами, зазначеними вище.

Побудова профілю починають з заповнення його сітки (рис. 6.9), основний зміст якої визначається результатами геометричного нівелювання: пікети, відстані, позначки землі по осі траси, ухили проектної лінії, проектні відмітки по осі траси (червоні позначки), відстані, план прямих і кривих. Для вирішення різних геодезичних і інженерно-геодезичних задач сітка профілю може бути надбудована і іншим змістом. Наприклад, у верхній частині сітки часто поміщають план траси і ін.

На сітці профілю в обраному горизонтальному масштабі розмічають положення пікетів (для прикладу - через 100 м), а в першому рядку «відстані»Розмічають положення плюсових точок між відповідними пікетами. Наприклад, точка ПК1 + 38 знаходиться на відстані 38 м від ПК1, точка ПК2 + 55 - на відстані 55 м від ПК2. Якщо плюсових точок між пікетами більше однієї, то їх розмічають аналогічно, але в отриманих відрізках записують відстані між найближчими точками. Наприклад, між пікетами ПК4 і ПК5 знаходяться плюсові точки +28 і +67. Для першої точки записують відстань 28 м, а для другої - (67 м - 28 м) = 39 м і далі - залишок до 100 м, що дорівнює 33 м. Якщо між пікетами немає плюсових точок, то на даному відрізку залишають пробіл. У рядок «позначки землі по осі траси»Виписують з журналу з округленням до 0,01 м висоти відповідних точок.

Мал. 6.9. Профіль траси.

Для оцифровки шкали висот відповідно до обраним масштабом встановлюють т.зв. «умовний горизонт» УГ з таким розрахунком, щоб під графічним зображенням лінії профілю залишалося місце для вирішення необхідних завдань (побудова проектної лінії для будівництва лінійного споруди, нанесення даних бурової розвідки і ін.). Далі шкалу оцифровує і наносять точки траси, які з'єднують прямими відрізками.

 Приклад 6.3. Журнал геометричного нівелювання | Побудова проектної лінії

електронні тахеометри | електронні нівеліри | лазерні прилади | Способи та методи нівелювання | Способи геометричного нівелювання | Основні джерела похибок геометричного нівелювання | технічне нівелювання | трасування | Розрахунок і розбивка головних точок кривих на трасі | Нівелювання поперечних профілів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати