Головна

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ V КУРСУ ТА ДИПЛОМНИХ (МАГІСТЕРСЬКИХ) РОБІТ З ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

  1. II. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу.
  2. II. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу.
  3. Безробіття і його види
  4. Безробіття та його основні поняття як соціально-економічного явища.
  5. Види заробітної плати.
  6. Вихідні дані для лабораторних робіт № 4 та 5
  7. Державний іспит з курсу

1. Взаємодія словотвору та перенесення значення у неологізмах (на матеріалі науково-технічної літератури).

2. Видові (або інші граматичні) значення українського дієслова та їх відповідники при перекладі східною мовою.

3. Відтворення структурних особливостей складних речень у перекладі (на матеріалі східної мови).

4. Вплив контексту на переклад фразеологічних одиниць (на матеріалі перекладів оповідань ...).

5. Вплив контексту на створення та структуру тексту перекладу.

6. Засоби відтворення соціокультурних лакун у міжкультурному спілкування.

7. Засоби забезпечення кореферентності в перекладацькому дискурсі.

8. Засоби компенсації в тексті перекладу лінгвокультурних та соціокультурних лакун.

9. Засоби компресії тексту в східній та українській мовах та їх роль у перекладі.

10. Значення гендерних маркерів при перекладі офіційно-ділових промов.

11. Значення соціокультурного аспекту в перекладі.

12. Комунікативний підхід у перекладі.

13. Лексична когезія в тексті перекладу.

14. Лексичні та синтаксичні особливості перекладу науково-популярних текстів (на матеріалі журнальних статей).

15. Особливості відтворення поетичної метрики в перекладі.

16. Особливості передачі українських слів на позначення реалій у східномовній політичній пресі початку ХХІ ст.

17. Особливості перекладу економічної та банківської термінології.

18. Особливості перекладу науково-технічного тексту.

19. Особливості перекладу політичних текстів зі східних мов на українську.

20. Переклад дейктичних елементів тексту.

21. Переклад ідіоматичних/фразеологічних виразів.

22. Переклад лексем на позначення суспільно-політичних реалій країн Сходу.

23. Переклад текстів жанру есе.

24. Переклад як об'єкт лінгвістичного моделювання.

25. Перекладацький аналіз текстів офіційно-ділового (науково-технічного/ газетно/публіцистичного) стилю.

26. Прагматична адаптація оригінального тексту в процесі перекладу.

27. Прагматичні аспекти перекладу журнальної реклами.

28. Проблеми відтворення сучасних галузевих термінів у перекладі.

29. Проблеми відтворення термінологічних абревіатур та акронімів у перекладі.

30. Проблеми перекладу газетних заголовків зі східних мов на українську.

31. Проблеми перекладу директивних текстів (на матеріалі інструкцій з експлуатації).

32. Проблеми перекладу мови реклами.

33. Проблеми перекладу суспільно-політичної (наукової, економічної тощо) термінології з української мови на східну або навпаки.

34. Проблеми перекладу туристичних буклетів.

35. Способи передачі синтаксичних конструкцій при перекладі з конкретної східної мови на українську (англійську) мови.

36. Способи перекладу герундіальних комплексів.

37. Способи перекладу інфінітивних комплексів.

38. Способи перекладу назв газет, журналів, інформаційних агентств тощо.

39. Способи перекладу назв суспільних організацій.

40. Способи перекладу омонімів (українською та східними мовами).

41. Способи перекладу розгорнутих зворотів (дієприкметникових, дієприслівникових тощо).

42. Способи перекладу термінів зі східних мов на українську (на матеріалі комп'ютерної термінології).

43. Способи перекладу фразеологічних одиниць.

44. Структурна і семантична конденсація тексту при усному перекладі.

45. Суб'єктивні й об'єктивні трансформації в процесі перекладу.

46. Східна (арабська/ перська/ турецька) риторична (ораторська) традиція та переклад текстів на рідну мову.

47. Типологія східномовних пасивних конструкцій та особливості їх перекладу українською мовою.

48. Трансформаційний підхід у перекладі.

49. Українські модальні частки та відтворення їхнього значення у перекладі.

50. Функції та роль діалектизмів в сучасних східних мовах. Особливості перекладу (на матеріалі художньої літератури).

Примітка:

Можливе дослідження в перекладознавчому аспекті значної частини тем, запропонованих у переліку з теоретичних мовних дисциплін (додаток 4).
ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ ДЛЯ ІІІ КУРСУ З ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА | Складова структура парних слів у кримськотатарській мові

Перелік умовних позначень, символів, скорочень | Основна частина | Вимоги до написання кваліфікаційної роботи | Загальні вимоги | | Список використаних джерел | Підготовка та організація захисту кваліфікаційної роботи | Додаток 1. | ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ | Примітка. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати