Головна

Схема розподілу аркушів карт і їх позначень

  1. Способи визначення положення ЕОС.
  2. D. Іменник з лівими і правими визначеннями
  3. G9.1 Програма навчання фахівців оперативного реагування (First Responders)
  4. IV Порядок визначення та класифікація доходів організації
  5. IV. Іменник у функції визначення лівого
 1: 500000 = (1: 1000000): 4 > (А, Б, В, Г) 1: 300000 = (1: 1000000): 9 > (I - IX) 1: 200000 = (1: 1000000): 36 > (I - ХХХVI) 1: 100000 = (1: 1000000): 144 > (1 - 144) 1: 50000 = (1: 100000): 4 > (А, Б, В, Г)  1: 25000 = (1: 50000): 4 > (а, б, в, г) 1: 10000 = (1: 25000): 4 > (1, 2, 3, 4) 1: 5000 = (1: 100000 ): 256 > [(1) - (256)] 1: 2000 = (1: 5000): 9 > (а, б, в, ..., і, к)

Таблиця 2.2

Приклади номенклатури топографічних карт різних масштабів

 масштаб карти  Число листів у вихідному аркуші  приклад номенклатури  Розмір листа
 по довготі  за широтою
 1: 1 000000 -  H - 47  6?  4?
 1: 500000  H - 47 - Б  3?  2?
 1: 300000  IV - Н - 47 2о 1о20'
 1: 200000  H - 47 - ХХI  1?  40'
 1: 100000  H - 47 - 124  30'  20'
 1: 50000  H - 47 - 124 - Р  15'  10'
 1: 25000  H - 47 - 124 - Р - б  7'30?  5'
 1: 10000  H - 47 - 124 - Р - б - 2  3'45?  2'30?
 1: 5000  H - 47 - 124 - (105)  1 '52,5?  1 '15?
 1: 2000  H - 47 - 124 - (105 - к)  37,5?  25?

Н - 47

 32о00 '  А  Б  
   
 30о00 '  
   В  Г  30о40 '
   
 28о00 '  
 96о00 '    99о00 '    102о00 '  
           

(Н - 47 - Б)

Мал. 2.16. Разграфка і номенклатура листа топграфіческой карти масштабу 1: 500000.

Н - 47

 32о00 '
 30о40 '29о20 '28о00'96о00 '  I  II  III
 IV  V  VI
 VII  VIII  IX
 98о00 '  100о00 '  102о00 '

(V - Н - 47)

Номер аркуша карти для даного масштабу проставляється попереду номенклатури масштабу 1: 1000000.

Мал. 2.17. Разграфка і номенклатура топографічних карт масштабу 1: 300000.

Н - 47

32о00 '

 31о20 '  I  II  III  IV V  VI
 30о40 '  VII  VIII  IX X  XI  XII
 30о00 '  XIII  XIV  XV  XVI  XVII  XVIII
 29о20 '  XIX  XX  XXI  XXII  XXIII  XXIV
 28о40 '  XXV  XXVI  XXVII  XXVIII  XXIX  XXX
 28о00 '  XXXI  XXXII  XXXIII  XXXIV  XXXV  XXXVI
 96о00 '  97о00 '  98о00 '  99о00 '  100о00 '  101о00 '  102о00 '

(Н - 47 - XXI)

Мал. 2.18. Разграфка і номенклатура топографічних карт масштабу 1: 200000.

Н - 47

 32о00'31о40 '
 31о20 '
 31о00 '
 30о40 '
 30о20 '
 30о00 '
 29о40 '
 29о20 '
 29о00 '
 28о40 '
 28о20 '
 28о00 '
 96о00 '  96о30 '  97о00 '  97о30 '  98о00 '  98о30 '  99о00 '  99о30 '  100о00 '  100о30 '  101о00 '  101о30 '  102о00 '

(Н - 47 - 124)

Мал. 2.19. Разграфка і номенклатура топографічних карт масштабу 1: 100000.

Для топографічних планів прийнята прямокутна разграфка:

- Для 1: 5000 - 40 см х 40 см;

- Для 1: 2000, 1: 1000 і 1: 500 - 50 см х 50 см.

Основою для номенклатури планів є лист масштабу 1: 5000, позначення якого береться за номером топографічної карти, наприклад, 36. Схема разграфки на листи великих масштабів (топографічних планів) має вигляд, представлений на рис. 2.21:

1: 2000 = (1: 5000): 4 > (А, Б, В, Г), наприклад, 36-Г;

1: 1000 = (1: 2000): 4 > (I, II, III, IV), наприклад, 36-Б-IV;

1: 500 = (1: 2000): 16 > (1, 2, 3, ..., 16), наприклад, 36-В-16.

За географічними координатами точки можна визначити номенклатуру будь-якого листа топографічної карти, на якому знаходиться ця точка.

Н - 47 - 124 Н - 47 - 124 - Р

 28о40 '28о30 '  А  Б    28о30'00 "28о25'00 "  а  б
 28о20 '  В  Г    28о20'00 "  в  г
 97о30 '  97о45 '  98о00 '    97о45'00 "  97о52'30 "  98о00'00 "

1: 50000 1: 25000

Н - 47 - 124 - Р - б Н - 47 - 124 - Р - б - 2

 28о30'00 "28о27'30 "        28о30'00 "  1: 10000
 28о25'00 "        28о27'30 "
 97о52'30 "  97о56'15 "  98о00'00 "    97о56'15 "    98о00'00 "

Мал. 2.20. Разграфка і номенклатура топографічних карт

масштабів 1: 50000, 1: 25000 та 1: 10000.

(Приклади позначень: 1: 50000 - Н-47-124-Г; 1: 25000 - Н-47-124-Г-б;

1: 10000 - Н-47-124-Г-б-2).

Мал. 2.21. Разграфка і номенклатура топографічних планів.

приклад 2.1. Потрібно визначити номенклатуру аркуша топографічної карти масштабу 1: 10000, на якому знаходиться точка з наступними географічними координатами: довгота східна ? = 97?59; широта північна ? = 28?28.

Рішення. Попередньо необхідно визначити номенклатуру аркуша мільйонного масштабу (1: 1000000), а потім, користуючись встановленої послідовністю разграфки, отримати масштаб 1: 10000.

Для визначення літери ряду необхідно значення широти точки розділити на 4? з округленням результату в боБільшу сторону:

(28? 28): 4? = (28,467?): 4? = 7,12 = 8.

Восьмий буквою латинського алфавіту є літера Н.

Для визначення номера колони необхідно значення довготи точки розділити на 6?, додати 30 одиниць і округлити отриманий результат в боБільшу сторону:

[(97?59): 6?] + 30 = [(97,983?): 6?] + 30 = 16,33 + 30 = 46,33 = 47.

Отже, номенклатура топографічної карти масштабу 1: 1000000, на якій знаходиться зазначена в завданні точка, - Н-47. Такий же результат вийде і при використанні разграфки, наведеної на рис.2.15.

Для отримання номенклатури аркуша топографічної карти масштабу 1: 10000, як це видно зі схеми разграфки, немає необхідності визначати номенклатури аркушів масштабів 1: 500000, 1: 300000 і 1: 200000, проте в навчальних цілях вирішимо попутно і це завдання.

Номенклатура аркуша карти масштабу 1: 500000 (рис. 2.16), на якій знаходиться шукана точка - Н-47-В, Аркуша масштабу 1: 300000 (рис. 2.17) - VII-Н-47, А аркуші масштабу 1: 200000 (рис. 2.18) - Н-47-ХХVI.

На рис.2.19 наведена разграфка карти Н-47 для отримання листів масштабу 1: 100000. Відповідно до разграфкой отриманий лист масштабу 1: 100000 - Н-47-124, Відповідний умові завдання.

Для масштабу 1: 50000 (рис. 2.20) - Н-47-124-Г.

Для масштабу 1: 25000 (рис. 2.20) - Н-47-124-Гб.

Для масштабу 1: 10000 (рис. 2.20) - Н-47-124-Гб-2 (Відповідь).

Якби була поставлена ??задача визначення номенклатури аркуша масштабу 1: 2000, то визначення номенклатури аркушів 1: 50000, 1: 25000 та 1: 10000 можна опустити, тому що масштаб 1: 2000 отримують з масштабу 1: 5000, який, в свою чергу, утворюється з аркуша масштабу 1: 100000. Принцип разграфки такий же, як і в розглянутому вище рішенні.

Приклад 2.2.Часто потрібно використовувати і сусідні листи топографічних карт даного масштабу (з півночі, півдня, заходу і сходу). Для цього в розриві зовнішньої рамки карти вказують номенклатуру сусіднього листа.

Рішення. Відповідно до рис. 2.20, на отриманої в прикладі топографічній карті масштабу 1: 10000, номенклатура якої Н-47-124-Гб-2, В розривах зовнішньої рамки були б вказані такі позначення сусідніх листів:

північна рамка - Н-47-124-Бг-4

південна рамка - Н-47-124-Гб-4

східна рамка - Н-47-125-В-а-1

західна рамка - Н-47-124-Гб-1

У зв'язку з тим, що при русі на північ або південь проектовані на площину частини земної поверхні по довготі зменшуються, то листи топографічних карт стають вузькими і для практичного користування незручними. Тому листи топографічних карт на північ від паралелі 60о видаються здвоєними по довготі, а на північ від паралелі 76о (До 88о) - Зчетвереними по довготі. На ділянках (на півночі і півдні) по широкій від 88о до 90о знаходяться полярні шапки, які зображують в азимутальной проекції.

 Проекція Гаусса-Крюгера | Зональна система плоских прямокутних координат Гаусса

Глава 1 | Предмет і завдання геодезії | Короткі історичні відомості | Одиниці вимірювань, що застосовуються в геодезії | Фігура і розміри Землі | Вплив кривизни Землі на виміряні відстані | Короткі відомості про картографічних проекціях | Система географічних координат | система висот | Рішення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати