Головна

Способи геометричного нівелювання

  1. VII.2.2) Способи набуття права власності.
  2. Аналіз ризику і способи боротьби з ризиками
  3. Барабани. Барабани для зварних ланцюгів. Способи установки і приєднання його до передавального механізму.
  4. Види і способи статистичного спостереження
  5. ВИДИ КОРМІВ. СПОСОБИ І СХЕМИ ПРИГОТУВАННЯ КОРМІВ
  6. види нівелювання
  7. Види нівелювання.

59.1. Основні способи геометричного нівелювання

У розділі 5, при розгляді питань перевірок нівелірів (§49), говорилося про способи геометричного нівелювання «з середини»І«вперед». Розглянемо трохи докладніше кожен з цих способів.

Нівелювання з середини. Для визначення перевищення між точками А и В нівелір встановлюють посередині між ними (рис. 6.2а), Тобто забезпечують рівність плечей LA = LB на станції. Різниця відліків на задню точку А (З) І передню точку В (П) Визначає шукане перевищення передньої точки над задньою, якщо оцифровка шкал використовуваних рейок зростає від їх підстави:

h = З - П. (6.2)

Мал. 6.2. Способи геометричного нівелювання:

нівелювання з середини (а); нівелювання вперед (б); послідовне (складне) нівелювання (в).

Якщо відома висота точки А (НА), То

НВ = НА + H. (6.3)

при нівелюванні вперед (Рис. 6.2б) Нівелір розміщують в точці А, Вимірюють його висоту i = З і визначають перевищення за формулою

h = i - П = З - П, (6.4)

тобто по тій же формулі (6.2), а висоту точки В - За формулою (6.3).

При нівелюванні вперед нівелір може розміщуватися безпосередньо в точці А (Проекція окуляра зорової труби збігається з положенням точки А) Або поблизу цієї точки на відстані, що дозволяє отримати чітке зображення шкали рейки.

Крім розглянутих вище способів геометричного нівелювання існує спосіб послідовного або складного нівелювання, в якому можуть бути одночасно використані як спосіб нівелювати з середини, так і спосіб нівелювання вперед (рис. 6.2в).

Цей спосіб застосовують при передачі висот на порівняно великі відстані (при трасуванні), при нівелюванні річок, геофізичних профілів, створення висотного обгрунтування і в інших випадках.

Для прив'язки нівелірних ходу геометричного нівелювання значної довжини доцільно мати на початку і кінці ходу нівелірні репери: РА (Початковий репер) і РВ (Кінцевий репер). В цьому випадку нівелювання можна виконувати в ході одного напрямку.

Точки ходу, відліки на які по рейці беруть на сусідніх двох станціях, називають сполучними (точки 1, 2, ..., n - 1). Відстань між сполучними точками, що мають нумерацію, часто визначено, наприклад, 100 м, 50 м. Сполучні точки закріплюють на місцевості кілками або вибирають стійкі точки місцевості, на які при декількох постановках можна однозначно встановлювати рейку.

59.2. Оцінка точності нівелірних ходу при послідовному нівелюванні

Розглянемо передачу висот по нівелірних ходу від початкового репера на кінцевий репер при кількості станцій n:

 (6.5)

Якщо скласти рівняння (6.5) і виключити з них в сумарному рівнянні однакові складові в правій і лівій частинах, то отримаємо

 . (6.6)

Різниця висот вихідних реперів ходу

 (6.7)

називається теоретичним перевищенням. Значення суми перевищень ходу являє практичне перевищення hПР, Яке може містити похибку (невязку в перевищеннях), Що дорівнює

 . (6.8)

Залежно від призначення нівелірних ходу відповідними інструкціями встановлені допуски на величину нев'язки, що залежать від довжини L ходу або від фактичного числа станцій n при його проведенні. Так, для технічного нівелірних ходу

 (6.9)

або

 , (6.10)

якщо число станцій n (Штативів) на 1 км ходу перевищує 25.

Умова, яке характеризує якісне виконання нівелірних робіт, записується у вигляді нерівності

 . (6.11)

Якщо на місцевості в кінці ходу немає можливості виконати прив'язку до реперу (репер розташований занадто далеко), то нівелювання виконують в прямому і зворотному напрямках. Зворотний хід прокладають зазвичай тільки по сполучною точкам чи інакше найкоротшому шляху по іншим сполучною точках. У цьому випадку, оскільки Нріпа = НРепВ, Теоретична сума перевищень hтеорія = 0, як це випливає з (6.7). Невязка ж в перевищеннях буде дорівнює

 . (6.12)

Для визначення допустимого значення нев'язки використовують ті ж формули (6.9) і (6.10) з урахуванням фактично пройденої відстані в прямому і зворотному напрямках або фактичного числа станцій.

 Способи та методи нівелювання | Основні джерела похибок геометричного нівелювання

повірки нівелірів | Нівелір з рівнем при зоровій трубі | Прилади для лінійних вимірювань | гіроскопічні прилади | електромагнітні далекоміри | Світлодалеміри | кутомірні прилади | електронні тахеометри | електронні нівеліри | лазерні прилади |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати