Головна

Балансової ув'язки із застосуванням способу різниць

  1. III. У чому різниця між витратним і ціннісним підходами до ціноутворення
  2. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку
  3. Артерія-венозна різниця вмісту кисню в крові при
  4. Понад 150 способами
  5. У чому полягає різниця між твердими і рухливими цінами

угруповання

балансової ув'язки із застосуванням ланцюгових підстановок

пайової участі

завдання

Зростання ефективності виробництва має місце в разі, якщо:

Темп зростання виручки випереджає темпи зростання собівартості

Темп зростання прибутку від реалізації вище темпу зростання виручки

Темп зростання собівартості нижче темпу зростання прибутку

Темп зростання собівартості вище темпу зростання виручки

завдання

Виручка від реалізації продукції розраховується як:

Твір кількості реалізованої продукції на ціну одиниці товару

сума доходу від усіх сфер діяльності

сума витрат на реалізацію продукції

сума операційних доходів

завдання

Точка беззбитковості показує:

Обсяг продажів, при якому фірма покриває всі постійні і змінні витрати, не маючи прибутку

обсяг продажів, що забезпечує фірмі максимальний прибуток

обсяг продажів, при якому фірма має мінімальні витрати по виробництву і реалізації продукції

обсяг продажів, при якому досягається ринкова стійкість

завдання

Виручку від реалізації продукції не можна розрахувати як:

Суму доходу від усіх сфер діяльності

Суму витрат на реалізацію продукції

Суму операційних доходів

твір кількості реалізованої продукції на ціну одиниці товарузавдання | завдання

завдання | Показників, що характеризують співвідношення між статтями активу і пасиву | завдання | завдання | завдання | завдання | завдання | Запас, необхідний для гарантій від перебоїв в матеріально-технічного забезпечення підприємства | завдання | завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати