На головну

Рішення.

  1. Розділ 16. Якщо суд не прийняв позитивне рішення.
  2. Дозвіл. Дозвіл характеризує величину найдрібніших деталей зображення, що передаються при скануванні без спотворень.
  3. Рішення.
  4. Рішення.
  5. Рішення.
  6. Рішення.
  7. Рішення.

Виконуємо послідовне диференціювання по аргументам h, a и b:

- По аргументу h: ;

- По аргументу а: ;

- По аргументу b: .

Зводимо в квадрат отримані частини і записуємо у вигляді суми в подкоренного вираженні:

 (3.24)

Формулу (3.24) можна перетворити до наступного вигляду. Розділимо праву і ліву частини відповідно на ( h a b): 3 і V, отримаємо

 (3.25)

або

 , (3.26)

де ? - Відносні СКП аргументів і функції.

Виконаємо обчислення за формулою (3.24).

м3.

значення V = (23 · 40 • 12): 3 = 3680 м3.

Відносна СКП визначення обсягу дорівнює ?V = 19,23 / 3680 = 0,00523 = .

Виконаємо перевірку значення ?V за формулою (3.26).

Відносні СКП аргументів рівні:

?h = 0,06: 12 = 0,00500, ?a = 0,02: 23 = 0,00087, ?b = 0,05: 40 = 0,00125.

Після підстановки в формулу (3.26) отримаємо ?V = 0,00523, що збігається з попереднім результатом.

Приклад 3.3. сторона а трикутника визначена по теоремі синусів за значенням боку b і двом кутам трикутника А и В:

відомо: b = 140,12 м (?b = 1: 2000; mb = 140,12 2000 = 0,07 м), А = 73о18,8 '(mА = 0,4 '), В = 63о05,6 '(mВ = 0,3 ').

Необхідно визначити СКП обчисленої боку а.виміряних величин | Рішення.

Рішення. | Рішення. | Рішення. | Рішення. | КОРОТКІ ВІДОМОСТІ З ТЕОРІЇ ПОХИБОК | види вимірювань | Класифікація похибок вимірювань | Властивості випадкових похибок | Середнє арифметичне | Середня квадратична похибка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати