Головна

Вибір і затвердження теми кваліфікаційної роботи.

  1. Вибір гальма.
  2. Вибір електродвигуна, з'єднувальних муфт і редуктора.
  3. Вибір коліс.
  4. Вибір методів відбору.
  5. Вибір оптимального варіанта розвитку
  6. Вибір позиції ствольного, основні правила роботи зі стволом.

Тему кваліфікаційної роботи студент обирає з орієнтовної рекомендованої тематики робіт, що визначаються та затверджуються кафедрою або обирає самостійно, користуючись порадами свого наукового керівника, виходячи з актуальних проблем у галузі лінгвістики, наявності власних наукових інтересів та професійних нахилів. Студент, пропонуючи тему, повинен врахувати її актуальність для сьогодення.

Узгоджені з науковим керівником теми робіт подаються на розгляд і затвердження кафедри (теми курсових робіт подає списком науковий керівник, теми дипломних/ магістерських робіт у вигляді заяви студент подає особисто завідувачу кафедри - зразок заяви в додатку 2). Кафедра розглядає пропозицію студента і приймає рішення про задоволення чи відхилення його прохання; обрана тема затверджуються рішенням кафедри.

Після закріплення за студентом теми роботи складається її план, де вказується назва теми, розділів та параграфів. Під час збирання фактичних даних, вивчення необхідної інформації план роботи може змінюватися чи уточнюватися. Контроль за своєчасним якісним виконанням плану та графіка наукового дослідження здійснює науковий керівник.

Назва роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті досліджуваної теоретичної або практичної проблеми; для уточнення предмета дослідження до назви можна додати підзаголовок (4-6 слів).

Термін розробки плану - три тижні. Крім того, студент разом з науковим керівником складає план-графік та завдання написання роботи, який затверджується на засіданні кафедри (Додаток 3).Загальні методичні вказівки | Порушення термінів графіка виконання наукової кваліфікаційної роботи є підставою для зниження балу під час захисту роботи.

Перелік умовних позначень, символів, скорочень | Основна частина | Вимоги до написання кваліфікаційної роботи | Загальні вимоги | | Список використаних джерел | Підготовка та організація захисту кваліфікаційної роботи | Додаток 1. | ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ | Примітка. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати