На головну

Про облік систематичних погрешнсотей в результатах вимірювань

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. Аналіз стану вимірювань
  3. АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ ГЕОДЕЗИЧНИХ ИЗМЕРЕНИЙ
  4. Аналітична довідка про результати інноваційної діяльності
  5. Види геодезичних вимірювань
  6. Види геодезичних вимірювань. Одиниці вимірювань. Похибки вимірювань, їх класифікація.

Вище йшлося про складнощі виявлення та обліку систематичних похибок в результатах вимірювань. У багатьох випадках доводиться спеціально досліджувати вплив систематичних похибок або вдосконалювати методику або програму вимірювань з метою їх виключення або послаблення.

Далі розглянемо найпростіший випадок виявлення та обліку зазначених похибок при виконанні еталонірованія вимірювального приладу, т. Е при визначенні точності роботи приладу. Зауважимо, що в цьому випадку вимірюється величина відома, і значення СКП слід визначати за формулою Гаусса (3.9). Крім того, вважаємо, що систематична похибка постійна за величиною і знаку у всьому діапазоні значень результатів вимірювань.

Якщо результати вимірювань містять систематичну похибку Dсист, То, очевидно, і значення середнього арифметичного хо? досліджуваного ряду хi також буде містити ту ж похибка:

хо? = Х + Dсист , (3.32)

звідки знаходимо

Dсист = хо? - Х . (3.33)

Таким чином, істинні похибки результатів вимірювань будуть містити як випадкові Dсл , Так і систематичні похибки Dсист:

Di = хi - Х = Dсл + Dсист . (3.34)

Припустимо, що нами встановлено величина систематичної похибки, тоді в ряду похибок її можна виключити і утворити ряд випадкових похибок

Dсл = Di - Dсист , (3.35)

обробка якого виконується за алгоритмом, наведеним у прикладі 3.5.

У табл. 3.5 приведений простий приклад обробки результатів геодезичних вимірювань (вимірювання горизонтального кута), що містять систематичну похибку.

приклад 3.8. Обробка результатів вимірювання горизонтального кута ?о = 63?47'33 "рулетки Т2, що містять систематичну похибку.Рішення. | Рішення.

Властивості випадкових похибок | Середнє арифметичне | Середня квадратична похибка | виміряних величин | Рішення. | Рішення. | Рішення. | Обробка ряду равноточних вимірювань однієї величини | Рішення. | Рішення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати