На головну

Рішення.

  1. Розділ 16. Якщо суд не прийняв позитивне рішення.
  2. Дозвіл. Дозвіл характеризує величину найдрібніших деталей зображення, що передаються при скануванні без спотворень.
  3. Рішення.
  4. Рішення.
  5. Рішення.
  6. Рішення.
  7. Рішення.

Знайдемо площу кола: S = ?R2 = (Попередньо, для оцінок в даній задачі, приймемо ? = 3,14) = 58542,13126 м2.

СКП визначення площі повинна бути не більше  = (1: 20000) ?58542,13126 = 2,92711 м2.

СКП вимірювання радіуса склала  = (1: 40000) ?136,543 = 0,0034136 м.

З формули площі кола висловимо ?,  , І визначимо приватні похідні по кожному з аргументів:

- По аргументу S (вважаємо R постійним) > ;

- По аргументу R (вважаємо S постійній) > .

Відповідно до формули (3.17) запишемо, що

 = (Після підстановки значень) = 0,000222.

Таким чином, з деяким запасом, значення числа ? для зазначеної умови задачі слід брати до 0,00001 після коми: ? = 3,14159.

Шукане значення площі в цьому випадку дорівнюватиме S = 58571,78 м2.

 Рішення. | Обробка ряду равноточних вимірювань однієї величини

Рішення. | Рішення. | КОРОТКІ ВІДОМОСТІ З ТЕОРІЇ ПОХИБОК | види вимірювань | Класифікація похибок вимірювань | Властивості випадкових похибок | Середнє арифметичне | Середня квадратична похибка | виміряних величин | Рішення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати