На головну

Рішення.

  1. Розділ 16. Якщо суд не прийняв позитивне рішення.
  2. Дозвіл. Дозвіл характеризує величину найдрібніших деталей зображення, що передаються при скануванні без спотворень.
  3. Рішення.
  4. Рішення.
  5. Рішення.
  6. Рішення.
  7. Рішення.

обчислення боку а здійснюється за формулою

 . (3.27)

Запишемо члени подкоренного вираження для СКП параметра а:

- Для аргументу b: (mb sin A / sin B )2;

- Для аргументу А: (b mA cos A /r ' sin B )2;

де r ' = 3438 ? (число хвилин в радіанах; для вираження кутовий заходи СКП кута в міру Радіан);

- Для аргументу В: (b mB sin A cos B / r ' sin2 B)2.

отже,

 . (3.28)

Після підстановки значень аргументів отримаємо: mа = 0,096 м.

Як показують дані розрахунків, больше вплив на погрішність боку а надає перший в запису член, який визначається похибкою аргументу b. Двома іншими членами загального виразу для похибки боку а практично можна знехтувати. Однак слід мати на увазі й те, що малий вплив другого і третього членів подкоренного вираження обумовлено порівняно малої похибкою вимірювання кутів в порівнянні з погрешнсотью вимірювання боку b. Отже, в розглянутому випадку кути можна вимірювати з большей погрешнсотью, ніж це було виконано за умовою задачі.

значення боку а, Обчислене за формулою (3.27), так само 189,81 м. Відносна пгрешность боку а буде дорівнює ?а = ma / а = 0,096 / 189,81 = 1: 1977, тобто практично вона дорівнює відносної похибки вимірювання боку b (Трохи більше, ніж похибка вимірювання сторони b).

А ось, власне кажучи, стандартна, але для Вас, можливо, не зовсім стандартна задача. Ви знаєте, що знамените число ? = 3,14, а то і ? = = 3,1416, а то і ? = 3,141592654, а то і ... Воно нескінченно! А завдання таке.

Приклад 3.4.З якою точністю слід взяти число ?, щоб площа кола, радіус якого R = 136,543 м (виміряно з відносною похибкою ?R = 1: 40000), вийшла з відносною похибкою ?S не гірше 1: 20000?Рішення. | Рішення.

Рішення. | Рішення. | Рішення. | КОРОТКІ ВІДОМОСТІ З ТЕОРІЇ ПОХИБОК | види вимірювань | Класифікація похибок вимірювань | Властивості випадкових похибок | Середнє арифметичне | Середня квадратична похибка | виміряних величин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати