На головну

Вимоги до написання реферату

  1. VI. Зразки написання заяви (клопотання), скарги, пропозиції (зауваження), інформаційного запиту.
  2. Види обов'язкового страхування та основні вимоги до їх здійснення
  3. Види, будова ручного немеханізованого пожежного інструменту. Вимоги правил безпеки праці до ручного немеханізованого інструменту.
  4. Вимоги безпеки перед початком роботи
  5. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
  6. Вимоги до договорів перестрахування
  7. Вимоги до змісту і оформлення звіту

У підготовці та написанні реферату необхідно дотримуватися таких вимог:

· реферат є самостійно виконаною роботою;

· робота виконується на одну з тем, запропоновану відповідно до змісту навчальної дисципліни;

· необхідно вивчити та проаналізувати теоретичні джерела для висвітлення стану, вибору та аргументації досліджуваних питань;

· виявити вміння ставити дослідницьке завдання, визначати мету, описувати експеримент, узагальнювати й робити висновки, висвітлювати своє бачення описуваної проблеми;

· ознайомитися з відповідною літературою, найновішими публікаціями з проблеми, концентруючи увагу на тих питаннях, що стосуються теми й можуть скласти план майбутнього дослідження;

· подавати теоретичну частину реферату відповідно до укладеного плану, спираючись на думки вчених, глибоко й критично аналізуючи опрацьовану літературу;

· до бібліографічного списку включити теоретичні й практичні роботи, подані в алфавітному порядку й оформлені з урахуванням усіх необхідних вимог;

· у тексті подавати посилання на джерела наведених цитат, демонструючи різні погляди науковців;

· обсяг реферату повинен охоплювати не менше 10 сторінок, без списку використаних джерел та додатків, якщо вони є;

· реферат має бути охайно оформлений, грамотно написаний, відповідати нормам літературної мови (написання цитат, дотримання абзаців, орфографічна правильність тощо) [8, с.99].Передмова | Структура реферату

Вимоги до написання й захисту | Олеся гончара | Додатки | Основна частина | Додатки | Вимоги до написання, оформлення й захисту | Визначення мети та завдань роботи | Додатки | Додаток Б | СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати