Головна

ПРИКЛАДИ

  1. Приклади відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства тимчасових податкових різниць
  2. Приклади на складання програм для МТ
  3. Приклади оформлення бібліографії
  4. ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ
  5. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел
  6. Приклади оформлення списку літературних джерел

ЗМІСТ

Вступ...3

Розділ 1. (Назва)...7

1.1. (Назва) ...13

1.1.1. (Назва)...14

1.2. (Назва) ...38

1.3. (Назва) ...49

Розділи та підрозділи: у Розділі 1 підрозділи нумеруються 1.1., 1.2., 1.3.; якщо у підрозділа є ще підрозділ, наприклад, у підрозділа 1.1. є ще два підрозділи, то нумерація буде 1.1.1., 1.1.2. і так дальше; відповідно у підрозділів підрозділа 1.2. нумерація буде 1.2.1., 1.2.2. і так далі. У Розділі 2 підрозділи нумеруються 2.1., 2.2., 2.3.; підрозділи у підрозділів нумеруватимуться 2.1.1., 2.1.2. і так далі.

У Змісті після останнього Розділу пишуться Висновки (напівжирно); в тексті роботи посередині прописними літерами напівжирно ВИСНОВКИ; Висновки нумеруються, тобто кожний абзац Висновків повинен бути пронумерований: 1, 2, 3 і так далі. Висновки мають відповідати Завданням, заявленим у Вступі.

Вступ: посередині прописними літерами напівжирно ВСТУП.

Назви Розділів в роботі: посередині напівжирно прописними літерами РОЗДІЛ 1 без крапки, потім відступ вниз і посередині назва розділу напівжирно прописними літерами без крапки; потім знову відступ вниз, вирівнювання з шириною і номер та назва підрозділу напівжирно без абзацу, літери звичайні без крапки в кінці, тільки після номеру, наприклад, 1.1. Назва

У Змісті після Висновків Список використаних джерел напівжирно; потім Додатки напівжирно і перерахування Додатків з літерами напівжирно.

Вступ: в тексті зазначаються із виділенням напівжирно на початку речення:

КР з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» - Актуальність, Мета, Завдання, Об'єкт, Предмет, Матеріал дослідження, Практичне значення, Обсяг і структура роботи (наприклад, Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Загальний обсяг роботи становить 25 сторінок, з них 20 сторінок - основного тексту. Список використаних джерел налічує 20 позицій, з них 12 - наукові праці, 2 - джерела ілюстративного матеріалу, 3 - довідкова література, 3 - Інтернет -джерела. Додаток А вміщує класифікацію..., в Додатку Б представлено діаграму...).

КР з дисципліни «Лінгвокраїнознавство» - Актуальність, Мета, Завдання, Об'єкт, Предмет, Матеріал дослідження, Практичне значення, Обсяг і структура роботи (наприклад, Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Загальний обсяг роботи становить 25 сторінок, з них 20 сторінок - основного тексту. Список використаних джерел налічує 20 позицій, з них 12 - наукові праці, 2 - джерела ілюстративного матеріалу, 3 - довідкова література, 3 - Інтернет -джерела. Додаток А вміщує класифікацію..., в Додатку Б представлено діаграму...).

КР з дисципліни «Граматика англійської мови» - Актуальність, Мета, Завдання, Об'єкт, Предмет, Матеріал дослідження, Практичне значення, Обсяг і структура роботи (наприклад, Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Загальний обсяг роботи становить 30 сторінок, з них 25 сторінок - основного тексту. Список використаних джерел налічує 30 позицій, з них 15 - наукові праці, 5 - джерела ілюстративного матеріалу, 5 - довідкова література, 5 - Інтернет -джерела. Додаток А вміщує класифікацію..., в Додатку Б представлено діаграму...).

КР з дисципліни «Історія перекладу» - Актуальність, Мета, Завдання, Об'єкт, Предмет, Матеріал дослідження, Практичне значення, Обсяг і структура роботи (наприклад, Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Загальний обсяг роботи становить 30 сторінок, з них 25 сторінок - основного тексту. Список використаних джерел налічує 25 позицій, з них 12 - наукові праці, 3 - джерела ілюстративного матеріалу, 5 - довідкова література, 5 - Інтернет -джерела. Додаток А вміщує класифікацію..., в Додатку Б представлено діаграму...).

КР з дисципліни «Практика перекладу галузевої літератури» - Актуальність, Мета, Завдання, Об'єкт, Предмет, Матеріал дослідження, Теоретичне значення, Практичне значення, Обсяг і структура роботи (наприклад, Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Загальний обсяг роботи становить 40 сторінок, з них 35 сторінок - основного тексту. Список використаних джерел налічує 40 позицій, з них 20 - наукові праці, 5 - джерела ілюстративного матеріалу, 10 - довідкова література, 5 - Інтернет -джерела. Додаток А вміщує класифікацію..., в Додатку Б представлено діаграму...).

КР з дисципліни «Переклад галузевої літератури» (студенти ОКР «Магістр», «Спеціаліст») - Актуальність, Мета, Завдання, Об'єкт, Предмет, Матеріал дослідження, Наукова новизна, Теоретичне значення, Практичне значення, Обсяг і структура роботи (наприклад, Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Загальний обсяг роботи становить 45 сторінок, з них 40 сторінок - основного тексту. Список використаних джерел налічує 50 позицій, з них 30 - наукові праці, 5 - джерела ілюстративного матеріалу, 10 - довідкова література, 5 - Інтернет -джерела. Додаток А вміщує класифікацію..., в Додатку Б представлено діаграму...).

Як саме оформлюються джерела для Списку використаних джерел (для всіх чотирьох частин), зазначено у файлі «Оформлення джерел», який додається.

ПРИКЛАДИ

Оформлення прикладів: приклади виділяються курсивом; якщо це окремі слова в тексті роботи - курсив; якщо речення, відступаємо 6 пт від основного тексту та встановлюємо абзацний відступ 1,25 см. , пишемо приклад, виділяємо його курсивом. Якщо потрібно виділити щоб у самому прикладі, використовуємо «напівжирно». Якщо потрібно застосувати підкреслювання (у випадку надто об'ємної частини в прикладі для виділення або для порівняння частин речення, наприклад), то напівжирно не застосовується. Можна використовувати лише один варіант виділення в самому прикладі - напівжирно або підкреслювання. Сам приклад завжди віділяється курсивом. Після кожного прикладу завжди має стояти посилання на джерело Списку використаних джерел у квадратних дужках із зазначенням номеру джерела та сторінки (якщо джерело без сторінок, наприклад, з Інтернету, зазначаємо тільки номер).Рентабельність виду продукції підприємства | Загальні методичні вказівки
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати